Trang chủ Biên dịch Đào Tạo Môn Đồ – Chương 3: Cái Giá của Đào Tạo Môn Đồ

Đào Tạo Môn Đồ – Chương 3: Cái Giá của Đào Tạo Môn Đồ

bởi

Đào Tạo Môn Đồ
Tác giả: Greg Laurie

Chương Ba
Cái Giá của Đào Tạo Môn Đồ

Đức Chúa Giê-su ở tại làng Bê-tha-ni, trong nhà Si-môn là kẻ phung. Ngài đang ngồi bàn ăn, có một người đàn bà vào, đem một cái bình bằng ngọc, đựng đầy dầu cam tòng thật rất quí giá, đập bể ra mà đổ dầu thơm trên đầu Đức Chúa Giê-su. (Mác 14:3)

Một trong những lý do Cơ đốc nhân ở thế kỷ thứ nhất đảo lộn thế giới một cách dữ dội là vì họ cảm nhận sự tự do đi theo ý Chúa. Chúa sẽ nói với Phi-e-rơ, “Nắm lấy tay người què và kéo anh ta đứng lên,” và anh sẽ làm vậy. Chúa sẽ bảo Phi-líp, “Đi đến sa mạc,” và ông sẽ đi (xem Công vụ 8:26-27).

Họ sẵn lòng chịu rủi ro. Để kết ước trở thành môn đồ, một trong những yếu tố bạn phải cân nhắc là giá phải trả. Vâng theo kế hoạch của Chúa về môn đồ hoá sẽ phải trả giá. Thường thì người muốn trở thành môn đồ luôn thích điều tốt nhất của Chúa, nhưng thất bại trong việc trả giá để có được. Sao chúng ta có thể trao quá ít cho Đấng đã cho chúng ta quá nhiều? Ngài trao hết cả thảy cho chúng ta và không mong đợi lấy lại điều gì. …

Có thể bạn quan tâm