Trang chủ Hỏi Và Đáp Đặc Tính Số Một Của Đức Chúa Trời

Đặc Tính Số Một Của Đức Chúa Trời

bởi admin

Đặc Tính Số Một Của Đức Chúa Trời

Khi nghĩ đến việc viết chung với những người ham thích truyền bá tin lành cho đồng hương, tôi để ý đến những ý kiến lạ của Mục Sư Rick Warren. Ông đúng là một nhà truyền giáo. Ông là ông thầy của tôi và của nhiều người. Ông có những phát hiện mà trước đây tôi không thấy. Một hôm tôi thấy bài ông viết, có để tài: Đặc Tính Số Một Của Đức Chúa Trời. Ông giải thích:
Đặc tính số một của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh không phải là quyền siêu việt, toàn tri, toàn năng, toàn tại, cơn giận, hoặc công lý của Ngài.
Nhưng chính là lòng thương xót của Ngài.
Thế gian muốn chúng ta miêu tả Đức Chúa Trời là một đấng nào đó chỉ toàn chú ý vào việc trừng phạt.  Nhưng Chúa diễn tả chính Ngài trước tiên hết là một Đức Chúa Trời hay thương xót.
Khi Đức Chúa Trời tỏ bày vinh hiển Ngài cho Môi-se, Ngài nói, “Giê-hô-va! Giê-hô-va! là Đức Chúa Trời nhân từ, thương xót, chậm giận, đầy dẫy ân huệ và thành thực.” (Xuất Ê-díp-tô ký 34:6b)
Thương xót là đặc tính đầu tiên Chúa dùng để chỉ về chính Ngài trong Kinh Thánh.  Nó phải là điều quan trọng nhất.
Khá đơn giản, thương xót là tình yêu thương bày tỏ qua hành động.  Nó có hai phần khác biệt.  Tự Điển Webster định nghĩa thương xót theo hai cách, là “kìm giữ khỏi bị hại hoặc khỏi bị trừng phạt” và là “nhân từ ngoài mong đợi.”  Chúa muốn chúng ta làm cả hai.  Mặt tha thứ là kìm giữ khỏi trừng phạt.  Và mặt thương xót là đi thêm dặm để giúp ai đó với lòng nhân từ ngoài mong đợi.  Chúng ta cần bày tỏ cả hai.
Điều đó hơn cả thái độ.  Nó là một lối sống.

Nếu đặc tính số một của Đức Chúa Trời là thương xót, điều đó tác động sự hiểu biết của chúng ta về cách Chúa muốn chúng ta sống và con người mà Chúa muốn chúng ta trở thành như thế nào?

NGUYỄN VĂN HUỆ

Có thể bạn quan tâm