Trang chủ Sứ điệp mỗi ngày Để Được Phước Chúa, Hãy Đặt Ngài Trước Hết

Để Được Phước Chúa, Hãy Đặt Ngài Trước Hết

bởi admin

“Khuyên lơn, yên ủi, và nài xin anh em ăn ở một cách xứng đáng với Đức Chúa Trời, là Đấng gọi anh em đến nước Ngài và sự vinh hiển Ngài.” (I Tê-sa-lô-ni-ca 2:12 BTT)

Nước Đức Chúa Trời là thực tế hiện tại.  Đó là những gì chúng ta đang phải làm trên đất ngay bây giờ. Quyền năng của Chúa là nguồn sức mạnh hiện tại. Đó là năng lực bạn cần để có thể làm những gì Chúa muốn bạn làm một khi bạn đã đầu hàng và thuận phục ý Ngài.

Không phải thực tế hoặc nguồn sức mạnh, mà sự vinh hiển của Chúa chính là lý do để chúng ta sống. Đó là lý do hiện tại cho tất cả mọi điều. Tất cả đều vì sự vinh hiển của Chúa.

Rô-ma 11:36 cho biết: “Vì muôn vật đều là từ Ngài, và hướng về Ngài. Vinh hiển cho Ngài đời đời, vô cùng.” (BTT)

Tôi thường nghe nhiều người nói với tôi rằng: “Tôi có rất nhiều, nhưng tôi vẫn cảm thấy không thỏa lòng. Tôi có một gia đình tốt. Tôi có một công việc tốt. Tôi có những đứa con tuyệt vời.  Tôi có những người bạn tốt. Tôi có một Hội Thánh tốt để tham gia. Tại sao tôi vẫn cảm thấy không thỏa lòng?” Đó là vì bạn đã được dựng nên để làm nhiều hơn thế! Bạn được dựng nên không chỉ để sống trên đời mà thôi. Bạn sẽ không bao giờ tìm thấy sự thỏa lòng trong cuộc sống cho đến khi bạn bắt đầu sống trong Nước Đức Chúa Trời, sống bởi quyền năng của Đức Chúa Trời, và sống vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời.

Làm thế nào để bạn sống một cuộc sống thỏa lòng – loại cuộc sống mà Chúa đã thiết kế cho bạn để sống?

Kinh Thánh chép trong I Tê-sa-lô-ni-ca 2:12 rằng: “Khuyên lơn, yên ủi, và nài xin anh em ăn ở một cách xứng đáng với Đức Chúa Trời, là Đấng gọi anh em đến nước Ngài và sự vinh hiển Ngài.” (BTT)

Sống trong Nước Đức Chúa Trời nghĩa là gì? Nó có nghĩa là bạn làm cho kế hoạch của Chúa trở thành kế hoạch của bạn. Bạn làm cho ý muốn của Chúa trở thành ý muốn của bạn. Bạn quan tâm về những điều mà Chúa quan tâm. Bất cứ điều gì bạn muốn Chúa ban phước, hãy để Ngài trên hết trong lãnh vực đó.

Để Chúa trên hết trong đời sống bạn nghĩa là gì? Tôi muốn dùng chữ FIRST để cung cấp cho bạn năm điều bạn cần để có thể để Chúa trên hết.

Tiền bạc (Finances). Nếu bạn muốn Chúa ban phước cho bạn về tài chính, thì bạn phải dâng hiến, ngay cả trong khi bạn đang bị suy thoái. Rất tiếc! Không còn cách nào khác.

Sở thích (Interest). Đặt Chúa hàng đầu trong sở thích, sự nghiệp, và thú tiêu khiển của bạn. Hãy để Chúa xem xét từng quyết định của bạn trước tiên.

Các mối quan hệ (Relationships). Hãy đặt Ngài trước tiên trong gia đình, hôn nhân, và tình bạn của bạn.

Thời khóa biểu (Schedule). Điều đó có nghĩa là bạn dâng cho Chúa thì giờ đầu tiên của mỗi ngày. Mỗi buổi sáng, bạn hãy thức dậy, ngồi trên giường và nói: “Thưa Chúa, dẫu hôm nay con có một ngày làm việc không kết quả, thì con chỉ muốn yêu Ngài nhiều hơn và biết Ngài nhiều hơn.”

Nan đề (Troubles). Bạn cần hướng về Chúa trước tiên khi bạn gặp nan đề. Lời cầu nguyện không bao giờ nên là phương sách cuối cùng của bạn. Nó phải là lựa chọn đầu tiên của bạn.

Thảo Luận

Bạn cần phải thay đổi điều gì để Chúa là mối ưu tiên hàng đầu trong các lãnh vực tài chính, sở thích, mối quan hệ và thời khóa biểu của bạn?

Phản ứng đầu tiên của bạn khi gặp nan đề là gì?

Làm thế nào bạn có thể phát triển thói quen cầu nguyện trong cuộc sống mình?

Nguồn: Mục Sư Rick Warren

Mọi thư từ liên lạc hoặc bài vở xin gửi về [email protected]

Có thể bạn quan tâm