Trang chủ Nếp Sống Đạo Chức Vụ Tế Lễ Của Mỗi Tín Nhân

Chức Vụ Tế Lễ Của Mỗi Tín Nhân

bởi admin

David Dawson viết Chức Vụ Tế Lễ Của Mỗi Tín Hữu là chuyên luận hay nhất tôi từng thấy về chủ đề này. Chức vụ trọn đời của ông với tư cách là một giáo viên toàn cầu và người huấn luyện của những người “đang trang bị cho các  thánh đồ” giúp ông có đủ điều kiện để viết lời giải thích về một trong những chủ đề quan trọng của thời đại chúng ta. Khi tôi đi vòng quanh thế giới để làm việc với các nhà lãnh đạo trong Cơ đốc giáo, tôi thấy đây là một vấn đề quan trọng cho sự thực nghiệm.

Kent Humphreys

Christ@Work

Thành phố Oklahoma, Oklahoma

Tôi đã làm việc với Dave Dawson trong hơn ba mươi năm với tư cách là biên tập viên và nhà thiết kế đồ họa của chương trình đào tạo Trang Bị Các Thánh Đồ. Tôi cũng đã đi cùng với anh ấy huấn luyện các nhà lãnh đạo ở nhiều quốc gia, ngoài chức vụ riêng của tôi với các nhà lãnh đạo kinh doanh và chuyên nghiệp trên thị trường. Công trình nghiên cứu này, Chức Vụ Tế Lễ Của Mỗi Tín Hữu là một vấn đề quan trọng gần như bị các học giả bỏ rơi, nhưng rất cần thiết trong việc đào tạo các nhà lãnh đạo Cơ đốc ngày nay. Tôi chân thành khen ngợi tác phẩm này.

Gordon E. Adams

Vision Foundation Inc.

Knoxville, Tennessee

Chúng ta cần sự giảng dạy của Dave về Chức Vụ Tế Lễ Của Mỗi Tín Hữu và tác giả đã khuấy động mọi người trước hiểm họa của sự thờ ơ truyền giáo. Tác phẩm nghiên cứu này thực sự là một luồng gió mới cho các hội thánh và các tín hữu khao khát được Thánh Linh dẫn dắt ngày nay. Trong chuyến đi tới nhiều quốc gia và làm việc với hàng ngàn hội thánh, tôi đã nhận thấy các nhà lãnh đạo Cơ đốc giáo không hiểu và chưa được dạy về nghiên cứu quan trọng này từ Lời của Đức Chúa Trời. Và chúng tôi tự hỏi tại sao không có bằng chứng về quyền năng thiên thượng trong đời sống của những người đang đến với Chúa Giê-su Christ hay đã là tín hữu trong nhiều năm!

Roger D. McCasland, Chủ tịch của International Teaching Ministry Great Commission Ministries

Click chuột máy tính vào tập tin sau đây để đọc tác phẩm của David L. Dawson.

edit-CHUC-VU

 

Có thể bạn quan tâm