Trang chủ Hỏi Và Đáp Đức Chúa Trời Im Lặng?

Đức Chúa Trời Im Lặng?

bởi admin
Câu hỏi: Tại sao Đức Chúa Trời bày tỏ rõ ràng chính Ngài trong Kinh thánh, nhưng dường như Ngài giấu mặt trong hiện tại?
Trả lời: Kinh Thánh ghi lại sự hiện diện của Đức Chúa Trời đối với con người. Ngài thực hiện các phép lạ tuyệt vời và không ai có thể chối cãi. Ngài phán rõ ràng, và làm nhiều điều khác mà chúng ta thường không thấy ngày hôm nay. Tại sao? Tại sao Đức Chúa Trời sẵn sàng bày tỏ và chứng minh chính Ngài trong Kinh Thánh qua những thời kỳ trước đây nhưng dường như Ngài “ẩn mình” và im lặng ngày nay?
Một lý do cơ bản mà ngày nay Đức Chúa Trời dường như giấu mặt là thực tế của tội cố ý (cứng cổ, bướng bỉnh), không ăn năn của con người. “Bấy giờ chúng nó sẽ kêu cùng Đức Giê-hô-va, nhưng Ngài không trả lời. Phải, Ngài sẽ giấu mặt khỏi chúng nó trong lúc ấy theo như những việc dữ chúng đã làm.” (Mi-chê 3: 4; xem Phục truyền luật lệ Ký 31:18; 32:20). Ngoài ra, nếu không có đức tin thì không thể làm vui lòng Đức Chúa Trời (Hê-bơ-rơ 11: 6). Đôi khi người ta bỏ lỡ bằng chứng của Đức Chúa Trời bởi vì từ chối tin (đọc Mác 6:1-6) — không thể thấy khi bạn từ chối mở đôi mắt mình ra để nhìn.
Trước khi ẩn mình, Đức Chúa Trời đã hoàn thành một kế hoạch về sự mặc khải tiệm tiến cho loài người. Trong suốt quá trình giao tiếp kéo dài nhiều thế kỷ của Ngài, Đức Chúa Trời đôi khi sử dụng những phép lạ và phán trực tiếp với loài người để bày tỏ đặc tính của Ngài, những chỉ thị của Ngài, và những kế hoạch của Ngài. Giữa những thời điểm có lời của Đức Chúa Trời, thì cũng có sự yên lặng. Có khi quyền năng của Ngài dường như không bày tỏ, và sự mặc khải mới chưa đến thời điểm hiển thị ra (1 Sa-mu-ên 3:1).
Phép lạ đầu tiên của Đức Chúa Trời — là sự sáng tạo — chưa bao giờ được che đậy trong bất kỳ cách nào. Sự sáng tạo đã và là bằng chứng chính về sự hiện diện của Đức Chúa Trời và cách Ngài thể hiện các thuộc tính của Ngài. Từ những gì đã được hoàn tất, loài người có thể thấy rằng Đức Chúa Trời quyền năng, tối cao, và vĩnh hằng (Rô-ma 1:20). Sự sáng tạo là sự công bố đầu tiên của Ngài cho loài người. “Các từng trời rao truyền sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, bầu trời giãi tỏ công việc tay Ngài làm” (Thi thiên 19: 1). Sau sự sáng tạo, Đức Chúa Trời đã phán với loài người để tiếp tục công bố chính Ngài và thông báo cho loài người về những đường lối của Ngài. Đầu tiên Ngài phán với A-đam và Ê-va, ban cho họ các điều răn để tuân theo và khi họ không vâng lời, Ngài thi hành kỷ luật trên họ. Tuy nhiên Ngài cũng đảm bảo với họ và toàn nhân loại rằng Ngài sẽ ban một Đấng Cứu Chuộc để chuộc chúng ta ra khỏi tội lỗi.
Sau khi Hê-nóc được cất lên trời (Sáng thế ký 5:24; Hê-bơ-rơ 11:5), dường như Đức Chúa Trời đã “giấu mặt” một lần nữa. Nhưng sau đó, Đức Chúa Trời phán với Nô-ê để cứu ông và gia đình ông. Ngài cũng phán với Môi-se, ban cho ông Luật pháp để tuyển dân tuân theo. Đức Chúa Trời đã thực hiện những phép lạ để xác thực Môi-se là tiên tri của Ngài (Xuất Ê-díp-tô Ký 4: 😎 và cứu dân Y-sơ-ra-ên ra khỏi Ai Cập. Đức Chúa Trời đã thực hiện phép lạ một lần nữa trong thời của Giô-suê để thiết lập Y-sơ-ra-ên trong vùng Đất Hứa (Giô-suê 3:12-17; 5:13-6:25). Và một lần nữa trong thời kỳ Ê-li (1 Các vua 18:17-39) và Ê-li-sê (2 Các vua 5-6) Ngài xác thực các tiên tri và chống lại sự thờ thần tượng. Giữa những khoảng thời gian của sự can thiệp thiêng liêng rõ ràng này, các thế hệ trôi qua mà không chứng kiến một phép lạ hay nghe được lời phán của Đức Chúa Trời. Nhiều người có thể tự hỏi, “Tại sao Đức Chúa Trời lại giấu mặt ngày nay? Tại sao Ngài không bày tỏ chính Ngài?”
