Trang chủ Tổng Hợp Cơn Đại Nạn Và Hội Thánh

Cơn Đại Nạn Và Hội Thánh

bởi admin

LỜI GIỚI THIỆU

Bạn có thể tưởng tượng những tảng băng 50 cân Anh rơi xuống từ bầu trời? Bạn có nghĩ đến sự tàn phá của những trận mưa đá với những viên đá nặng 50 cân? Lúc đó bạn sẽ trốn ở đâu? Có cách nào để bạn được an toàn? Nhưng viên đá lớn từ cơn mưa đá sẽ xé toạc mái nhà của bạn như xé một tờ giấy. Xe hơi của bạn cũng bị nát bét. Cơn mưa đá hầu như hủy diệt mọi thứ. Bạn sẽ ẩn nấp ở đâu dưới những trận oanh tạc như thế?

Bạn có hình dung ra dãy núi Sierra Nevada cao 5000 bộ Anh thình lình rơi xuống chìm vào lòng biển? Thái bình dương nổi sóng, nước tràn lên đầy những hẻm núi. Làm thế nào để những người trên bờ biển có thể thoát nạn? Điều gì sẽ xảy ra cho hàng triệu người trên thế giới nầy?

Bạn có hình dung ra sẽ đến một thời điểm mà con người muốn chết cũng không được? Có lẽ thân thể họ bị tổn thương nghiêm trọng từ một tai nạn rơi máy bay, tuy nhiên tâm linh của họ vẫn không chịu lìa khỏi thân thể.

Họ sẽ phải còn sống trong khoảng sáu tháng với thương tích đầy mình để chờ chết.

Những biến cố như thế sẽ xảy ra trên thế giới. Đức Chúa Trời sẽ đổ cơn thạnh nộ trên địa cầu, trên những ai từ chối kế hoạch cứu rỗi của Ngài. Nhiều lời tiên tri đã lần lượt được ứng nghiệm, chúng ta có cơ sở tin rằng cơn đại nạn sẽ đến rất sớm.

Đã có nhiều cuộc tranh luận xung quanh chủ đề thần học: Hội Thánh có còn ở trên đất không khi Đức Chúa Trời đổ cơn thạnh nộ Ngài xuống địa cầu? Nhiều người cho rằng Hội Thánh phải trải qua cơn đại nạn. Họ nói một cách gièm pha về niềm hy vọng phước hạnh là Đấng Christ sẽ đến tiếp rước Hội Thánh Ngài trước khi sự phán xét của Đức Chúa Trời đến trên trái đất. Từ đó họ xác nhận là Hội Thánh sẽ không có lối thoát. Họ làm cho câu Kinh Thánh Lu-ca 21:36, “Vậy, hãy tỉnh thức luôn và cầu nguyện, để các ngươi được tránh khỏi các tai nạn sẽ xảy ra, và đứng trước mặt Con người” trở nên vô ý nghĩa.

Mục đích của sách nầy là nghiên cứu những lý do từ Kinh Thánh tại sao tôi cảm nhận rằng Hội Thánh sẽ không phải trải qua cơn đại nạn.

Tác giả: Chuck Smith, mục sư Giáo hội trưởng của Calvary Chapel.

Biên dịch: Phạm Hơn, mục sư của Calvary Chapel Vietnam và VMI

 

Chương một

HAI CƠN ĐẠI NẠN

  Thời gian mà trái đất nầy trải qua cơn đại nạn được xác lập rõ ràng trong Kinh Thánh. Trong Đa-ni-ên đoạn 12:1 “Lúc đó sẽ có tai nạn, đến nỗi từ khi mới có nước đến kỳ đó cũng chẳng có như vậy bao giờ. Bấy giờ, trong vòng dân sự ngươi, kẻ nào được ghi trong quyển sách kia thì sẽ được cứu”. Quyển sách ở đây chính là Sách Sự sống. Đây là lời hứa kỳ diệu về sự giải cứu.

