Trang chủ Thần Học CẦU NGUYỆN

CẦU NGUYỆN

bởi admin

CẦU NGUYỆN

 

Tôi cầu xin Ngài tùy sự giàu có vinh hiển Ngài khiến anh em được quyền phép bởi Thánh Linh mà nên mạnh mẽ trong lòng; đến nỗi Đấng Christ nhân đức tin mà ngự trong lòng anh em; để anh em khi đã đâm rễ vững nền trong sự yêu thương, được hiệp cùng các thánh đồ mà hiểu thấu bề rộng, bề dài, bề cao, bề sâu của nó là thể nào, và được biết sự yêu thương của Đấng Christ, là sự trổi hơn mọi sự thông biết, hầu cho anh em được đầy dẫy mọi sự dư dật của Đức Chúa Trời.

Ê-phê-sô 3:16-19

 

Bạn có bao giờ tự hỏi rằng những lời mình cầu xin có phù hợp với ý muốn của Đức Chúa Trời hay không? Đôi khi chúng ta lãng phí thời gian, năng lực và rồi bỏ cuộc trong sự cầu nguyện. Sự thất vọng này có thể rình rập ở một góc nào đó trong tấm lòng của chúng ta. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta biết chắc rằng những gì chúng ta đang cầu nguyện là ý muốn của Đức Chúa Trời và Đức Chúa Trời sẽ đáp lời những lời cầu nguyện của chúng ta? Điều đó sẽ thay đổi lời cầu nguyện, phải không?

Tất cả Kinh Thánh được Đức Chúa Trời hà hơi vào, được thần cảm kể cả những lời cầu nguyện của Phao-lô. Lời cầu nguyện của vị sứ đồ được bao hàm trong Lời Chúa để giúp chúng ta cầu nguyện. Hãy đọc lại lời cầu xin của Phao-lô lần nữa, nhưng hãy áp dụng lời đó ngay chính giờ này. Hãy hình dung Đức Chúa Trời nhậm lời sự cầu nguyện của chúng ta – vì biết rằng chúng ta đang cầu xin theo ý muốn Ngài cho đời sống của chính mình và người khác. Và yên nghỉ trong lời hứa của Ngài.

 

TÔI CẦU NGUYỆN ĐỂ NHẬN BIẾT ĐỨC CHÚA TRỜI, ĐỂ TÌM THẤY SỰ HƯỚNG DẪN CỦA NGÀI CHO TÔI, VÀ TÔI ĐẶT NHỮNG NHU CẦU CỦA TÔI TRƯỚC NGÔI ÂN ĐIỂN CỦA NGÀI.

 

NGHIÊN CỨU KINH THÁNH

Luật pháp của Đức Giê-hô-va là trọn vẹn, bổ linh hồn lại;

Sự chứng cớ Đức Giê-hô-va là chắc chắn, làm cho kẻ ngu dại trở nên khôn ngoan.

Các điều ấy quí hơn vàng, thật báu hơn vàng ròng;

Lại ngọt hơn mật, hơn nước ngọt của tàng ong.

Thi thiên 19:7, 10

Sách Thi thiên 9:7-14 ca tụng các phước lành đa dạng của Lời Đức Chúa Trời. Trước giả viết Thi thiên này dường như hiểu biết Lời Chúa rất sâu nhiệm. Ông nương trên Lời Chúa để làm mới lại chính mình, để giúp đỡ ông trong cơn khủng hoảng và ban cho ông tri thức trong những lúc khó khăn. Trước giả vui hưởng Lời trong sự tin cậy sự hướng dẫn từ Đức Chúa Trời.

Lời Đức Chúa Trời không những đem lại cho chúng ta các phước hạnh mà còn nhiều hơn thế.  Chúng ta đọc thấy trước giả công bố: “Các mạng lịnh của Đức Giê-hô-va là chân thật, thảy đều công bình cả.

Các điều ấy quí hơn vàng, thật báu hơn vàng ròng;

Lại ngọt hơn mật, hơn nước ngọt của tàng ong.

Các điều ấy dạy cho kẻ tôi tớ Chúa được thông hiểu;

Ai gìn giữ lấy, được phần thưởng lớn thay.” Và ông vui hưởng những Lời này.

 

Những phước hạnh và lời cảnh báo nào mà bạn đã tìm thấy trong Kinh Thánh? Những sai trật nào của đời sống bạn được sửa lại cho đúng với tiêu chuẩn của Lời Chúa? Những lời hứa nào bạn tìm thấy khi bạn cần được tha thứ, khôi phục và yên ủi? Khi chúng ta càng sâu nhiệm trong Lời Chúa, thì phước hạnh của Chúa càng tuôn đổ khiến chúng ta có thể đồng thanh với trước giả Thi thiên và nói amen.

 

TÔI NGHIÊN CỨU KINH THÁNH ĐỂ HỌC BIẾT VỀ ĐỨC CHÚA TRỜI, LẼ THẬT CỦA NGÀI, VÀ TÌM THẤY SỰ HƯỚNG DẪN CHO ĐỜI SỐNG TÔI.

 

Có thể bạn quan tâm