Trang chủ Bài giảng Bốn Phước Lành Mà Người Do Thái Cầu Nguyện Sau Bữa Ăn

Bốn Phước Lành Mà Người Do Thái Cầu Nguyện Sau Bữa Ăn

bởi admin

Birkat Hamazon (Grace After Meals) được gọi là lời chúc phước sau bữa ăn, được đọc sau khi bánh mỳ được ăn xong. Theo luật Do Thái thì bữa ăn hoàn chỉnh cần phải có bánh mỳ.

Nhiều người Do Thái trước khi đọc LỜI CHÚC PHƯỚC SAU BỮA ĂN (Birkat Hamazon), họ sẽ đọc 1 số Thi Thiên nhắc lại sự kiện Đền thờ bị phá huỷ. Trong ngày Sabat và lễ hội của người Do Thái, nguời ta thường đọc Thi thiên 126, nhắc lại lời hứa của Chúa sẽ trả dân Israel về quê hương. Vào những ngày khác, người do thái đọc Thi thiên 137, để thương tiếc cho người Do Thái trong thời lưu đày Babylon.

Đọc lời chúc tụng sau bữa ăn là một luật lệ được Môi-se truyền dạy trong Phục truyền luật lệ ký 8:10: Vậy, ngươi sẽ ăn no nê, và ngợi khen Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, vì cớ xứ tốt tươi mà Ngài đã ban cho. Để hiểu hơn chúng ta có thể đọc hết đoạn 8.

Birkat Hamazon ( LỜI CHÚC PHƯỚC SAU BỮA ĂN) được tạo thành từ bốn phước lành. Ba phước lành đầu tiên được coi là theo luật Do Thái.

1. Thức ăn: Một phước lành cảm ơn về thức ăn bởi dân sự Chúa đã được ban Mana để ăn khi còn ở trong đồng vắng trước khi vào đất hứa. Cảm ơn Chúa vì Chúa đã ban vật thực để ăn.

2. Vùng đất: Một phước lành cảm ơn Đất nước Israel, vì Giô suê đã đưa dân sự Chúa vào đất hứa. Cảm ơn Chúa vì Chúa đã gìn giữ họ trong đồng vắng, ban cho họ vùng đất này và Chúa vẫn còn gìn giữ và ban phước cho đất nước họ.

3. Jerusalem: Phước lành cho Jerusalem, cầu xin Chúa ban phước cho Jerusalem và nhanh chóng xây dựng lại Jeruslem.

4. Lòng tốt của Chúa: Một phước lành cảm ơn lòng tốt của Chúa, xin Chúa ban phước cho dân tộc Do Thái và không bao giờ từ đối điều người Do Thái cầu xin.

Nguồn: Mục vụ Do Thái Lời Sự Sống Việt Nam

Mọi thư từ liên lạc hoặc góp ý xin gửi về [email protected]

Có thể bạn quan tâm