Trang chủ Sứ điệp mỗi ngày Cách Sống Hạnh Phúc: Nắm Vững Lời Chúa

Cách Sống Hạnh Phúc: Nắm Vững Lời Chúa

bởi admin

“…Giữ lấy Đạo Sự Sống…” (Phi-líp 2:15 BTT)

Chúa đã hứa ban nhiều lợi ích tuyệt vời trong cuộc sống của bạn nếu bạn sẽ suy gẫm Lời Chúa và sau đó áp dụng.

Điều ngạc nhiên là, nếu bạn biết lo lắng, bạn đã biết cách suy gẫm Lời Chúa.  Lo lắng là khi bạn suy nghĩ một điều tiêu cực và bạn nghĩ về điều đó nhiều lần.  Khi bạn đọc một đoạn Kinh Thánh và bạn nghĩ đi nghĩ lại nhiều lần, điều đó gọi là suy gẫm Lời Chúa.

Có sáu cách để bạn nắm vững Lời Chúa:

  • Bạn nghe Lời Chúa
  • Bạn đọc Lời Chúa
  • Bạn học Lời Chúa
  • Bạn nhớ Lời Chúa
  • Bạn suy gẫm Lời Chúa, và
  • Bạn áp dụng Lời Chúa

Nhưng nếu tất cả những gì bạn làm là nghe Lời Chúa khi bạn đến nhà thờ, bạn không nắm giữ được Lời Chúa, và Lời Chúa có thể bị kéo ra khỏi tâm trí bạn rất dễ dàng.

Kinh Thánh ghi lại trong sách Phi-líp 2:15: “Giữ lấy Đạo Sự Sống”.  Bạn không thể nắm vững Kinh Thánh ngoại trừ bạn làm theo sáu thói quen này: nghe, đọc, học, nhớ, suy gẫm và thực hành.

Thi Thiên 119:16 chép rằng: “Tôi sẽ suy gẫm về giềng mối Chúa, Chăm xem đường lối của Chúa” (BTT).  Bạn muốn hạnh phúc?  Nguyên tắc căn bản của Lời Chúa sẽ giúp bạn hạnh phúc, và bạn nhớ những nguyên tắc ấy bằng cách nhớ, suy gẫm và áp dụng Lời Chúa.

Thi Thiên 119:35 chép rằng: “Xin hãy khiến tôi đi trong đường điều răn Chúa, Vì tôi lấy làm vui vẻ tại đó.” (BTT)  Chúng ta thường tìm kiếm hạnh phúc ở tất cả những nơi sai lạc.  Chúa nói rằng hạnh phúc được tìm thấy khi đi trong con đường điều răn Chúa.

Thảo Luận

Những điều gì đang ngăn trở bạn suy gẫm Lời Chúa?

Trong cuộc sống bạn, ai có thể là người có thể giúp bạn nhớ Kinh Thánh?  Bạn có thể giúp nhau làm điều này như thế nào?

Việc chúng ta tìm được hạnh phúc qua sự vâng giữ luật lệ và điều răn của Chúa nói lên điều gì về Ngài?

Nguồn: Mục Sư Rick Warren

Mọi thư từ liên lạc hoặc góp ý xin gửi về [email protected]

Có thể bạn quan tâm