Trang chủ Sứ điệp mỗi ngày Ân Tứ Của Bạn Là Để Giúp Người Khác

Ân Tứ Của Bạn Là Để Giúp Người Khác

bởi admin

“Mỗi người trong anh em hãy lấy ơn mình đã được mà giúp lẫn nhau, khác nào người quản lý trung tín giữ các thứ ơn của Đức Chúa Trời.” (I Phi-e-rơ 4:10 BTT)

Kinh Thánh I Phi-e-rơ 4:10 có chép: “Mỗi người trong anh em hãy lấy ơn mình đã được mà giúp lẫn nhau, khác nào người quản lý trung tín giữ các thứ ơn của Đức Chúa Trời” (BTT). Khi bạn sử dụng những khả năng mình có để giúp đỡ lẫn nhau thì Chúa được vinh hiển.

Đức Chúa Trời đã tạo dựng bạn để góp phần. Ngài không phải ban cho bạn tài năng và khả năng vì lợi ích riêng của bạn. Chúng được ban cho bạn vì lợi ích của người khác, và tài năng của những người khác được ban cho họ vì lợi ích của bạn.

Tôi rất biết ơn những người có tài trong những lãnh vực mà tôi không giỏi. Ví dụ, tôi rất biết ơn những kế toán viên. Bởi vì tôi rất dở về kế toán! Tôi biết ơn những người biết làm thuế.

Tôi biết ơn những người có khả năng về máy móc. Nếu cho tôi sửa bộ chế hòa khí thì tôi không biết phải làm sao. Tôi thậm chí còn không biết nó nằm ở đâu!

Mọi người đều có những tài năng khác nhau.

Chúa đã ban cho tôi một số tài năng. Một trong những tài năng của tôi là lấy lời Chúa và làm cho người khác hiểu rõ lời Ngài. Khi tôi sử dụng tài năng đó, bạn sẽ được phước.  Tài năng của tôi là dành cho bạn.  Nó nhằm để gây dựng bạn.

Nhưng ở đây, điểm quan trọng: Bạn cũng có tài năng. Bạn định khi nào sẽ bắt đầu ban phước cho người khác? Bạn định khi nào sẽ bắt đầu giúp đỡ người khác?

Nếu bạn không sử dụng các tài năng mà Chúa đã ban cho bạn thì những người khác sẽ bị lừa. Cách bạn đem lại sự vinh hiển cho Chúa là sử dụng tài năng của bạn.  “Hãy dùng ân tứ của bạn để phục vụ lẫn nhau.” Đức Chúa Trời được tôn vinh khi bạn sử dụng những khả năng của mình để phục vụ người khác.

Thảo Luận

Những ơn Chúa đã ban cho bạn là gì?

Bạn sử dụng chúng như thế nào để phục vụ người khác?  Theo bạn, Chúa muốn bạn sử dụng chúng vì lợi ích của người khác như thế nào?

Bạn cần chấp nhận sự giúp đỡ từ một ai đó để người đó có thể sử dụng những ơn của mình đem lại sự vinh hiển cho Chúa như thế nào?

Nguồn: Mục Sư Rick Warren

Mọi thư từ liên lạc hoặc góp ý xin gửi về [email protected]

Có thể bạn quan tâm