Trang chủ Sứ điệp mỗi ngày Chiến Trận Thuộc Linh

Chiến Trận Thuộc Linh

bởi admin
“Hải quân Indonesia ngày 24/4/2021 tuyên bố chiếc tàu ngầm mất tích của họ đã bị chìm và bị nứt, khiến 53 thành viên thủy thủ đoàn thiệt mạng.
Bộ Quốc phòng Indonesia cho biết tàu KRI Nanggala-402 chạy bằng động cơ diesel do Đức chế tạo. Nó được đưa vào phục vụ tại Indonesia từ năm 1981. Khi mất tích hôm 21/4/2021 nó chở theo 49 thành viên thuỷ thủ hành đoàn, 3 pháo thủ và 1 chỉ huy.”
Tàu KRI Nanggala-402 tham gia một cuộc diễn tập và đã xảy ra sự cố đáng tiếc.
Các cuộc tập trận trên không, trên biển của quân đội nhiều quốc gia đôi khi dẫn đến những kết quả không mong đợi.
Cơ đốc nhân có đang ở trong một cuộc diễn tập hay không? Kinh thánh trả lời câu hỏi này.
1 Nầy là các dân tộc mà Đức Giê-hô-va để còn lại, đặng dùng chúng nó thử thách người Y-sơ-ra-ên nào chưa từng thấy những chiến trận Ca-na-an. 2 Ngài chỉ muốn thử thách các dòng dõi mới của dân Y-sơ-ra-ên, tập cho chúng nó việc chiến trận, nhứt là những kẻ chưa từng thấy chiến trận khi trước. 3 Các dân tộc nầy là dân Phi-li-tin cùng năm vua chúng nó, hết thảy dân Ca-na-an, dân Si-đôn, và dân Hê-vít ở tại núi Li-ban, từ núi Ba-anh-Hẹt-môn cho đến cửa Ha-mát. 4 Đức Giê-hô-va dùng các dân tộc nầy để thử thách Y-sơ-ra-ên, đặng xem thử chúng nó có ý vâng theo các điều răn mà Ngài cậy Môi-se truyền cho tổ phụ chúng nó chăng. 5 Như vậy, dân Y-sơ-ra-ên ở chung cùng dân Ca-na-an, dân Hê-tít, dân A-mô-rít, dân Phê-rê-sít, dân Hê-vít, và dân Giê-bu-sít,
Các quan xét 3
-Các quan xét 3:2 được giải thích: Đức Giê-hô-va có thể dạy các thế hệ kế tục (các thế hệ theo sau Giô-suê và những người cùng thời với ông) các bài học về chiến trận, đặc biệt là những người chưa biết các cuộc chiến tranh ở Ca-na-an trước đây. Giô-suê và dân Y-sơ-ra-ên đã không chiến thắng các quốc gia này bằng sức người hoặc bằng vũ khí của họ, nhưng nhờ sự giúp đỡ kỳ diệu của Đức Chúa Trời, Đấng đã đánh chết và tiêu diệt dân Ca-na-an. Tuy nhiên, sự giúp đỡ toàn năng của Chúa chỉ được ban cho Giô-suê và toàn thể tuyển dân, với điều kiện họ phải tuân thủ vững chắc luật pháp của Đức Chúa Trời (Giô-suê 1: 7) và trung thành tuân giữ giao ước của Chúa. Hãy nhớ rằng khi vi phạm giao ước đó –trường hợp của A-can, là nguyên nhân gây ra sự thất bại của Y-sơ-ra-ên trước dân Ca-na-an (Giô-suê 7). Do đó, trong các cuộc chiến tại Ca-na-an dưới thời Giô-suê, dân Y-sơ-ra-ên đã trải qua và biết được rằng sức mạnh để chiến thắng kẻ thù không nằm ở lòng dũng cảm hay sức mạnh của tuyển dân, mà chỉ ở quyền năng của Đức Chúa Trời, điều mà họ chỉ có khi tiếp tục trung thành với Chúa.
Các thế hệ sau Giô-suê đã quên bài học trên đây, và do đó họ không thể áp dụng. Để gây ấn tượng với sự thật này đối với họ – sự thật vĩ đại là dân sự của Đức Giê-hô-va chỉ có thể chiến đấu và chinh phục kẻ thù trong quyền năng của Đức Chúa Trời. Chúa đã để lại người Ca-na-an ở trong đất hứa. Điều này dạy cho tuyển dân cầu nguyện và chiến trận. Sự đau khổ mà dân Y-sơ-ra-ên bị những người Ca-na-an còn ở lại mang đến là một sự sửa phạt từ Đức Chúa Trời. Qua đó Chúa muốn dẫn dắt tuyển dân phản nghịch trở lại với chính Ngài, để giữ họ tuân theo các điều răn của Ngài, và huấn luyện họ thực hiện các bổn phận của giao ước.
Nếu Y-sơ-ra-ên học các bài học về chiến trận thì đồng thời cũng phải học cách tuân giữ các điều răn của Đức Chúa Trời. Cả hai điều này đều cần thiết cho tuyển dân. Vì cũng giống như việc nhận lãnh các ân phước đã hứa cho dân tộc trong giao ước phụ thuộc vào việc họ lắng nghe tiếng của Chúa, nên các cuộc xung đột được chỉ định cho tuyển dân cũng cần thiết. Cũng giống như việc thanh tẩy tội lỗi trong đời sống theo Chúa là cần thiết. Điều này cũng áp dụng cho sự tồn tại và phát triển của vương quốc Đức Chúa Trời trên đất.
Bài học hôm nay:
Điều chắc chắn là Cơ đốc nhân đang ở trong chiến trận thuộc linh. Hãy nhớ lời sứ đồ Phao-lô dạy:
Hãy mang lấy mọi khí-giới của Đức Chúa Trời, để được đứng vững mà địch cùng mưu-kế của ma-quỉ. Vì chúng ta đánh trận, chẳng phải cùng thịt và huyết, bèn là cùng chủ-quyền, cùng thế-lực, cùng vua-chúa của thế-gian mờ-tối nầy, cùng các thần dữ ở các miền trên trời vậy. Vậy nên, hãy lấy mọi khí-giới của Đức Chúa Trời, hầu cho trong ngày khốn-nạn, anh em có thể cự-địch lại, và khi thắng hơn mọi sự rồi, anh em được đứng vững-vàng. Vậy, hãy đứng vững, lấy lẽ thật làm dây nịt lưng, mặc lấy giáp bằng sự công-bình, dùng sự sẵn-sàng của Tin-lành bình-an mà làm giày-dép. Lại phải lấy thêm đức-tin làm thuẫn, nhờ đó anh em có thể dập tắt được các tên lửa của kẻ dữ. Cũng hãy lấy sự cứu-chuộc làm mão trụ, và cầm gươm của Đức Thánh-Linh, là lời Đức Chúa Trời. Hãy nhờ Đức Thánh-Linh, thường thường làm đủ mọi thứ cầu-nguyện và nài-xin. Hãy dùng sự bền-đỗ trọn-vẹn mà tỉnh-thức về điều đó, và cầu-nguyện cho hết thảy các thánh-đồ. (Ê-phê-sô 6:11-18)
CHỈ NHỜ QUYỀN NĂNG CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI, CHÚNG TA KINH NGHIỆM SỰ CHIẾN THẮNG TRONG TRẬN CHIẾN THUỘC LINH
Có thể là hình ảnh về thủy vực và văn bản cho biết 'Tàu tuẩn tra và tàu ngẩm của Hải quân Indonesia tìm kiểm tàu ngẩm mất tích. Ánh: AP'

Có thể bạn quan tâm