Trong Ma-thi-ơ 24:21-22, Chúa Jesus phán: “Vì lúc ấy sẽ có hoạn nạn lớn, đến nỗi từ khi mới có trời đất cho đến bây giờ chưa từng có như vậy, mà sau nầy cũng không hề có nữa.  Nếu những ngày ấy không giảm bớt, thì chẳng có một người nào được cứu; song vì cớ các người được chọn, thì những ngày ấy sẽ giảm bớt”. Các người được chọn ở đây ám chỉ đến Y-sơ-ra-ên. Dễ dàng nhận ra điều nầy khi xem xét ngữ cảnh của Kinh Thánh ở đây (câu 16 và 20). Cả Đa-ni-ên và Chúa Jesus đều đề cập đến cơn đại nạn sẽ đến trên hành tinh này.

Sách Khải huyền cho chúng ta biết một số chi tiết sẽ xảy ra trong suốt thời gian đại nạn. Chương 6 bắt đầu với việc mở ra bảy ấn của sự phán xét. Cơn đại nạn tiếp diễn xuyên qua bảy tiếng kèn và bảy bát thạnh nộ của Đức Chúa Trời đổ ra trên đất. Nếu bạn muốn hiểu biết đầy đủ các chi tiết của cơn đại nạn, hãy đọc cẩn thận chương 6 đến chương 19 sách Khải huyền.

Điều quan trọng là chúng ta phải phân biệt rõ ràng những sự hoạn nạn được đề cập trong Kinh Thánh. Có hai loại hoạn nạn khác nhau. (1) Cơn đại nạn được Chúa Jesus và Đa-ni-ên nói đến mà những chi tiết của nó được Giăng mô tả trong sách Khải huyền. (2) Những hoạn nạn mà Chúa Jesus cảnh báo là sẽ đến với Hội Thánh.

Chúa Jesus phán với các môn đồ trong Giăng 16:33, “Ta đã bảo các ngươi những điều đó, hầu cho các ngươi có lòng bình yên trong ta. Các ngươi sẽ có sự hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy cứ vững lòng, ta đã thắng thế gian rồi!” Hội Thánh sẽ trải qua hoạn nạn trong thế gian. Điều quan trọng cần lưu ý ở đây là Hội Thánh sẽ phải đương đầu với hoạn nạn khởi phát từ thế gian và từ hệ thống kiểm soát thế giới của Sa-tan. Sa-tan đứng phía sau tất cả những cuộc tấn công nhằm vào Hội Thánh.

Phao-lô đã cho chúng ta biết rằng, chúng ta không chiến đấu cùng với thịt và huyết, nhưng là cùng chủ quyền, thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối nầy, cùng các thần dữ ở các miền trên cao. Các lực lượng của Linh trong thế giới tối tăm đang chống lại con cái Đức Chúa Trời. Nguồn gốc của sự hoạn nạn mà chúng ta hứng chịu rõ ràng đến từ hệ thống thế giới dưới sự cai trị của Sa-tan.

Nhưng cơn đại nạn sẽ đến trên địa cầu khởi phát từ thiên đàng. Cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời đổ ra phán xét những kẻ tội lỗi trong suốt cơn đại nạn nầy. Khi ấn thứ 6 được mở ra trong Khải huyền 6:12, những người sống trên đất lúc bấy giờ rối loạn, họ đều ẩn mình trong hang hố cùng hòn đá lớn trên núi, họ nói với núi và đá lớn rằng: Hãy rơi xuống chận trên chúng ta, đặng tránh khỏi mặt của Đấng ngự trên ngôi, và khỏi cơn giận của Chiên Con. Họ hỏi: Ai có thể đứng nổi trong ngày thạnh nộ của Chúa? Khải huyền 11:18 tuyên bố: Cơn thạnh nộ của Ngài đã đến.