Sau 400 năm Đức Chúa Trời yên lặng, Chúa Giê-su đến thế gian. Ngài đã thực hiện những điều kỳ diệu để chứng minh rằng Ngài đích thực là Con của Đức Chúa Trời. (Ma-thi-ơ 9: 6; Giăng 10:38; Công vụ 2:22). Sau sự phục sinh kỳ diệu của Ngài, Ngài cho phép các môn đồ của Ngài tiếp tục thực hiện các phép lạ để chứng minh họ đã được Ngài sai đi một lần nữa để mọi người tin vào Đấng Christ và tập chú đến Giao Ước mới mà các sứ đồ đã viết (2 Cô-rinh-tô 12:12; Hê-bơ-rơ 2:3-4).
Có một vài lý do tại sao sau thời đại các sứ đồ, Đức Chúa Trời không còn phán rõ ràng với chúng ta hay bày tỏ sự hiện diện của chính Ngài nữa. Như đã nói ở trên, Đức Chúa Trời đã phán. Lời phán của Ngài đã được ghi lại một cách trung thực, và chúng đã được bảo quản cách kỳ diệu cho chúng ta qua các thời đại. Kinh Thánh đã hoàn tất. Sự mặc khải tiệm tiến của Đức Chúa Trời đã được thực hiện (Khải huyền 22:18). Bây giờ chúng ta đã có Kinh Điển Kinh Thánh trọn vẹn, và chúng ta không cần thêm phép lạ để làm cho Kinh Thánh có hiệu lực. Kinh Thánh vốn đã có hiệu lực và đầy quyền năng! (Ở chỗ này chúng ta cũng nên lưu ý rằng: sự tái sanh, sự chữa lành và những công việc quyền năng mà Đức Chúa Trời thực hiện trong đời sống tín nhân được xem là những phép lạ hiển nhiên. Những phép lạ loại này thường xuyên xảy ra cho Cơ đốc nhân). Lời toàn vẹn của Đức Chúa Trời là tất cả những gì chúng ta cần thì “có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình” (2 Ti-mô-thê 3:16). Kinh Thánh hoàn toàn có thể làm cho chúng ta “khôn ngoan để được cứu bởi đức tin trong Đức Chúa Giê-su Christ” (2 Ti-mô-thê 3:15). Đó là một “Lời tiên tri chắc chắn hơn [chắc chắn hơn là kinh nghiệm sự kỳ diệu] mà anh em nên chú ý lời đó” (2 Phi-e-rơ 1:19). Chúng ta không cần gì hơn, và chúng ta không tìm kiếm những điều nằm bên ngoài mặc khải của Kinh Thánh. Chúng ta có thể đặt câu hỏi về tính hiệu quả của Kinh Thánh mà Đức Chúa Trời đã công bố là đủ.
Nhưng Đức Thánh Linh không phán với chúng ta sao? Vâng, Ngài là Đấng Yên Ủi của chúng ta trong thế gian này (Giăng 14:16). Và Ngài có thể hướng dẫn chúng ta qua lương tâm, qua tiếng phán êm dịu của Ngài bên trong chúng ta. Nhưng điều quan trọng phải hiểu rằng Đức Thánh Linh không ban cho sự mặc khải mới ngày nay. Thay vào đó, Ngài phán với chúng ta qua Lời của Đức Chúa Trời, là “thanh gươm của Thánh Linh” (Ê-phê-sô 6:17). Đức Thánh Linh thường mang đến những Lời Kinh thánh cụ thể vào những lúc chúng ta cần chúng nhất (Giăng 14: 26); Ngài soi sáng chúng ta để hiểu Lời và khiến chúng ta sống động trong Lời đó. Nhưng không ai có thể nói, “Đức Thánh Linh đã bày tỏ cho tôi một lẽ thật mới về thiên đàng, không tìm thấy trong Kinh Thánh!” Đó là thêm vào Kinh thánh và là “kiêu ngạo cực điểm,” một “hình thức thái quá” của sự kiêu ngạo.
Một lý do khác cho trạng thái “giấu mặt” của Đức Chúa Trời ngày nay được tiên tri Ha-ba-cúc nói đến: “người công bình thì sống bởi đức tin mình” (Ha-ba-cúc 2:4). Đức Chúa Trời không ban cho dân sự Ngài một chuỗi dấu hiệu kỳ diệu liên tục; Ngài không bao giờ làm vậy (Ma-thi-ơ 16:4). Thay vào đó, Ngài trông đợi tuyển dân tin tưởng vào những gì Ngài đã làm, tìm kiếm Kinh Thánh hàng ngày, và sống bởi đức tin, không phải bằng mắt thấy (Ma-thi-ơ 16:4; Giăng 20:29; 2 Cô-rinh-tô 5:7).
Cuối cùng, chúng ta hãy nhớ rằng, ngay cả trong những lúc có vẻ như Đức Chúa Trời không làm gì cả, Ngài vẫn là Chúa tối cao của mọi tạo vật, và Ngài liên tục làm việc, mang đến sự hoàn tất kế hoạch hoàn hảo của Ngài. Một trong những ví dụ hay nhất về sự “ẩn mình” của Đức Chúa Trời là sách Ê-xơ-tê, trong đó Đức Chúa Trời không được đề cập đến, nhưng rõ ràng chúng ta thấy bàn tay tối cao của Ngài trong suốt câu chuyện từ đầu đến cuối.

Có thể bạn quan tâm