Trang chủ Sứ điệp mỗi ngày Cách Sống Hạnh Phúc: Lựa Chọn Vui Mừng

Cách Sống Hạnh Phúc: Lựa Chọn Vui Mừng

bởi admin

“Ấy vì đó tôi đang mừng rỡ, và sẽ còn mừng rỡ nữa. Vì tôi biết rằng nhờ anh em cầu nguyện, và nhờ Thánh Linh của Đức Chúa Jêsus Christ giúp đỡ, thì điều nầy sẽ trở làm ích cho sự rỗi tôi.”  (Phi-líp 1:18b-19 BTT)

Khi mọi sự vỡ đổ, đừng cố gắng tự mình giải quyết.  Hãy để Chúa ráp các mảnh vỡ lại với nhau.

Nếu bạn phải đối diện với một nan đề, bạn có hai lựa chọn: Bạn có thể thờ phượng Chúa hoặc bạn có thể lo lắng.  Chỉ có vậy thôi!  Điều này tôi gọi là nhân tố đức tin.

Sứ đồ Phao-lô chép trong sách Phi-líp 1:18-19, “Ấy vì đó tôi đang mừng rỡ, và sẽ còn mừng rỡ nữa. Vì tôi biết rằng nhờ anh em cầu nguyện, và nhờ Thánh Linh của Đức Chúa Jêsus Christ giúp đỡ, thì điều nầy sẽ trở làm ích cho sự rỗi tôi.”  (BTT)

Chỉ trong một câu kinh thánh đó, sứ đồ Phao-lô đưa ra một số nguồn sức mạnh để bạn có thể sống tích cực và sống vui trong giai đoạn khó khăn.

Đầu tiên, bạn phải nhìn nan đề của bạn bằng cái nhìn của Đức Chúa Trời.  Sứ-đồ Phao-lô nói, “Vì tôi biết rằng”, những gì bạn biết giúp bạn tiến bước.  Phao-lô biết rằng Đức Chúa Trời đang làm việc qua thử thách mà ông gặp và ông vững lòng qua cách nhìn rộng lớn hơn của Đức Chúa Trời.

Thứ hai, Sứ đồ Phao-lô đã có người cầu nguyện cho ông, và điều này khiến ông tiến bước.  Rồi ông nói, “và nhờ Thánh Linh của Đức Chúa Jêsus Christ giúp đỡ”.  Chúa Thánh Linh cũng là động lực giúp ông tiến bước.  Cuối cùng ông nói “Điều nầy sẽ trở làm ích cho sự rỗi tôi”.  Sứ đồ Phao-lô tin rằng Chúa sẽ giải quyết hết nan đề của mình.

Bởi sứ đồ Phao-lô có được cái nhìn từ Chúa, bởi người thân cầu nguyện, bởi Đức Thánh Linh, và bởi đức tin, Phao-lô “tiếp tục mừng rỡ.”

Vui mừng là sự chọn lựa của bạn.

Thảo Luận

Trong cơn hoạn nạn chúng ta hướng đến sự tôn cao Chúa như thế nào?

Bạn đang dựa vào ai cầu nguyện cho mình?  Bạn đang nương tựa vào ai đang chân thành và trung tín cầu nguyện cho sự tiến triển đời sống tâm linh của mình?

Hãy nghĩ đến một nan đề mà bạn đang gặp phải ngay bây giờ.  Làm thế nào bạn thấy được Chúa đang làm việc giữa nỗi đau của bạn?  Bạn mong đợi Chúa sẽ làm gì qua bạn trong kinh nghiệm này?

Nguồn: Mục Sư Rick Warren

Mọi thư từ liên lạc hoặc góp ý xin gửi về [email protected]

Có thể bạn quan tâm