Trang chủ Niềm Tin Minh Họa Chúa Tôn Trọng Phụ Nữ Và Trẻ Em

Chúa Tôn Trọng Phụ Nữ Và Trẻ Em

bởi admin

Chúa thật công bằng
Trong mọi việc xảy ra cho chúng con,
Vì Ngài đối xử thành tín (You have dealt faithfully)
Trong khi chúng con làm điều ác. (Bản dịch mới 2002)

Nê-hê-mi 9:33

 

Những lời này được tuyển dân Israel ca hát trong ngày Lễ Lều Tạm sau khi các vách thành của Giê-ru-sa-lem hoàn tất. Tuyển dân đã thừa nhận tội lỗi của mình và tái dâng hiến chính họ cho Đức Chúa Trời.  Những lời trong Nê-hê-mi 9:33 mô tả các thuộc tính của Đức Chúa Trời. Ở đây chúng ta sẽ nhấn mạnh đến đặc tính thành tín của Chúa (his faithfulness).

 

Chúng ta có một Đấng Tạo Hóa thành tín (1 Phi-e-rơ 4:19). Sứ đồ Phi-e-rơ viết thư tín này cho các tín hữu trong thời đại của ông, họ chịu nhiều thử thách và khó khăn khi sống cho Chúa (câu 12-19). Vị sứ đồ khích lệ tín nhân: “Vậy, những ai chịu khổ theo ý của Đức Chúa Trời hãy phó chính mình cho Đấng Tạo Hóa thành tín và tiếp tục làm điều thiện.” Nếu chúng ta có một Đấng Tạo Hóa thành tín đang kiểm soát và vận hành toàn thể vũ trụ, thì Ngài chắc chắn cũng chăm sóc đến dân sự của Ngài và đáp ứng các nhu cầu cho họ. Khi những hoàn cảnh xung quanh áp đảo bạn, hãy quay trở về với Đấng Tạo Hóa thành tín và để Ngài chăm sóc bạn.

 

Chúng ta có một thầy tế lễ thượng phẩm thành tín (Hê-bơ-rơ 2:17-18). Hiện nay Chúa Giê-su là Vua và thầy tế lễ trên thiên đàng, và Ngài có thể ban ân sủng khi chúng ta cần đến (4:14-16). Là con cái của Chúa, chúng ta sẽ không bao giờ nói, “Không có ai biết nan đề của tôi.” Hãy nhớ chúng ta có một vị thượng tế có thể cảm thông sự yếu đuối chúng ta và Ngài cầu thay cho chúng ta. “Vị thượng tế này (Chúa Giê-su) đã chịu cám dỗ đủ mọi mặt cũng như chúng ta song không hề phạm tội.” Chúa Cứu thế đã nhục hóa thành người và Ngài trải qua những vấn đề của con người chúng ta, nên chỉ duy Ngài có thể ban ân sủng giúp chúng ta chiến thắng các kẻ thù.

 

Chúng ta có một Đấng biện hộ thành tín. “Nhưng nếu có ai phạm tội, chúng ta có một Đấng biện hộ với Đức Chúa Cha là Chúa Cứu Thế Giê-su, Đấng Công Chính.” (1 Giăng 1:9-2:1). Điều gì xảy ra nếu chúng ta không chạy đến với Đức Chúa Trời để tìm kiếm sự thương xót trước ngôi ân điển, chúng ta lắng nghe tiếng nói của kẻ thù bà bất phục tùng Lời Chúa? Khi ấy Satan sẽ kết án và tuyên bố chúng ta thất bại. Lúc này tình hình sẽ trở nên tồi tệ hơn. Nhưng Chúa Giê-su không bỏ rơi chúng ta. Ngài đã chết vì tội lỗi của tất cả chúng ta và đang biện hộ cho chúng ta trước ngôi ân sủng. Khi chúng ta xưng nhận tội lỗi của mình, thì “Ngài là Đấng thành tín và công chính sẽ tha thứ tội lỗi chúng ta và thanh tẩy chúng ta sạch mọi điều bất chính.” Hãy đọc lại Xa-cha-ri chương 3 minh họa cho kinh nghiệm này.

 

Chúng ta có một Chứng Nhân thành tín (Khải. 1:5; 3:14). Khi thực hành chức vụ trên đất. Chúa Cứu thế rao giảng Lời Đức Chúa Trời và những lời này được ghi lại trong Tân ước. Sứ đồ Giăng viết về Ngài, “Đấng đến từ trên cao trổi hơn mọi người, còn kẻ từ đất mà ra thuộc về đất và chỉ nói được chuyện trần gian. Đấng từ trời xuống cao trọng hơn mọi người.  Thấy gì, nghe gì Ngài đều làm chứng, mà không ai chịu nhận lời chứng của Ngài.” (Giăng 3:31-32; Đọc thêm Giăng 18:37). Thánh Linh của Đức Chúa Trời có thể ban cho chúng ta sự hiểu biết và áp dụng Lời Chúa trong cuộc sống của mình, đây là phương cách để chúng ta “lớn lên trong ân sủng và trong sự hiểu biết Đấng Cứu Rỗi, Chúa Cứu Thế Giê-su, Chúa chúng ta.” (2 Phi-e-rơ 3:18)

 

Chúng ta có một Đấng Thành Tín và Chân Thật (Khải. 19:11). Chúa Giê-su là hoàng tử bình an. Nhưng Ngài cũng là Đấng Chinh Phục, đánh bại mọi kẻ thù và thành lập vương quốc (2 Tê-sa-lô-ni-ca 1:7-10). Cơ đốc nhân ngày hôm nay nhận được: “Trong tất cả những điều này (những hoạn nạn) chúng ta hoàn toàn chiến thắng nhờ Đấng đã yêu thương chúng ta.” (Rô-ma 8:37). Một ngày tương lai Chiên Con sẽ hiện ra, “Đấng cưỡi ngựa tên là Đấng Thành Tín và Chân Thật….Trên áo và trên đùi Ngài có ghi danh hiệu: VUA CỦA CÁC VUA và CHÚA CỦA CÁC CHÚA.” (Khải. 19:16). Chúng ta hãy để cho Ngài chiến thắng các trận đánh của chúng ta hôm nay.

 

Đức Chúa Trời là thành tín, chúng ta phải tin cậy Ngài thay vì tin vào chính mình. Chúng ta là những người chiến thắng không phải vì chúng ta đặt đức tin nơi chính mình nhưng nơi Đấng Christ – là Đấng luôn thành tín, giữ lời hứa với chúng ta. Làm thế nào để đức tin của chúng ta trở nên lớn mạnh? Hudson Taylor, giám đốc Hội truyền Giáo Trung Hoa nội địa viết, “Không bởi nỗ lực đức tin của chúng ta, nhưng bởi yên nghỉ trên lời hứa của Đấng thành tín.”  Và ông trưng dẫn 2 Ti-mô-thê 2:13, “Nhưng nếu chúng ta thất tín. Ngài vẫn thành tín. Vì Ngài không thể nào tự chối bỏ mình.”  Hãy yên nghỉ trên Đấng Thành tín.

 

Vì cớ tình yêu thương thành tín của CHÚA, chúng tôi không bị tiêu diệt,
Lòng thương xót Ngài chẳng dứt.
 Nhưng tươi mới luôn mỗi buổi sáng;
Sự thành tín Ngài lớn thay!

 

Ca thương 3:22-23

admin

 

Có thể bạn quan tâm