Trang chủ Sứ điệp mỗi ngày Giáo Dưỡng Con Cái

Giáo Dưỡng Con Cái

bởi admin
“Hãy chuẩn bị đứa trẻ cho con đường phía trước, chớ không phải dọn đường cho nó đi.”
“Có thể dẫn con nai tới suối nước, nhưng không thể ép nó uống nước.”
🙂
Có một câu thường được thấy trên các trang mạng nuôi dạy con như sau: “Hãy chuẩn bị đứa trẻ cho con đường phía trước, chớ không phải dọn đường cho nó đi.” Thay vì cố gắng dẹp bỏ tất cả những trở ngại và dọn đường cho đứa trẻ, chúng ta nên trang bị cho con trẻ khả năng giải quyết những khó khăn mà nó sẽ gặp phải trên con đường phía trước.
Trước giả Thi Thiên viết: “Chúng ta sẽ… thuật lại cho thế hệ tương lai vinh quang của ĐỨC GIÊ-HÔ-VA cùng quyền năng Ngài, và các phép mầu mà Ngài đã làm. Ngài đã lập chứng ước… và truyền lệnh cho tổ phụ chúng ta phải dạy lại cho con cháu mình, để thế hệ tương lai… biết những điều đó và đến lượt họ, họ sẽ truyền lại cho con cháu mình” (Thi. 78:4–6). Mục đích của việc này là “hầu cho con cháu họ để lòng tin cậy nơi Đức Chúa Trời, không quên các công việc Ngài, nhưng gìn giữ các điều răn của Ngài” (c.7).
Hãy nghĩ về những ảnh hưởng thuộc linh mạnh mẽ mà người khác đã để lại trên chúng ta qua những điều họ nói và cách họ sống. Lời nói và đời sống của họ đã làm chúng ta chú ý và đã khơi dậy ngọn lửa khát khao trong chúng ta để bước đi theo Chúa Jêsus giống như họ.
Việc chia sẻ Lời Chúa và chương trình của Ngài trên đời sống chúng ta cho thế hệ tương lai vừa là một đặc ân tuyệt vời nhưng cũng là một trách nhiệm được ủy thác cho chúng ta. Dù cho phía trước con đường đời của chúng có là gì đi chăng nữa, thì chúng ta luôn muốn chúng sẵn sàng và được trang bị đầy đủ để đối diện với điều đó bởi sức của Chúa.
Lạy Cha Thiên Thượng, xin ban cho chúng con sự khôn ngoan và hướng dẫn của Ngài để chuẩn bị cho những đứa trẻ mà chúng con biết và yêu thương sẽ bước đi với Ngài trong đức tin.
Bằng lời nói và đời sống, hãy chuẩn bị cho con trẻ bước theo Chúa trên con đường phía trước.
“Prepare the child for the road, not the road for the child.”
We will tell the next generation the praiseworthy deeds of the Lord, his power, and the wonders he has done. Psalm 78:4

admin

Có thể bạn quan tâm