Trang chủ Thần Học Đau Khổ Tận Cùng

Đau Khổ Tận Cùng

bởi admin

trong đau khổ tận cùng tôi đã thấy
ý Chúa tốt lành vinh diệu quá
bao phen lên thác xuống gành
không sao đếm hết những gập ghềnh lối đi
ai đang trong cảnh sầu bi
nghe câu chuyện Gióp nghĩ suy ít nhiều

tường vi

Có thể bạn quan tâm