Trang chủ Lời chứng Cuộc Cách Mạng Của Đời Sống

Cuộc Cách Mạng Của Đời Sống

bởi admin

Vả, anh em là thân của Đấng Christ, và là chi thể của thân, ai riêng phần nấy. 1 Cô-rin-tô 12:27

Người cha nói với đứa con trai trong tuổi thiếu niên đang nổi loạn, “Rồi sẽ đến một ngày, con sẽ có một cuộc cách mạng Copernicus trong cuộc đời mình.” Cậu con trai này đã bị đau thanh quản sau nhiều lần uống rượu hỏi lại với một giọng yếu ớt, “ý bố muốn nói gì?’ Người cha trả lời, “Copernicus là người đã khám phá vũ trụ không xoay chung quanh trái đất.”

Cậu con trai đã trải nghiệm cuộc cách mạng Copernicus trong trại huấn luyện quân đoàn thủy quân lục chiến sau đó. Trong ba tháng huấn luyện gian khổ, anh được dạy rằng điều quan trọng nhất là sứ mệnh bảo vệ tự do cho tổ quốc, và để hoàn thành nhiệm vụ này các chiến sĩ phải làm việc chung trong cùng một đơn vị. Mỗi chiến sĩ tìm thấy danh tính và vị trí của mình là một phần của tập thể. Mỗi chiến sĩ phải hoàn thành trách nhiệm của mình, và toàn thể lữ đoàn cùng làm việc để đạt được những điều tốt đẹp nhất cho nhiệm vụ chung đã đề ra.

Là thành viên trong thân thể Đấng Christ, chúng ta có một sứ mạng quan trọng là đem tin tức tốt lành về sự tự do trong Christ đến với tất cả những người đang ở trong xích xiềng tội lỗi. Mỗi cá nhân phải hoàn thành mục vụ của mình để sứ mệnh mà Chúa ủy thác cho tập thể chúng ta là hội thánh địa phương được hoàn thành. Chúng ta không làm việc đơn độc. Chúng ta cần lẫn nhau, giúp đỡ lẫn nhau để hoàn thành đại mạng lệnh.

“TÔI THÔNG CÔNG VỚI CÁC CƠ ĐỐC NHÂN ĐỂ HOÀN THÀNH MỤC ĐÍCH CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI CHO ĐỜI SỐNG TÔI, ĐỜI SỐNG CỦA NHỮNG NGƯỜI KHÁC, VÀ MỤC ĐÍCH CỦA NGÀI TRÊN TOÀN THẾ GIỚI.”

Có thể bạn quan tâm