Trang chủ Sứ điệp mỗi ngày Cách Sống Hạnh Phúc: Tận Hiến Cuộc Đời Mình

Cách Sống Hạnh Phúc: Tận Hiến Cuộc Đời Mình

bởi admin

“Vì Đấng Christ là sự sống của tôi, và sự chết là điều ích lợi cho tôi vậy.”  (Phi-líp 1:21 BTT)

Hạnh phúc đến từ sự phục vụ và tận hiến cuộc đời mình.  Chừng nào bạn chưa hiểu được điều này, bạn sẽ chưa có được hạnh phúc cho phần lớn cuộc đời mình.  Hạnh phúc không đến từ sự tự mãn.  Hạnh phúc đến từ sự hy sinh chính thân mình.

Sứ đồ Phao-lô biết rằng để được hạnh phúc, ông phải chú tâm vào mục đích sống của mình chứ không phải nan đề ông đang có.  Ông tóm tắt mục đích của đời mình trong Phi-líp 1:21 “Vì Đấng Christ là sự sống của tôi, và sự chết là điều ích lợi cho tôi vậy.” (BTT)

Nếu được yêu cầu điền vào chỗ trống, bạn sẽ dùng từ nào?  “Với tôi, sống là để ______.”  Đó có phải là để giải trí không?  Để chơi thể thao?  Quần áo?  Gia đình?  Bạn bè?  Sự nghiệp?  Có thể có rất nhiều điều tốt đẹp mà bạn có thể trả lời, nhưng không có gì xứng đáng thế chỗ của Đấng đã tạo ra bạn và cho bạn được sống: Đức Chúa Jesus Christ.

Điều mà bạn điền vào chỗ trống đó sẽ quyết định bạn hạnh phúc như thế nào trong cuộc sống.  Bởi vì nếu bạn trả lời đó là “tiền bạc” hay “thành công”, hay “hưởng thụ” hay “quyền lực”, bạn sẽ không tìm được sự hạnh phúc cho cuộc đời này.  Không có gì sai trong các điều bạn chọn; nó chỉ không xứng đáng đứng ở vị trí ưu tiên.  Bạn không được tạo nên để kiếm nhiều tiền, rồi chết và rồi cho đi tất cả.  Chúa có mục đích lớn hơn nhiều cho cuộc sống của bạn.  Chỉ có một câu trả lời dẫn đến hạnh phúc: sống cho Chúa Jesus. Hãy tận hiến cuộc đời mình.  Đó là mục đích của bạn!

Thảo Luận

Hôm nay hãy cầu nguyện như vầy: “Kính lạy Chúa Jesus yêu dấu, Chúa biết con thường để hoàn cảnh quyết định hạnh phúc của mình.  Chúa biết con thường cho phép người khác làm mất đi niềm vui của con; để cho nan đề và áp lực và những người hay bắt bẻ cướp đi hạnh phúc của con.  Xin giúp con nhìn từng vấn đề trong cuộc sống của con từ cách nhìn của Ngài.  Con muốn giải quyết các nan đề theo cách nào có thể làm chứng cho những người chưa tin Chúa và khích lệ các tín hữu.  Xin giúp con nhớ rằng những điều người ta nói và làm sẽ không ảnh hưởng đến hạnh phúc của con trừ khi con cho phép điều này xảy đến cho mình.  Và đối với những điều xảy ra mà con không thể hiểu hay không thể lý giải, con muốn tin rằng Chúa sẽ giúp con giải quyết vấn đề một cách tốt đẹp.  Xin giúp con chú tâm vào mục đích mà Chúa dành cho đời con thay vì chú tâm vào các nan đề của mình.  Con muốn được dành phần còn lại của cuộc đời mình để phục vụ Chúa và phục vụ tha nhân.  Lạy Chúa, xin hãy dùng con, để con sống và chết có mục đích.  Kể từ hôm nay, xin cho con sống là sống cho Chúa.  Trong danh Chúa Jesus Christ con cầu nguyện.  A-men.”

Nguồn: Mục Sư Rick Warren

Mọi thư từ liên lạc hoặc góp ý xin gửi về [email protected]

Có thể bạn quan tâm