Trang chủ Tổng Hợp Khen Ngợi Chúa Bất Kể Đó Là Điều Gì

Khen Ngợi Chúa Bất Kể Đó Là Điều Gì

bởi admin

Mục Sư Rick Warren

“Vậy sự kín nhiệm được tỏ ra cho Đa-ni-ên trong sự hiện thấy ban đêm; Đa-ni-ên bèn ngợi khen Chúa trên trời.” (Đa-ni-ên 2:19 BTT)

Hầu hết chúng ta thực sự không biết phải làm gì khi phải đối mặt với một tình huống bất khả thi. Bạn có biết rằng một cậu bé tuổi thiếu niên sống cách đây hàng ngàn năm trước có thể giúp đỡ chúng ta không?

Trong vài bài suy gẫm trước đây, chúng ta đã học được một số nguyên tắc đáng kinh ngạc từ cách Đa-ni-ên xử lý một yêu cầu bất khả thi của vị vua quyền lực nhất thời đó. Cho đến nay chúng ta đã thấy Đa-ni-ên nêu gương qua năm hành động này.

1. Đừng hoảng sợ, và sau đó tìm hiểu lý do.
2. Xin thêm thời gian.
3. Tập họp các cộng sự để cầu nguyện.
4. Cầu nguyện xin Chúa giúp đỡ.
5. Cầu xin Chúa giúp đỡ một cách siêu nhiên.

Điều tiếp theo chúng ta học hỏi từ Đa-ni-ên trong Đa-ni-ên đoạn 2 là thờ phượng Chúa.

Điều quan trọng là phải hiểu rằng thờ phượng không phải chỉ có âm nhạc, mà còn cao hơn thế. Có hàng ngàn cách để thờ phượng. Bất cứ lúc nào tôi hướng lòng về Chúa, đó là thờ phượng. Khi tôi bày tỏ tình yêu của tôi với Chúa, đó là thờ phượng. Bạn không cần phải ở trong nhà thờ mới thờ phượng được.

Khi bạn thờ phượng Chúa, bạn không còn hướng về nan đề của mình mà hướng lên Chúa.

Kinh Thánh nói về Đa-ni-ên rằng: “Vậy sự kín nhiệm được tỏ ra cho Đa-ni-ên trong sự hiện thấy ban đêm; Đa-ni-ên bèn ngợi khen Chúa trên trời.” (Đa-ni-ên 2:19 BTT)

Đoạn Kinh Thánh cho bạn thấy làm thế nào để thờ phượng Chúa ở giữa cơn khủng hoảng. Cụ thể, Đa-ni-ên đã làm ba điều.

  • Ca ngợi Đức Chúa Trời vì Ngài Đấng như thế nào. (câu 20)
  • Tôn vinh Đức Chúa Trời vì những gì Ngài làm. (câu 21-22)
  • Cám ơn Chúa vì sự giúp đỡ của Ngài. (câu 23)

Đó là thờ phượng. Hãy làm điều đó thì bạn sẽ không còn hướng về chính mình và nan đề của mình, mà hướng về Chúa.

Và Chúa luôn luôn là nơi mà chúng ta tập trung vào.

Thảo Luận

Tại sao việc thờ phượng đôi lúc rất khó trong lúc bạn đang phải đối mặt với một tình huống đặc biệt khó khăn?

Bạn thấy sự thờ phượng ảnh hưởng đến mức độ căng thẳng của bạn trong những khó khăn thử thách của cuộc sống như thế nào?

Phần nào trong ba phần của sự thờ phượng được đề cập trong bài suy gẫm mà bạn thấy khó thực hiện nhất khi ở trong cơn khủng hoảng: ca ngợi Đức Chúa Trời vì Ngài là ai, tôn vinh Đức Chúa Trời những gì Ngài làm, hay cảm ơn Đức Chúa Trời vì sự giúp đỡ của Ngài? Tại sao?

Có thể bạn quan tâm