Trang chủ Tổng Hợp Bẻ Gãy Răng Kẻ Ác

Bẻ Gãy Răng Kẻ Ác

bởi admin

CẦU NGUYỆN NHƯ THẾ NÀO CHO NHỮNG KẺ ÁC?

Hãy cầu nguyện theo ý của Kinh Thánh – chỉ đơn giản là đọc câu Kinh Thánh ấy và công bố câu Kinh Thánh đó.
Chúng ta cầu nguyện cho mọi người được cứu và đạt đến sự thông biết lẽ thật. Còn đối với những kẻ ác thì sao? Cũng vậy, hãy cầu nguyện cho họ được cứu. Tuy nhiên trong một số trường hợp hãy cầu nguyện theo cách mà các trước giả sách Thi thiên đã cầu nguyện.

“Vì chúng ta tranh đấu chẳng phải với thịt và huyết, bèn là với chấp chánh, với quyền bính, với bá chủ của đời tối tăm nầy, với lũ tà linh độc ác ở thiên không.” (Ê-phê-sô 6:12)

Đa-ni-ên 10 cho chúng ta thấy lời của thiên sứ trưởng Gáp-ri-ên nói về hai vua của Ba tư (Iran) và Hy lạp vào thời của ông, đang cản đường Gáp-ri-ên đến cùng Đa-ni-ên, bày tỏ rõ ràng rằng hai vua  ác đó là hai nhà cai trị  do Satan bố trí đứng phía sau hai đế quốc Ba tư và Hy lạp trong thế kỷ thứ 7 TCN.

Thế thì có các thiên sứ ác đang ở hậu trường của mọi quốc gia  hiện nay.

Tuy nhiên, Chúa là Đấng Thống Lĩnh  đang trị vì bên trên các nhà cai trị của thế giới. Nếu Ngài không cho phép thì Satan  không thể hành động theo ý của nó – như trường hợp của Gióp.

Đức Chúa Trời giao quyền cai trị thế giới này cho các thánh đồ trưởng thành thuộc linh đang sống tại mỗi nước trên trái đất hiện nay, như Thi thiên 149:6-9 chép:

 

“Sự ngợi khen Đức Chúa Trời ở trong miệng họ,

Thanh gươm hai lưỡi bén ở trong tay họ,

Đặng báo thù các nước,

Hành phạt các dân;

Đặng trói các vua chúng nó bằng xiềng,

Và đóng trăng các tước vị chúng nó;

Để thi hành cho chúng nó sự án đã chép.

Các thánh Ngài được vinh hiển ấy.”

 

Đây là sự vinh quang cho tất cả những thánh đồ là người kính sợ Chúa.

Thơ Hê bơ rơ 11: 33-34 cũng bày tỏ:

 

“Những người đó bởi đức tin đã thắng được các nước, làm sự công bình, được những lời hứa, bịt mồm sư tử, tắt ngọn lửa hừng, lánh khỏi lưỡi gươm, thắng bịnh tật, tỏ sự bạo dạn nơi chiến tranh, khiến đạo binh nước thù chạy trốn.”

Thưa các bạn, ai là những nhà cai trị thuộc linh nầy tại các quốc gia hôm nay? Bạn có thể nhận ra họ chăng? Đây là một câu hỏi lớn của thời đại.

Kết luận,

Tóm lại, khi có cuộc phân tán các dân theo các thư tiếng sau tháp Ba-bên và xây dựng các nước trên trái đất, Satan đã bổ nhiệm các người cai trị của nó, cai trị phía sau hậu trường các nước.

Chúa Giê-su đã giải giáp các quỷ, đã phế thải quyền cai trị của Satan tại thập tự  giá (Côl. 2:15)

Điều này được áp dụng đối với những Cơ đốc nhân trưởng thành hôm nay.

Có phải bạn là một người trong số các nhà cai trị theo Thi thiên 149:6-9?

Đọc thêm Thi thiên 3

Đức Giê-hô-va ôi! kẻ cừu địch tôi đã thêm nhiều dường bao!

Lắm kẻ dấy lên cùng tôi thay!

Biết bao kẻ nói về linh hồn tôi rằng:

Nơi Đức Chúa Trời chẳng có sự cứu rỗi cho nó.(Sê-la)(f)

Nhưng, hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài là cái khiên chở che tôi;

Ngài là sự vinh hiển tôi, và là Đấng làm cho tôi ngước đầu lên.

Tôi lấy tiếng tôi mà kêu cầu Đức Giê-hô-va,

Từ núi thánh Ngài đáp lời tôi. (Sê-la)

Tôi nằm xuống mà ngủ;

Tôi tỉnh thức, vì Đức Giê-hô-va, nâng đỡ tôi.

Tôi sẽ không nao muôn người

Vây tôi khắp bốn bên.

Hỡi Đức Giê-hô-va, hãy chỗi dậy;

Hỡi Đức Chúa Trời tôi, hãy cứu tôi!

Vì Chúa đã vả má các kẻ thù nghịch tôi,

Và bẻ gãy răng kẻ ác.

Sự cứu rỗi thuộc về Đức Giê-hô-va.

Nguyện phước Ngài giáng trên dân sự Ngài! (Sê-la)

Admin tổng hợp

 

Có thể bạn quan tâm