Trang chủ Thần Học Cả Kinh Thánh đều được Đức Chúa Trời hà hơi vào

Cả Kinh Thánh đều được Đức Chúa Trời hà hơi vào

bởi admin

“Cả Kinh thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, (được Chúa hà hơi vào) Nguyên bổn rằng: Cả Kinh-thánh đều chịu Đức Chúa Trời hà hơi vào, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình, hầu cho người thuộc về Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sắm sẵn để làm mọi việc lành.” (2 Ti-mô-thê 3:16-17)

Bạn có nhớ lần đầu tiên bước ra ngoài trời vào mùa Đông và ngạc nhiên nhìn thấy hơi thở của mình? Có thể bạn sẽ đứng gần cửa sổ kiếng và nhìn thấy hơi ẩm xuất hiện khi bạn thở lên trên đó. Khí oxygen chúng ta hít vào trở thành carbon dioxide trong phổi. Những khí này là vô hình, nhưng khi chúng ta thở ra, carbon dioxide trộn với hơi nước, và bởi vì không khí lạnh có ít hơi nước hơn không khí ấm từ phổi của chúng ta, nó tạo ra một lớp sương mù.

Nhưng điều gì xảy ra khi Đức Chúa Trời hà hơi/thổi hơi (bản Kinh Thánh Tiếng Việt dịch là soi dẫn) vào một đối tượng? Lời Đức Chúa Trời được chính Ngài hà hơi vào theo sách 2 Ti-mô-thê là theopneustos, và nó cho chúng ta một manh mối. “Theo” nghĩa là Đức Chúa Trời. “Pneustos” nghĩa là Linh hay Hơi thở. Lần đầu tiên chúng ta thấy Đức Chúa Trời hà hơi trong Sáng thế ký, khi Ngài hà sinh khí vào A-đam, khiến ông trở nên một “loài sanh linh.” Trong 2 Ti-mô-thê, một lần nữa chúng ta nhìn thấy “cả Kinh Thánh đều được Đức Chúa Trời hà hơi vào,” nhưng thay vì tạo thành sương mù, Thần linh hay Hơi thở của Chúa trở thành Lời trên đầu bút của các trước giả viết Kinh Thánh. Những lời này mang đến sự sống cho những ai chuyên tâm nghiên cứu.

Trong sự nghiên cứu tiếp theo, chúng ta sẽ nhìn thấy hơi thở của Đức Chúa Trời trong một ngày lạnh giá. Hãy nhớ rằng Chúa hà hơi trên Lời, sáng tạo ra Lời để chúng ta có thể sống bởi Lời ấy. Chúng ta gọi Lời quyền năng đó là Kinh Thánh.

TÔI TIN RẰNG KINH THÁNH LÀ LỜI CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI CÓ UY QUYỀN TÁC ĐỘNG MẠNH MẼ ĐẾN NIỀM TIN VÀ HÀNH ĐỘNG CỦA TÔI.

KINH THÁNH

“Vì các từng trời cao hơn đất bao nhiêu, thì đường lối ta cao hơn đường lối các ngươi, ý tưởng ta cao hơn ý tưởng các ngươi cũng bấy nhiêu.” (Ê-sai 55:9)

Vẽ một vòng tròn đại diện cho tất cả các kiến thức. Bây giờ hãy đánh dấu vào vòng tròn đó số lượng kiến thức bạn nghĩ bạn đã đạt được tại thời điểm này trong cuộc đời bạn.

Hầu hết chúng ta đặt một dấu chấm nhỏ ở đâu đó trong vòng tròn. Một sinh viên đại học thỉnh thoảng đã điền vào một phần của vòng tròn! Nhìn thấy vòng tròn trống đó giúp chúng ta nhớ rằng một lượng kiến thức khổng lồ tồn tại mà chúng ta chưa hiểu thấu – và sẽ không bao giờ hiểu thấu.

Ngay cả các khoa học gia, hay những học giả nhận giải thưởng Nobel cũng không thể lấp đầy vòng tròn kiến thức. Chỉ duy nhất Đức Chúa Trời có mọi loại kiến thức – Ngài biết hết tất cả mọi sự.

Lời Đức Chúa Trời nhắc chúng ta biết rằng con người không bao giờ am hiểu hết mọi thứ. Ý tưởng và đường lối của Chúa cao hơn của chúng ta. Bộ não hữu hạn của con người thông minh nhất cũng không là gì khi so sánh với bộ não vô hạn siêu việt của Đức Chúa Trời.

Isaac Newton nói gì?  “Tôi chỉ là một đứa bé nhặt được một viên sỏi và vỏ ốc trên bãi biển mà thôi. Chân lý vũ trụ mênh mông như biển cả, không phải là điều mà chúng ta có thể khám phá hết được”.

Khi nhận thức rõ ràng về điều này sẽ dẫn chúng ta đến với Lời Đức Chúa Trời. Lời đó làm yên lòng chúng ta trước tình yêu vô hạn của Ngài dành cho con người. Ngài bày tỏ cho chúng ta không chỉ những gì chúng ta cần biết mà còn hơn thế, vì vậy hãy tin cậy nơi sự khôn ngoan vô hạn của Ngài.

“TÔI TIN RẰNG KINH THÁNH LÀ LỜI CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI CÓ UY QUYỀN TÁC ĐỘNG MẠNH MẼ ĐẾN NIỀM TIN VÀ HÀNH ĐỘNG CỦA TÔI.”

 

Có thể bạn quan tâm