Trong Khải huyền 14:10 cơn đại nạn ám chỉ đến sự phẫn nộ cua Đức Chúa Trời. Khi những cái ấn được mở ra trên thiên đàng tương ứng với sự phán xét được đổ ra  trên trái đất. Các thiên sứ được ban cho những cây kèn trên thiên đàng, khi những tiếng kèn nầy được thổi lên, thì có những sự phán xét đến trên trái đất.  Bảy bát của những sinh vật sống được mở ra bởi bảy thiên sứ, và một lần nữa lại có sự phán xét tương ứng xảy ra trên đất. Tất cả những sự phán xét nầy xuất phát từ Đức Chúa Trời và nguồn gốc của nó là từ thiên đàng. Trong Thi thiên 69:20-28 chúng ta có một lời tiên tri liên quan đến Chúa Jesus. Lời tiên tri nầy đề cập đến các môn đồ đã bỏ rơi Ngài trong những giờ phút khẩn cấp, và giấm được đưa lên cho Chúa uống khi Ngài khát. Thi thiên nầy cũng kêu cầu Đức Chúa Trời đổ thịnh nộ xuống trên những kẻ ngược đãi những người mà Ngài đã đánh (câu 26). Sự thịnh nộ là một từ được dùng trong Cựu Ước, đặc biệt là mô tả khoảng thời gian trong cơn đại nạn (Ê-sai 26:19-20; Ê-sai 34:1-8; Giê-rê-mi 10:10; Đa-ni-ên 8:19; Đa-ni-ên 11:36; Na-hum 1:5-6; Sô-phô-ni 3:8). Chú ý rằng trong Ê-sai 66:14, Tay Đức Giê-hô-va sẽ tỏ ra cùng tôi tớ Ngài, và Ngài sẽ giận nghịch cùng kẻ cừu địch.

Phao-lô cho chúng ta biết trong Rô-ma 2:6-9, Đấng sẽ trả lại cho mỗi người tùy theo công việc họ làm:  Ai bền lòng làm lành, tìm sự vinh hiển, sự tôn trọng và sự chẳng hề chết, thì báo cho sự sống đời đời; còn ai có lòng chống trả, không vâng phục lẽ thật, mà vâng phục sự không công bình, thì báo cho họ sự giận và cơn thạnh nộ. Sự hoạn nạn khốn khó giáng cho mọi người làm ác, trước cho người Giu-đa, sau cho người Gờ-réc. Trong Hê-bơ-rơ 10:27, lửa hừng sẽ đốt cháy kẻ bội nghịch hàm ý cơn thạnh nộ như lửa hừng sẽ thiêu hủy kẻ cừu địch của Ngài.

Sự hoạn nạn mà những con cái Chúa phải trải qua đến từ Sa-tan, kẻ đang cai trị thế giới. Còn cơn đại nạn đổ xuống trên thế giới tội lỗi đến từ Đức Chúa Trời.

Tại sao cơn đại nạn nầy xảy đến? Kinh Thánh nói mục đích của nó gồm ba phần: (1) Để thử thách những người sống trên đất (Khải huyền 3:10). (2) Đức Chúa Trời trút cơn giận của Ngài trên những kẻ ác (Khải huyền 15:7) và (3) Hủy diệt những kẻ mà đã hủy diệt trái đất (Khải huyền 11:18). Những ai rơi vào một trong những đối tượng nầy sẽ phải trải qua cơn đại nạn.

Trong Cựu Ước Đức Chúa Trời phán bảo cho Áp-ra-ham biết về sự phán xét sắp xảy đến cho các thành phố Sô-đôm và Gô-mô-rơ. Áp-ra-ham phản ứng lại, ông đối nại với Chúa: Chúa sẽ tiêu diệt người công bình luôn với kẻ gian ác? Nếu trong thành phố có 50 người công bình thì sao? Đức Chúa Trời trả lời rằng nếu Ngài tìm thấy có 50 người công bình Ngài sẽ tha thứ cho cả thành phố đó.

Chúng ta lưu ý là toàn bộ lập luận được Áp-ra-ham đưa ra được xây dựng trên nền tảng: Sẽ không công bằng cho Đức Chúa Trời khi Ngài đoán phạt người công bình chung với kẻ gian ác. Không có nơi nào trong Kinh Thánh chúng ta có thể tìm thấy sự phán xét của Chúa đổ ra cho người công bình chung với kẻ gian ác.

Khi các thiên sứ đến thành Sô-đôm, họ không thể tìm thấy mười người công bình mà Áp-ra-ham đã đề cập đến để can thiệp cho thành phố. Họ chỉ có thể giải cứu một người công bình là Lót ở đó. Chỉ khi nào Lót được đưa ra khỏi thành phố thì án phạt của Chúa mới trút xuống Sô-đôm. Các thiên sứ công bố trong Sáng thế ký 16:22, họ không thể làm bất cứ điều gì cho đến khi Lót được an toàn.

