Trang chủ Thần Học BẠN ĐANG NGHE LỜI AI?

BẠN ĐANG NGHE LỜI AI?

bởi admin
Tuần qua tôi có tham dự một tang lễ rất đáng ghi nhớ và đã để lại trong tôi hình ảnh của một người “dầu
đã chết rồi hãy còn nói.” Bà cụ Lưu Thị Ngọc, sinh năm 1931 tại Tuy Hòa, Phú Yên, mới về với Chúa tại
Dallas sau khi mắc bệnh Covid -19với 70 ngày nằm bệnh viện. Bà cụ qua đời ngày 3 tháng 3 năm 2021
hưởng thị 89 tuổi. Bà cụ là thân mẫu của Mục Sư Trần Lưu Chuyên, người bạn đồng lao của tôi. Điều
đáng nói là cụ đã sinh được 14 đứa con, có 3 người đã chết vì chiến tranh và bệnh nhưng cụ đang có 11
đứa con và 34 đứa cháu đang sống ở Mỹ. Hầu hết các con các cháu của cụ đều có mặt trong tang lễ nầy.
Trong tang lễ của cụ, tôi cảm động về việc Chúa đã và đang làm cho một người và một gia đình tin cậy
Chúa. Tôi để ý đến một gia đình tin Chúa, thờ Chúa có hy vọng, có tương lai. Có đời nầy và có cả đời
sau. Có con và cháu. Tôi để ý đến lời tâm tình của một cô cháu ngoại, cháu gái của cụ. Cô nói khi cô đi
lấy chồng đã nghe bà ngoại đến thăm gặp, cho quà, và cho một lời khuyên. “Hồi nhỏ con nghe lời cha mẹ,
bây giờ con hãy nghe lời chồng.” Và cô cháu nói thêm, cô vừa nói vừa khóc, “Bà đặt tay trên ngực tôi và
nói, con cũng hãy nghe chính con, quả tim của con nữa.”
Thật là một lời khuyên chí lý, khôn ngoan.
Tôi lập tức nhận lãnh ngay một bài học mới. Nhiều người, rất nhiều người Việt, mang tiếng tin Chúa,
nhưng chỉ muốn tìm hiểu và lắng nghe ý kiến của người khác, quên mất lắng nghe tiếng Chúa và cuối
cùng quên nghe nhịp đập con tim của mình, tiếng nói lòng mình, lương tâm của mình và Đức Thánh Linh
trong lòng của mình. Các bác sỷ Y khoa thường nói rằng bạn muốn biết sức khỏe của mình, hãy lắng
nghe nhịp đập quả tim mình. Có phải khi khám bệnh các bác sĩ thường lấy máy để nghe nhịp tim của bạn
hay không?
Trong Kinh Thánh có đầy hình ảnh của những người muốn lắng nghe lời của người khác. Nhưng Chúa lại
muốn chúng ta lắng nghe lời Chúa.Và Chúa Thánh Linh lại muốn soi dẫn quả tim của chúng ta.
Hãy nghe Đức Mẹ nói gì?
Cách ba ngày sau, có đám cưới tại thành Ca-na, trong xứ Ga-li-lê, và mẹ Đức Chúa Jêsus có tại đó.
Đức Chúa Jêsus cũng được mời đến dự đám với môn đồ Ngài. Vừa khi thiếu rượu, mẹ Đức Chúa
Jêsus nói với Ngài rằng: Người ta không có rượu nữa. Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Hỡi đàn bà kia, ta
với ngươi có sự gì chăng? Giờ ta chưa đến. Mẹ Ngài nói với những kẻ hầu bàn rằng: Người biểu chi,
hãy vâng theo cả. Giăng 2: 1-5.
Hãy nghe Đức Chúa Cha nói gì?
Khỏi sáu ngày, Đức Chúa Jêsus đem Phi-e-rơ, Gia-cơ, và Giăng là em Gia-cơ, cùng Ngài đi tẽ lên
núi cao. Ngài biến hóa trước mặt các người ấy, mặt Ngài sáng lòa như mặt trời, áo Ngài trắng như
ánh sáng. Nầy, có Môi-se và Ê-li hiện đến, nói chuyện cùng Ngài. Phi-e-rơ bèn cất tiếng thưa cùng
