Trang chủ Sứ điệp mỗi ngày Bạn Có Thể Tin Cậy Vào Chúa

Bạn Có Thể Tin Cậy Vào Chúa

bởi admin
“Mọi ân điển tốt lành cùng sự ban cho trọn vẹn đều đến từ nơi cao và bởi Cha sáng láng mà xuống, trong Ngài chẳng có một sự thay đổi, cũng chẳng có bóng của sự biến cải nào.” (Gia-cơ 1:17 BTT)

Khi mọi thứ đang thay đổi xung quanh bạn, điều quan trọng là hãy nhớ rằng Đức Chúa Trời là một người Cha kiên định. Ngài sẽ không bao giờ làm bạn thất vọng. Bạn có thể tin cậy Ngài. Ngài là Đấng có thể tin cậy. Ngài xứng đáng để bạn đặt lòng tin cậy vào.

Gia-cơ 1:17 cho biết: “Mọi ân điển tốt lành cùng sự ban cho trọn vẹn đều đến từ nơi cao và bởi Cha sáng láng mà xuống, trong Ngài chẳng có một sự thay đổi, cũng chẳng có bóng của sự biến cải nào.” (BTT) Đức Chúa Trời là người Cha trước sau như một, không bao giờ thay đổi.

Những người cha đời này thường hay thay đổi. Tôi đã nói chuyện với những người từng nói rằng: “Khi còn nhỏ, tôi không bao giờ biết cha tôi định đối xử với tôi như thế nào. Tôi không bao giờ biết liệu ông ấy sẽ im lặng hay dùng bạo lực. Tôi không bao giờ biết liệu ông ấy sẽ ôm tôi hay tát tôi. Tôi không bao giờ biết ông ấy sẽ đồng ý hay từ chối tôi.” Những người cha hay thay đổi sẽ tạo ra những đứa con không vững, dễ dao động, sợ hãi.

Song Đức Chúa Trời không có tính khí thất thường giống những người cha đời này. Cha Thiên thượng của bạn là người Cha kiên định. Một trong những điều bạn có thể tin cậy, đó là, Chúa luôn đối xử trước sau như một đối với bạn.

Kinh Thánh trong II Ti-mô-thê 2:13 có chép: “Nếu chúng ta không thành tín, song Ngài vẫn thành tín, vì Ngài không thể tự chối mình được.” (BTT)

Chúng ta biết rằng thế giới đang thay đổi nhanh hơn bao giờ hết. Alvin Toffler đã viết một cuốn sách với tựa đề “Cú sốc tương lai” (“Future Shock”), trong đó ông nói rằng trong những lúc có những thay đổi nhanh chóng, mọi người đều cần cái mà ông gọi là hòn đảo vững chắc. Khi mọi thứ khác vẫn chưa giải quyết được, cuộc sống của bạn cần một điều gì đó không bao giờ thay đổi; một cái neo cho linh hồn của bạn. Bạn cần một hòn đảo vững chắc để giải quyết ̣ căng thẳng.

Chỉ có một vấn đề: Trên hành tinh này, không có gì tồn tại mãi. Chỉ có một điều duy nhất mà bạn có thể trông cậy vào và sẽ không bao giờ thay đổi, ấy là: tình yêu thương đầy ̣ quan tâm, không bao giờ thay đổi của người Cha Thiên thượng của bạn.

“Đức Chúa Trời sẽ lấy sự nhân từ Ngài mà đến đón tôi.” (Thi thiên 59:10 BTT)

Bạn có thể tin cậy vào điều đó.

Thảo Luận

Bạn đã sử dụng điều gì làm hòn đảo vững chắc trong cuộc sống của bạn?

Sự thay đổi liên tục góp phần vào sự căng thẳng như thế nào?

Những món quà tốt đẹp và hoàn hảo nào trong cuộc sống của bạn là bằng chứng về tình yêu không bao giờ thay đổi của Đức Chúa Trời dành cho bạn?

Nguồn: Mục  Rick Warren

Mọi thư từ liên lạc hoặc bài vở xin gửi về [email protected]

Có thể bạn quan tâm