Trong Lu-ca 17 khi Chúa Jesus nói đến trường hợp của Lót. Chúa đã chỉ ra rằng ngay khi Lót ra khỏi Sô-đôm thì án phạt của Đức Chúa Trời đổ xuống thành phố. Trong 2 Phi-e-rơ 2, sứ đồ Phi-e-rơ nói rằng Sô-đôm và Gô-mô-rơ bị hủy diệt để làm gương cho người gian ác về sau. Tuy nhiên Đức Chúa Trời đã giải cứu người công bình là Lót, là người đau khổ về cách sống tội lỗi của cư dân thành phố lúc bấy giờ. Phi-e-rơ tiếp tục nói: Chúa biết cứu chữa những người tin kính khỏi cơn cám dỗ, và hành phạt kẻ không công bình, cầm chúng nó lại để chờ ngày phán xét(2 Phi-e-rơ 2:9).

Chúng ta được biết trong 1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:9 là Đức Chúa Trời không định sẵn cho chúng ta bị cơn thạnh nộ. Cũng vậy trong Rô-ma 5:9, Nay chúng ta đã nhờ huyết Ngài được xưng công bình, thì sẽ nhờ Ngài được cứu khỏi cơn thạnh nộ là dường nào!

Bất kỳ một lý lẽ nào tìm cách chứng minh rằng Hội Thánh phải đi qua cơn đại nạn, hứng chịu sự thạnh nộ của Đức Chúa Trời, phải giải thích điều nầy: Đức Chúa Trời có khi nào thay đổi đường lối của Ngài để trừng phạt người công bình chung với kẻ gian ác? Nếu Chúa thay đổi dường lối của Ngài thì có nghĩa là thuộc tính của Ngài đã thay đổi để đẩy con cái của Ngài đối mặt với cơn thạnh nộ. Tuy nhiên Đức Chúa Trời xác nhận rằng Ngài không thay đổi. Ta là Đức Giê-hô-va, ta không hề thay đổi  (Ma-la-chi 3:6).

Một phép suy diễn thông thường nhất được biết đến là tam đoạn luận. Một tam đoạn luận bao gồm: một tiền đề chính, một tiền đề thứ và một kết luận. Khi một tiền đề là phủ định và tiền đề kia là xác định, thì chỉ có một kết luận phủ định được theo sau. Ví dụ, Tiền đề chính là xác định: Các con chim đều có cánh. Tiền đề thứ là phủ định: Chó không có cánh. Vậy suy ra kết luận theo sau phải là phủ định: Chó không phải là chim.

Tiền đề chính của chúng ta là phủ định: Hội Thánh không được định sẵn cho cơn thịnh nộ. Chúng ta đã nhờ huyết Ngài được xưng công bình, thì sẽ nhờ Ngài được cứu khỏi cơn thạnh nộ (Rô-ma 5:9) và Đức Chúa Trời chẳng định sẵn cho chúng ta bị cơn thạnh nộ, (1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:9). Tiền đề thứ là xác định: Cơn đại nạn là sự thịnh nộ của Đức Chúa Trời. Chúng nói với núi và đá lớn rằng: Hãy rơi xuống chận trên chúng ta, đặng tránh khỏi mặt của Đấng ngự trên ngôi, và khỏi cơn giận của Chiên Con!  Vì ngày thạnh nộ lớn của Ngài đã đến, còn ai đứng nổi? (Khải huyền 6:16-17). Vậy kết luận rút ra phải là phủ định: Hội Thánh sẽ không trải qua cơn đại nạn. Bất kỳ một lý luận nào bất chấp phép suy diễn nầy, thì cũng giống như cố gắng chứng minh chó là chim. Không cần thiết phải có thêm những luận cứ khác để chứng minh rằng Hội Thánh sẽ không trải qua cơn đại nạn. Những bằng chứng chúng ta đưa ra đủ để áp đảo những quan điểm sai trật. Vì vậy chúng ta cứ nắm chắc vào lời hứa của Đức Chúa Trời.

(Còn nữa)

Chuck Smith
Translated by Hon Pham

Có thể bạn quan tâm