Trang chủ Sứ điệp mỗi ngày Chúa Giê-su Christ Là Ai?

Chúa Giê-su Christ Là Ai?

bởi

Chúa Giê-su Christ Là Ai?

Trả lời:

Lịch sử ghi lại những nhà lãnh đạo lớn đã để lại sức ảnh hưởng và dấu ấn của họ trên thế giới. Chúng ta có thể nói đến: Tổ phụ đức tin Áp-ra-ham đã khai sinh ra quốc gia Israel. Môi-se đã lãnh đạo tuyển dân đem họ ra khỏi Ai-cập đi về miền đất hứa. Alexander đại đế đã chinh phục một phần rộng lớn của thế giới chỉ trong vòng mười hai năm. George Washington, người lãnh đạo lớn xây dựng nên Hợp chủng quốc Hoa Kỳ. Mahatma Gandhi lãnh đạo một trong những quốc gia đông dân nhất trên thế giới giành lại độc lập. Martin Luther King Jr. là một người Mỹ gốc Phi – nhà hoạt động dân quyền, một trong những nhà lãnh đạo có ảnh hưởng lớn nhất trong lịch sử Mỹ cũng như lịch sử đương đại của phong trào bất bạo động. Nelson Mandela được coi là biểu tượng của dân chủ và công bằng xã hội. Tại Nam Phi là quê hương của ông, Mandela được đặc biệt kính trọng và được xem là vị cha già dân tộc. Và chúng ta cũng có thể liệt kê thêm các nhà lãnh đạo tài năng khác.Tuy nhiên sức ảnh hưởng của những nhà lãnh đạo trên đây không thể so sánh với một Con Người nổi bật giữa dòng lịch sử nhân loại. Đó là Chúa Giê-su Christ.

Những nhà lãnh đạo chuyên nghiệp trong các lĩnh vực tôn giáo, chính trị và những địa hạt khác đã cố gắng làm việc trong cả cuộc đời. Tuy nhiên Chúa Giê-su đã hoàn thành sứ mệnh của Ngài chỉ trong ba năm ngắn ngủi. Đời sống, sự chết và sự phục sinh của Ngài đã ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp lên hầu hết các dân tộc trên thế giới. Chúng ta hãy nhìn vào chính Đấng Christ để học biết làm thế nào mà ảnh hưởng của Ngài lan rộng khắp nơi trên thế giới, bất chấp các làn sóng chống đối.

Hãy bắt đầu với tên (danh xưng) của Ngài. Giê-su có nghĩa là Đức Giê-hô-va cứu chuộc. Và Christ hay Đấng Mê-si có nghĩa là Đấng được xức dầu.

Chỉ cần ghép nối các phần Kinh Thánh khác nhau, chúng ta sẽ có một bức tranh kỳ diệu về Chúa Giê-su Christ:

 1. Ngài đã hiện hữu trước khi có thế giới (Giăng 1:1-3; 3:13; Hêb.1:2)
 2. Ngài được sinh ra từ một người nữ đồng trinh vào năm thứ 4 trước Công nguyên (Ê-sai 7:14; Đa-ni-ên 9:24-26; Lu-ca 1:26-56)
 3. Ngài được sinh ra tại Bethlehem (Mi-chê 5:2; Ma-thi-ơ 2:1)
 4. Ngài lớn lên tại Nazareth, vùng Galilee (Lu-ca 2:39)
 5. Ngài là Đức Chúa Trời, đồng thời cũng là một Con Người (Ma-thi-ơ 16:16; Giăng 8:58)
 6. Ngài đã sống một đời sống vô tội (Ma-thi-ơ 27:4, 19. 24; Lu-ca 23:41; Giăng 18:38)
 7. Ngài thực hiện nhiều phép lạ (Ma-thi-ơ 9:18-26; 12:9-13)
 8. Ngài làm cho các lời tiên tri được ứng nghiệm (Ê-sai 9:6-7; 53:11; Đa-ni-ên 9:25-26)
 9. Ngài tha thứ tội lỗi cho tội nhân (Mác 2:1-12; Giăng 3)
 10. Ngài chấp nhận sự thờ phượng từ các môn đệ (Ma-thi-ơ 8:2; 9:18; Giăng 9:38)
 11. Ngài bị phản bội, bị bắt, bị đóng đinh trên thập tự giá (Ma-thi-ơ 26-27; Mác 14-15; Lu-ca 22-23; Giăng 18-19)
 12. Ngài bị chôn trong mộ ba ngày (Ma-thi-ơ 12:40; 28:1; 1 Côr. 15:4)
 13. Ngài đã sống lại từ kẻ chết (1 Côr. 15:3-8)
 14. Ngài đã hiện ra với các môn đồ trong bốn mươi ngày, giảng dạy về nước TRỜI (Công. 1:3)
 15. Ngài thăng thiên về trời (Công. 1:9)
 16. Ngài hứa với các môn đồ là Đức Thánh Linh sẽ giáng lâm ban quyền năng cho họ để rao giảng Phúc âm cho các dân tộc trên toàn thế giới (Ma-thi-ơ 28:18-20; Công. 1:8)
 17. Trong mọi thời đại, những người theo Ngài lớn hơn bất kỳ số lượng tín đồ của một tôn giáo nào.
 18. Ngài xác nhận những lời trong Kinh Thánh chỉ về Ngài. Ngài làm ứng nghiệm Cựu Ước (Ma-thi-ơ 5:17-18; Lu-ca 24:27; Giăng 10:35) và ban các lời hứa trong Tân Ước (Giăng 14:26; 16:13) Kinh Thánh phản ánh về Ngài và những chủ đề khác trở thành Quyển Sách bán chạy nhất trong mọi thời đại.

Các danh xưng của Chúa Giê-su:

Con Đức Chúa Trời – Giăng 20:30-31; Ga-la-ti 4:4-6

Cứu Chúa – Phi-líp 3:20; Tít 2:13

Đấng Mê-si – Ma-thi-ơ 16:16

Con Người – Đa-ni-ên 7:13; Giăng 5:27

Ta là Đấng Tự Hữu và Hằng Hữu – Xuất. 3:14; Giăng 8:58

Đấng Thánh – Thi. 16:10; Công. 3:14

 

ÁP DỤNG           

Như đã trình bày trên đây, chúng ta thấy rằng trong lịch sử loài người không ai có thể so sánh với Chúa Giê-su. Ngài không chỉ là trái tim của Cơ đốc giáo, mà còn là trung tâm của mọi đời sống. Chúng ta học Kinh Thánh để nhìn biết về đời sống, chức vụ, sự giảng dạy, sự chết và sự phục sinh của Chúa Giê-su. Càng hiểu biết về Chúa Giê-su, đời sống mỗi chúng ta sẽ được biến đổi và trở nên tốt hơn.

KINH THÁNH THAM KHẢO

Công. 2:36-38; 4:9-12; Rô-ma 1:4; 5:1, 11; 1 Côr. 1:9, 30; 6:11; 8:6; 2 Côr. 1:9; 13:14; Ê-phê-sô 1:17; 2:6; Phi-líp 2:5-11; Khải. 1:5; 8; 21:6; 22:13.

Tác giả: Norman L. Geisler and Jason Jimenez
Translated by Huongdi  

Nguồn:

The Bible’s Answers To 100 of Life’s Biggest Questions, by Norman L. Geisler & Jason Jimenez
https://www.youtube.com/watch?v=zjZLQY3TBd4&feature=emb_logo

 

 

 

Có thể bạn quan tâm