Trang chủ Dưỡng Linh Chúa Giê-su Vâng Phục Cha

Chúa Giê-su Vâng Phục Cha

bởi admin

 

Dầu Ngài là Con, cũng đã học tập vâng lời bởi những sự khốn khổ mình đã chịu
(Hê-bơ-rơ 5:8)
Chúng ta được cho biết rằng Ðấng Cứu Rỗi chúng ta đã nhờ chịu khổ mà được khiến nên trọn vẹn, do đó, chúng ta vốn đầy tội lỗi, cách xa tiêu chuẩn trọn vẹn vô cùng, không nên ngạc nhiên gì cả nếu chúng ta cùng được kêu gọi trải qua đau khổ. Ðầu chúng ta sẽ đội mão gai và các chi thể khác sẽ bị đưa trên đầu gối xinh xắn của tình trạng khoan khoái chăng? Ðấng Christ đã phải lội qua những biển máu được tạo nên bằng chính huyết Ngài, còn chúng ta lại đi bách bộ đến thiên đàng trên đất khô ráo, bằng những đôi giày bằng bạc hay sao? Không đâu, từng trải của Chúa chúng ta dạy chúng ta rằng khổ đau là cần thiết và con người đích thực do Ðức Chúa Trời sanh ra sẽ không thể thoát được điều đó, mà dầu có thể, người ấy cũng không nên làm như vậy.
Tuy nhiên, trong sự kiện Ðấng Christ nhờ chịu khổ mà nên trọn vẹn, có một ý niệm rất an ủi chúng ta, ấy là nhờ thế mà Ngài có thể thông cảm hoàn toàn để tỏ lòng ưu ái đối với chúng ta. Ngài không phải là một thầy tế lễ thượng phẩm chẳng có thể cảm thương sự yếu đuối chúng ta. Chúng ta tìm được trong sự thông cảm, ưu ái đó của Ðấng Christ, một năng lực nâng đỡ mình. Một trong các thánh tử đạo đầu tiên đã tuyên bố: Sở dĩ tôi chịu nổi mọi sự đó là nhờ Chúa Jêsus đã chịu khổ, và ngay lúc nầy, Ngài đang chịu khổ trong tôi, Ngài liên đới chịu khổ với tôi, và việc đó giúp tôi thành người mạnh mẽ. Thưa bạn tín hữu, hãy nắm chặt lấy tư tưởng đó mỗi lúc bạn cần phải chịu khổ. Hãy để cho ý tưởng về Chúa Jêsus tăng cường sức lực cho bạn trong thời gian bạn noi dấu chân Ngài. Hãy trông vào sự ưu ái của Ngài để được một sức hậu thuẫn êm dịu; và hãy nhớ rằng chịu khổ là một vinh dự; chịu khổ vì Ðấng Christ là một vinh quang. Các sứ đồ đã vui mừng vì họ được kể là xứng đáng để nhận chịu điều đó. Chúa cho chúng ta được ơn để chịu khổ vì Ðấng Christ, chịu khổ với Ðấng Christ bao nhiêu, thì Ngài sẽ đề cao chúng ta bấy nhiêu. Những viên ngọc trang điểm cho người tín đồ Ðấng Christ là những hoạn nạn người ấy từng gánh chịu. Biểu chương mà Ðức Chúa Trời thết đãi các nhà vua đã được xức dầu chính là những khó khăn, buồn khổ, sầu muộn của họ. Vậy chúng ta không nên trốn tránh việc được đề cao. Xin chúng ta đừng quay mặt đi để khỏi được tuyên dương công trạng. Những buồn khổ đề cao chúng ta, và hoạn nạn nâng chúng ta lên. Nếu chúng ta chịu khổ, thì cũng sẽ đồng cai trị với Ngài.
C.H. Spurgeon

Có thể bạn quan tâm