Đức Chúa Jêsus rằng: Lạy Chúa, chúng ta ở lại đây thì tốt lắm; ví bằng đẹp ý Chúa, thì tôi sẽ đóng
ba trại tại đây, một cái cho Chúa, một cái cho Môi-se và một cái cho Ê-li. Đang khi người còn nói,
bỗng chúc có một đám mây sáng rực che phủ những người ở đó; và có tiếng từ trong mây phán rằng:
Nầy là Con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đường; hãy nghe lời Con đó! Matthew17:1-8
Hãy nghe Đức Thánh Linh nói gì?
Bởi từng nghe có một vài người trong vòng chúng ta, chẳng lãnh mạng lịnh nào nơi chúng ta, tự lấy
lời mình khuấy rối, và biến loạn lòng các ngươi nữa, nên chúng ta đồng lòng quyết ý chọn những
người thay mặt sai đi cùng kẻ rất yêu dấu của chúng ta là Ba-na-ba và Phao-lô, mà đến nơi các
ngươi; hai người nầy vốn đã liều thân vì danh Đức Chúa Jêsus Christ là Chúa chúng ta. Vậy chúng ta
đã sai Giu-đe và Si-la đến, để nói miệng với anh em về việc đó: Ấy là Đức Thánh Linh và chúng ta
đã ưng rằng chẳng gán gánh nặng nào khác cho anh em ngoài những điều cần dùng, tức là anh em
phải kiêng ăn của cúng thần tượng, huyết, thú vật chết ngột, và chớ tà dâm; ấy là mọi điều mà anh
em khá kiêng giữ lấy vậy. Kính chúc bình an! Công vụ 15:24-29
Hãy nghe tổ phụ loài người nói gì? Bạn đang nghe lời ai ?
Vả, trong các loài thú đồng mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã làm nên, có con rắn là giống quỉ quyệt
hơn hết. Rắn nói cùng người nữ rằng: Mà chi! Đức Chúa Trời há có phán dặn các ngươi không được
phép ăn trái các cây trong vườn sao? Người nữ đáp rằng: Chúng ta được ăn trái các cây trong vườn,
song về phần trái của cây mọc giữa vườn, Đức Chúa Trời có phán rằng: Hai ngươi chẳng nên ăn đến
và cũng chẳng nên đá động đến, e khi hai ngươi phải chết chăng. Rắn bèn nói với người nữ rằng: Hai
ngươi chẳng chết đâu; nhưng Đức Chúa Trời biết rằng hễ ngày nào hai ngươi ăn trái cây đó, mắt
mình mở ra, sẽ như Đức Chúa Trời, biết điều thiện và điều ác.
Người nữ thấy trái của cây đó bộ ăn ngon, lại đẹp mắt và quí vì để mở trí khôn, bèn hái ăn, rồi trao
cho chồng đứng gần mình, chồng cũng ăn nữa. Sáng thế ký 3 :1-5
Đức Chúa Trời phán hỏi: Ai đã chỉ cho ngươi biết rằng mình lõa lồ? Ngươi có ăn trái cây ta đã dặn
không nên ăn đó chăng? Thưa rằng: Người nữ mà Chúa đã để gần bên tôi cho tôi trái cây đó và tôi đã
ăn rồi. Giê-hô-va Đức Chúa Trời phán hỏi người nữ rằng: Ngươi có làm điều chi vậy? Người nữ thưa
rằng: Con rắn dỗ dành tôi và tôi đã ăn rồi. Sáng thế ký 3 :11-13
Ngài lại phán cùng A-đam rằng: Vì ngươi nghe theo lời vợ mà ăn trái cây ta đã dặn không nên ăn,
vậy, đất sẽ bị rủa sả vì ngươi; trọn đời ngươi phải chịu khó nhọc mới có vật đất sanh ra mà ăn. Sáng
thế ký 3 :17.
Trong ngày phán xét của Chúa, bạn sẽ trả lời thế nào với Chúa Jesus, khi Đức Chúa Trời lên tiếng hỏi,
“Tại sao con không nghe lời Chúa Jesus, con yêu dấu của ta, người đẹp lòng ta hoàn toàn?”
Mục sư Nguyễn Văn Huệ

Có thể bạn quan tâm