Trang chủ Tổng Hợp Đào Tạo Môn Đồ – Chương 2: Đặc điểm của môn đồ

Đào Tạo Môn Đồ – Chương 2: Đặc điểm của môn đồ

bởi

Đào Tạo Môn Đồ
Tác giả: Greg Laurie

Chương Hai
Đặc Điểm của Môn Đồ

Khi chúng thấy sự dạn dĩ của Phi-e-rơ và Giăng, biết rõ rằng ấy là người dốt nát không học, thì đều lấy làm lạ; lại nhận biết hai người từng ở với Đức Chúa Giê-su. (Công vụ 4:13)

Chúng ta ngày nay cần những người bước đi và nói chuyện với Chúa Giê-su, những người trước khi nói một từ nào, bày tỏ ra điều gì đó khác biệt về họ. Chúng ta cần những người mà đời sống tin kính của họ khiến họ được lắng nghe. Ngày nay chúng ta cần những người ở cùng với Chúa Giê-su. Đó có phải là bạn không? Liệu có ai đó có thể nhìn vào bạn và cách sống của bạn mà nói, “Người đó ở cùng Chúa Giê-su” không? Mọi người có thể nói rằng bạn là người theo Chúa Giê-su qua cách bạn cư xử với người khác không? Qua cách bạn ở cùng gia đình mình? Qua quan điểm sống của bạn? …

Có thể bạn quan tâm