Trang chủ Sứ điệp mỗi ngày Cách Sống Hạnh Phúc: Chú Tâm vào Mục Đích, Thay Vì vào Nan Đề

Cách Sống Hạnh Phúc: Chú Tâm vào Mục Đích, Thay Vì vào Nan Đề

bởi admin

“Vì Đấng Christ là sự sống của tôi, và sự chết là điều ích lợi cho tôi vậy. Ví thử tôi cứ sống trong xác thịt, là ích lợi cho công khó tôi, thì tôi chẳng biết nên lựa điều chi. Tôi bị ép giữa hai bề muốn đi ở với Đấng Christ, là điều rất tốt hơn; nhưng tôi cứ ở trong xác thịt, ấy là sự cần hơn cho anh em. Trong sự tin chắc đó, tôi biết rằng tôi sẽ cứ còn lại và ở với hết thảy anh em, để giúp đức tin anh em được tấn tới và vui vẻ.”  (Phi-líp 1:22:25 BTT)

Khi bạn chú tâm vào mục đích sống, mà không chú tâm vào nan đề, bạn có thể cảm nhận được sư vui thỏa ngay cả khi cuộc sống mình dường như sụp đổ.

Khi ở tù tại La-mã, sứ đồ Phao-lô đã là một ông già.  Đường về quê nhà còn quá xa với ông.  Ông đang chờ bị xử tử.  Ông đã bị tước đoạt – bạn bè, tự do, công cuộc truyền giáo, thậm chí cả quyền riêng tư của minh, ông bị xích với một người canh 24 giờ một ngày.  Đúng là một hoàn cảnh không vui đối với Phao-lô.

Nhưng có một điều mọi người không thể tước đoạt khỏi sứ đồ Phao-lô: mục đích sống.  Sứ đồ Phao-lô đã lựa chọn việc tập trung vào mục đích sống của mình, ngay cả khi ông đã mất mọi thứ khác.  Mục đích sống của Phao-lô là gì?  Phục vụ Chúa bằng cách phục vụ người khác.

Sứ đồ Phao-lô viết trong Phi-líp 1: 22:25 “Vì Đấng Christ là sự sống của tôi, và sự chết là điều ích lợi cho tôi vậy.  Ví thử tôi cứ sống trong xác thịt, là ích lợi cho công khó tôi, thì tôi chẳng biết nên lựa điều chi. Tôi bị ép giữa hai bề muốn đi ở với Đấng Christ, là điều rất tốt hơn; nhưng tôi cứ ở trong xác thịt, ấy là sự cần hơn cho anh em. Trong sự tin chắc đó, tôi biết rằng tôi sẽ cứ còn lại và ở với hết thảy anh em, để giúp đức tin anh em được tấn tới và vui vẻ.”  (BTT)

Tôi không bao giờ quên được khi đọc cuốn sách của Viktor Frankl, “Người Tìm Lẽ Sống”.  Frankl là một nhà tâm thần học người Do Thái bị đưa đến một trong những trại tử thần thời Đức Quốc Xã.  Gia đình và tất cả bạn bè của ông đều bị đưa vào lò hơi ngạt và bị giết hại.  Ông viết trong hồi ký của mình về một ngày khi ông phải đứng trần truồng trước mặt các tên lính canh của Đức Quốc Xã.  Chúng nó đã lấy đi những bộ quần áo của tù nhân và thậm chí cả nhẫn cưới của Frankl.  Ông đứng đó không có gì trên mình cả đột nhiên ông nhận ra có một điều mà các tên lính Đức Quốc Xã không thể lấy đi từ ông: đó là sự lựa chọn của trong cách ông đáp ứng.

Bạn không thể kiểm soát những gì người khác gây ra cho bạn.  Bạn không thể kiểm soát những gì người khác gây ra chung quanh bạn.  Nhưng bạn có thể kiểm soát cách bạn đáp ứng.

Thảo Luận

Bạn tin mục đích của cuộc đời bạn là gì?

Cách bạn đáp ứng trong một hoàn cảnh khó khăn thay đổi như thế nào khi bạn nhận biết rằng bạn có thể lựa chọn cách mình đáp ứng?

Điều gì khiến bạn phân tâm hoặc hướng bạn chú tâm vào nan đề hơn là chú tâm vào mục đích sống?

Nguồn: Mục Sư Rick Warren

Mọi thư từ liên lạc hoặc góp ý xin gửi về [email protected]

Có thể bạn quan tâm