Trang chủ Lời chứng Có Gì Đặc Biệt Trong Lời Cầu Nguyện Của Gia-bê?

Có Gì Đặc Biệt Trong Lời Cầu Nguyện Của Gia-bê?

bởi admin

CÓ GÌ ĐẶC BIỆT TRONG LỜI CẦU NGUYỆN CỦA GIA-BÊ?

“Gia-bê được tôn trọng hơn các anh em của mình, và mẹ người đã đặt tên là Gia-bê, vì nói rằng, “Tôi đã sanh nó trong sự đau đớn”. Gia-bê đã kêu cầu với Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên rằng, “Chớ chi Chúa ban phước cho tôi và mở rộng bờ cõi tôi rộng lớn, nguyện tay Chúa vùa giúp tôi, và giữ tôi khỏi sự dữ, hầu cho tôi khỏi đau đớn”. Và Đức Chúa Trời đã ban cho y theo lời cầu nguyện của ông (1 Sử ký 4:9-10).

Gia-bê ít được biết đến, ngoài việc ông là dòng dõi của Giu-đa, ông là người được tôn trọng, và mẹ ông đặt tên ông là “Gia-bê” (có nghĩa là “buồn bã” hoặc “kẻ gây ra nỗi buồn”) bởi vì ông đã được sinh ra trong sự đau đớn. Trong lời cầu nguyện của ông, Gia-bê cầu xin Đức Chúa Trời sự bảo vệ và sự phước hạnh. Sử dụng lối chơi chữ, Gia-bê “người của sự buồn rầu” cầu xin Đức Chúa Trời giữ ông khỏi sự đau buồn như tên của ông đã được gọi và được báo trước.

Lời cầu nguyện của Gia-bê chứa đựng lời cầu xin khẩn cấp cho bốn điều:

1) Sự ban phước của Đức Chúa Trời. Gia-bê hiểu rằng Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên là nguồn gốc của mọi phước hạnh, và ông cầu xin Đức Chúa Trời ban ân điển của Ngài. Không nghi ngờ, lời cầu xin này đã dựa cơ sở, ít nhất một phần vào lời Đức Chúa Trời hứa ban phước cho Áp-ra-ham và hậu tự của ông (Sáng 22:17-18; 26:4; 28:14).

2) Mở rộng bờ cõi. Gia-bê cầu nguyện cho sự thành công và thịnh vượng trong mọi nỗ lực của mình, và để đời sống của ông được ghi dấu bằng sự thăng tiến.

3) Sự hiện diện của tay Đức Chúa Trời. Nói cách khác, Gia-bê cầu xin sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời và sức lực của Ngài là bằng chứng hiển nhiên trong cuộc sống hàng ngày của ông.

4) Bảo vệ khỏi sự dữ. Đức Chúa Giê-xu dạy các môn đệ của Ngài cầu nguyện như vầy: “Lạy Cha chúng tôi ở trên trời… xin cứu chúng tôi khỏi điều ác” (Mat 6:9, 13). Gia-bê nhìn lên Đức Chúa Trời một cách tự tin như Đấng bảo vệ mình.Mục tiêu của Gia-bê trong lời cầu nguyện của ông là được sống tự do khỏi sự buồn rầu, và điều cuối cùng chúng ta thấy về ông đó là Đức Chúa Trời đã nghe và nhậm lời cầu nguyện của ông. Giống như lời cầu nguyện khiêm nhường của Sa-lô-môn xin sự khôn ngoan (2 Vua 3:5-14), lời cầu nguyện thiêng liêng của Gia-bê về sự ban phước đã được trả lời. Kết qủa Gia-bê rất vui mừng vì đã ra khỏi gánh nặng buồn rầu lúc ban đầu của ông. Lời cầu nguyện của Gia-bê đã thắng hơn cái tên của Gia-bê. Có thể nói đó là một lời cầu nguyện thắng hơn “số phận!”

Tiến sĩ Bruce H. Wilkinson Sáng Lập và Hội Trưởng của tổ chức Walk Thru the Bible Ministries. Mục Sư hầu việc Chúa tại Hoa kỳ và nhiều quốc gia trên thế giới qua chương trình dạy dỗ Thánh Kinh, và huấn luyện. Mục sư đã làm chứng lại trong một kỳ Huấn luyện tại Dallas trong chương trình Ơn Phước Gia-bê có hơn 9.000 thính giả tham dự. Sau giờ ăn trưa một người đàn ông đến nói chuyện với Mục Sư, “Thưa Mục sư Bruce, tôi nghe ông giảng dạy đề tài Gia-bê 15 năm qua, và tôi cứ luôn luôn cầu nguyện bài cầu nguyện của Gia-bê. Chúa làm việc trong cuộc sống tôi, đổ phước tràn ngập trên cuộc đời tôi, và tôi không bao giờ ngừng lời cầu nguyện này.” Ngang qua bàn, một người bạn của anh ấy nói “tôi đã cầu nguyện lời cầu nguyện Gia-bê trải qua 10 năm và kết quả cũng như vậy.” Người đàn ông ngồi kế bên là bác sĩ giải phẫu tim ở Indianapolis làm chứng tôi đã cầu nguyện bài cầu nguyện Gia-bê 5 năm. Mục sư Bruce nói, “Các bạn biết không, tôi đã đến với Chúa qua bài cầu nguyện Gia-bê hơn nửa cuộc đời tôi!”

