Trang chủ Dưỡng Linh 7 Điều Đức Chúa Trời Không Thể Làm.

7 Điều Đức Chúa Trời Không Thể Làm.

bởi admin
Chúng ta thường nhấn mạnh “không việc chi Đức Chúa Trời không làm được.” Hôm nay hãy suy nghĩ điều ngược lại.
_
7 Điều Đức Chúa Trời Không Thể Làm.
1. Chúa không thể sai hoặc phạm sai lầm – Mọi điều Chúa làm đều đúng. Kiến thức của Ngài thật hoàn hảo (Gióp 37:16). Mọi công việc của Ngài đều hoàn hảo (Phục 32: 4).
2. Chúa không thể phạm tội – Chúa là thánh. Ngài là “ánh sáng” và trong Ngài không có bóng tối (1 Giăng 1: 5). Sự thánh thiện hoàn hảo của Ngài không phải là một mảnh vải bọc. Đức Chúa Trời không thể làm điều gì chống lại bản chất hoàn hảo, thánh khiết của Ngài. Ngài không thể làm điều ác hoặc bị điều ác cám dỗ (Gia-cơ 1:13).
3. Chúa không thể nói dối – Chúa không nói dối như con người chúng ta. Ngài chỉ nói sự thật, mọi nơi, mọi lúc. (Hê-bơ-rơ 6:18, Tít 1: 2, Dân số ký 23:19)
4. Chúa không thể thay đổi – Sự hoàn hảo của Ngài không thể trở nên hoàn hảo hơn. Vì Đức Chúa Trời có kiến thức hoàn hảo và tính cách hoàn hảo, nên Ngài không thể thay đổi ý định hoặc cải thiện hành vi của Ngài. (Ma-la-chi 3: 6). Chúng ta không nên “cập nhật” Lời Chúa hoặc các tiêu chuẩn để phù hợp với thời đại của chúng ta. Nền văn hóa của chúng ta có thể thay đổi liên tục, nhưng Đức Chúa Trời “không thay đổi” (Gia-cơ 1:17).
5. Đức Chúa Trời không thể bẻ gãy lời hứa của Ngài – Chúng ta luôn có thể tin tưởng Đức Chúa Trời theo lời của Ngài. Ngài thành tín giữ các giao ước của Ngài. Những gì Ngài nói, Ngài sẽ làm. (Thi thiên 89:34)
6. Đức Chúa Trời không thể mệt mỏi – Cho dù Đức Chúa Trời hoàn thành bao nhiêu công tác, công việc của Ngài vĩ đại và sâu rộng đến đâu, Ngài sẽ không mệt mỏi (Ê-sai 40:28). Trên thực tế, Ngài có sức mạnh sung mãn và sẵn sàng chia sẻ sức mạnh của Ngài với chúng ta! (Ê-sai 40:31)
7. Đức Chúa Trời không thể ngừng “hiện hữu” – Đức Chúa Trời, Đấng Tạo Hóa của chúng ta, Ngài là Đấng “TA LÀ”. Danh xưng của Ngài là Giê-hô-va, thể hiện bản chất của sự hiện hữu của Ngài. Ngài tồn tại bởi vì Ngài hiện hữu. Ngài tồn tại bên ngoài thời gian. Ngài chưa bao giờ “không tồn tại” ở bất kỳ thời điểm nào, trong bất kỳ không gian nào. Theo thuộc tính của Ngài, Ngài phải tồn tại. (Xuất. 3: 13-15, Thi thiên 90: 1-5, Khải huyền 1: 1-8)
Ngoải 7 điều trên đây, Đức Chúa Trời còn không thể làm những điều khác nữa. Bạn hãy khám phá thêm?
Có thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người và văn bản cho biết 'X THINGS GOD CAN'T DO'

Có thể bạn quan tâm