Trang chủ Thần Học Bí Quyết Là Ở Trong Chúa

Bí Quyết Là Ở Trong Chúa

bởi admin
*LÀM THẾ NÀO ĐỂ GIỮ ĐƯỢC NHIỆT THÀNH SUỐT CUỘC ĐỜI
Mục sư Rick Warren
“Hãy nhiệt thành, chớ lười biếng; phải có tinh thần sốt sắng; phải phục vụ Chúa. Hãy vui mừng trong hi vọng, kiên nhẫn trong hoạn nạn, bền lòng mà cầu nguyện” (Rô-ma 12:11-12 TTHĐ).
Để đạt được những mục tiêu của mình, bạn phải tìm ra cách duy trì sự nhiệt thành của mình trong một thời gian dài.
Ralph Waldo Emerson đã nói rằng, “Không có điều gì vĩ đại đạt được mà không có sự nhiệt tình.” Tôi hết lòng tin vào điều đó và đã thấy đó là sự thật trong cuộc sống của tôi. Bạn phải có niềm đam mê và nhiệt thành, nếu không bạn sẽ không bao giờ đến đích được.
Hầu hết mọi người đều cho tôi là một người nhiệt thành–và tôi thật sự như vậy. Tôi không phải là một người hào hứng chỉ trong một tuần hay một tháng. Lòng nhiệt thành của tôi đã không suy giảm sau một năm hoặc năm năm hay mười năm. Tôi luôn nóng cháy với những mục tiêu tôi đã đặt ra trong hơn 30 năm qua.
Làm thế nào để bạn làm được điều đó? Làm thế nào để giữ được lòng nhiệt thành của mình hết ngày này qua ngày khác bất chấp những sự trì hoãn, khó khăn, bế tắc, nan đề, áp lực và chỉ trích? Làm thế nào để bạn giữ lòng nhiệt thành của mình trong hơn 30 năm?
Suy nghĩ tích cực là không đủ. Tự vực mình lên bằng những cách để thoát khỏi bằng tâm lý sẵn có của mình là không đủ. Tự khích lệ mình để có được lạc quan là không đủ.
Cách duy trì lòng nhiệt thành suốt đời được tìm thấy trong chữ gốc “en theos” của tiếng Hy Lạp. Trong tiếng Hy Lạp, “en” có nghĩa là “ở trong” và “Theos” là “Chúa.” Như vậy “en theos” có nghĩa là “ở trong Chúa.”
Khi bạn được ở trong Chúa, bạn sẽ được nóng cháy. Đó là sự nóng cháy không bị ảnh hưởng bởi tình trạng kinh tế, thời tiết hay hoàn cảnh của bạn. Nó là mãi mãi, bởi vì bạn được gắn liền với một Đức Chúa Trời đời đời. Bạn ở trong Chúa Cứu Thế.
Sứ đồ Phao-lô cho bạn biết cách “ở trong Chúa” hay là nhiệt thành trong Rô-ma 12:11-12: “Hãy nhiệt thành, chớ lười biếng; phải có tinh thần sốt sắng; phải phục vụ Chúa. Hãy vui mừng trong hi vọng, kiên nhẫn trong hoạn nạn, bền lòng mà cầu guyện” (Rô-ma 12:11-12 TTHĐ).
Nếu bạn muốn đạt được những mục tiêu của mình, bạn cần phải có được lòng nhiệt thành do Chúa ban bằng cách vui mừng trong hy vọng, kiên nhẫn trong hoạn nạn và trung tín trong sự cầu nguyện.
Hãy bắt đầu với lời cầu nguyện này hôm nay: “Lạy Chúa, con không muốn sống thêm một ngày mà không có Chúa trong cuộc đời của con, kiểm soát mọi phần của tấm lòng con. Con xin dâng mình cho Chúa. Con xin dâng mình lên cho Ngài như một của lễ sống như một hành động thuộc linh của sự thờ phượng.
Con xin hạ mình nhận rằng con cần được giúp đỡ. Con muốn Chúa làm mới lại tâm trí con, để con có thể nghĩ theo cách mà Chúa muốn, có được ý của Đấng Christ. Xin Chúa tha thứ tội kiêu ngạo của con. Con không muốn suy nghĩ quá cao về mình. Đức tin của con cần được tăng trưởng, và con cần sự giúp đỡ của Chúa để đặt ra những mục tiêu có thể đo đếm được để con có thể quản lý chúng. Xin tha thứ cho con vì con đã cố tự mình thay đổi.
Con muốn đổ đầy cuộc sống mình với tình yêu thương. Con muốn Chúa được đầy dẫy trong đời sống con. Xin giúp con có được sự vui thích trong việc tôn quý người khác và tập trung vào việc cho đi bản thân mình để Chúa có thể chăm sóc những nhu cầu của con. Con muốn nuôi dưỡng sự nhiệt thành của con bằng cách ở trong Ngài. Xin giúp con vui mừng trong hy vọng, kiên nhẫn trong hoạn nạn, và trung tín trong sự cầu nguyện. Con cầu nguyện trong Danh Chúa Jêsus. A-men.”
CÂU HỎI SUY NGẪM
1. Bạn đã cố gắng bằng sức riêng của mình để có được nhiệt thành trong một thời gian dài trong việc đạt đến mục tiêu của mình như thế nào? Bạn có thành công không?
2. Bạn đã kinh nghiệm sự nóng cháy do Chúa cho vào khi nào? Điều đó đã thay đổi cách bạn làm việc để đạt đến mục tiêu như thế nào?
3. Bạn cần vui mừng trong hy vọng, kiên nhẫn trong hoạn nạn, hay trung tín trong sự cầu nguyện trong những phần nào của đời sống bạn hôm nay?
———————-

Có thể bạn quan tâm