Trang chủ Thần Học CỘNG ĐỒNG HỘI THÁNH

CỘNG ĐỒNG HỘI THÁNH

bởi admin

CỘNG ĐỒNG HỘI THÁNH

Giê-hô-va Đức Chúa Trời phán rằng: Loài người ở một mình thì không tốt; ta sẽ làm nên một kẻ giúp đỡ giống như nó.

Sáng thế ký 2:18

Giống như một cuộc diễu hành, Đức Chúa Trời đem tất cả các sinh vật đến trước mặt A-đam để ông đặt tên cho chúng. Nhưng giữa vòng các sinh vật này không có đối tượng nào phù hợp để trở thành người giúp đỡ cho A-đam. Không phải bò đực Brahma. Không phải đà điểu. Không phải hươu cao cổ. Thậm chí không phải là chú chó trung thành đáng tin cậy! Tuy nhiên, Đức Chúa Trời biết nếp sống cộng đồng là điều cần thiết để A-đam có một cuộc sống tin kính và lành mạnh. Vì vậy Ngài đã tạo dựng Ê-va.

Nhu cầu của chúng ta về nếp sống cộng đồng vẫn không thay đổi, mặc dù đôi khi nó có thể là một thách thức. Bởi vì chúng ta là những tạo vật đã phạm tội phải cần đến một Cứu Chúa. Như ai đó đã nhận xét, con người giống như những con nhím trong cơn bão tuyết: chúng ta cần đến gần nhau để được sưởi ấm, nhưng chúng ta nhanh chóng làm tổn thương nhau khi đến gần nhau!

Đức Chúa Trời dự định cho con người có những mối quan hệ phong phú, mang lại sự sống với nhau, những mối quan hệ được tiếp thêm sức mạnh và tạo niềm cảm hứng bởi sự hiện diện của Ngài ở giữa họ. Nhưng điều đó chỉ có thể đến khi ân sủng và lòng thương xót được gia tăng giữa các thành viên.

Đừng sợ nếp sống cộng đồng. Chúng ta cần nó. Khi nhím xù lông để chích các đối tượng chung quanh theo phản ứng tự nhiên, hãy cung ứng ân điển và lòng trắc ẩn mà bạn muốn người khác bày tỏ cho bạn khi bạn bùng phát.

“TÔI THÔNG CÔNG VỚI CÁC CƠ ĐỐC NHÂN KHÁC ĐỂ HOÀN THÀNH MỤC ĐÍCH CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI CHO ĐỜI SỐNG TÔI, ĐỜI SỐNG CỦA NHỮNG NGƯỜI KHÁC, VÀ TRÊN TOÀN THẾ GIỚI.”

Có thể bạn quan tâm