THỬ ÁP DỤNG LỜI CẦU NGUYỆN CỦA GIA-BÊ.

Bruce Wilkinson chia sẻ: Tôi thách thức bạn biến lời cầu nguyện trên đây để được Chúa ban phước trong cuộc sống của bạn. Để làm được điều đó, tôi khuyến khích bạn kiên định tuân theo kế hoạch vạch ra trong 30 ngày tới. Vào cuối thời gian đó, bạn sẽ nhận thấy những thay đổi đáng kể trong cuộc sống của mình và việc cầu nguyện sẽ dần trở thành một thói quen quý giá suốt đời.

1. Hãy cầu nguyện theo 1 Sử ký 4:10 mỗi buổi sáng, và ghi lại lời cầu nguyện hàng ngày của bạn bằng cách đánh dấu vào lịch hoặc biểu đồ bạn lập đặc biệt cho mục đích đó.

2. Viết lời cầu nguyện ra và dán vào Kinh thánh, dán vào gương phòng tắm hoặc một số nơi khác mà bạn sẽ được nhắc nhở về mục tiêu mới của mình.

3. Nói với một người khác (có thể là người phối ngẫu hoặc một ai đó thường cầu nguyện chung với bạn) về cam kết của bạn với thói quen cầu nguyện mới và nhờ họ kiểm tra bạn.

4. Bắt đầu ghi lại những thay đổi trong cuộc sống của bạn, đặc biệt là những sự bày tỏ của Chúa và những cơ hội mới mà bạn có thể liên hệ trực tiếp với lời cầu nguyện 1 Sử ký 4:9-10.6. Bắt đầu cầu nguyện cho gia đình, bạn bè và hội thánh địa phương của bạn theo gợi ý của Lời cầu nguyện Gia-bê.

Tất nhiên, những gì bạn biết về điều này hoặc bất kỳ lời cầu nguyện nào khác sẽ không mang lại cho bạn bất cứ điều gì. Những gì bạn biết về sự giải cứu sẽ không giải cứu bạn khỏi bất cứ điều gì. Bạn có thể treo lời cầu nguyện của Gia-bê trên tường của mỗi phòng trong nhà và sẽ không có chuyện gì xảy ra. Chỉ những gì bạn tin sẽ xảy ra và do đó hãy áp dụng/thực hành/tín thác theo ý tưởng của bài cầu nguyện này để giải phóng quyền năng của Chúa cho bạn và mang lại sự thay đổi trong cuộc sống. Nhưng khi bạn hành động, bạn sẽ nhận được điều tốt nhất Chúa dành cho bạn. Tôi là một bằng chứng sống.Chỉ những gì bạn tin sẽ xảy ra, và đặc biệt là đức tin của bạn đặt nền tảng trên Kinh Thánh.

Lời cầu nguyện của Gia-bê là tấm gương tốt về cách mà chúng ta nên làm cho sự cầu nguyện là một ưu tiên trong đời sống của mình. Nhưng chúng ta cũng phải luôn luôn nhớ rằng, Đức Chúa Trời hứa chỉ nhậm những lời cầu nguyện “theo ý muốn của Ngài” (Ma-thi-ơ 26:39; 1 Giăng 5:14). Chúng ta nên luôn luôn tìm kiếm Đức Chúa Trời để xin sự giúp đỡ chúng ta trong lúc có nhu cầu (và những lúc không có nhu cầu) và chúng ta có thể dâng những lời cầu xin trực tiếp trước ngôi ơn phước (Hê-bơ-rơ 4:16). Cùng với lời cầu nguyện của An-ne (1 Sa-mu-ên 2:1-10), Giô-na (Giô-na 2:10), Ê-xê-chia (2 Các Vua 19:14-19), Phao-lô (Ê-phê-sô 1:2-14; 1:15-23; 3:14-21), Chúa Giê-su (Giăng 17) và dĩ nhiên bài cầu nguyện mẫu mà Chúa dạy chúng ta (Ma-thi-ơ 6:9-13).

CHÚC BÌNH AN CÁC BẠN TÔI

admin

Có thể bạn quan tâm