Trang chủ Thần Học Khi Đức Thánh Linh Đến Thì Sẽ Khiến Thế Gian Tự Cáo Về Tội Lỗi

Khi Đức Thánh Linh Đến Thì Sẽ Khiến Thế Gian Tự Cáo Về Tội Lỗi

bởi admin

 

Khi Ngài đến thì sẽ khiến thế gian tự cáo về tội lỗi, về sự công bình và về sự phán xét.

Giăng 16:8

Nếu bạn đánh giá các môn đồ theo tiêu chuẩn trần gian, bạn sẽ kết luận rằng họ không được chuẩn bị để thực hiện công tác của Christ. Nhưng khi Chúa Giê-su khi cầu nguyện với Cha (trong lời cầu nguyện ở Giăng 17), Ngài có ý nói rằng các môn đồ đã được chuẩn bị! Chúa Giê-su đã thưa với Cha: “Con đã tôn vinh Cha trên đất, làm xong công việc Cha giao cho làm.” (Giăng 17:4). Công việc Cha giao cho Chúa Giê-su bao gồm việc huấn luyện các môn đồ cho công tác mục vụ. Chúa Giê-su không chỉ dạy Lời Đức Chúa Trời, nhưng Ngài còn dạy họ cách cầu nguyện, và Ngài trở thành tấm gương cho họ về hình ảnh của một tôi tớ phục vụ khiêm nhường. Chỉ một yếu tố khác mà các môn đồ còn thiếu: Đức Thánh Linh ban quyền năng để họ thực hiện ý muốn của Đức Chúa Trời. Đức Thánh Linh là Đấng mà Chúa Giê-su sai phái đến với các môn đồ để ở cùng và ban quyền năng cho họ, nhờ đó họ có thể thực hiện các mục vụ cách hiệu quả và dâng vinh hiển cho Đức Chúa Trời. Hội thánh không có khả năng cứu tội nhân và thay đổi thế giới, nhưng Đức Thánh Linh có thể làm việc bên trong và xuyên qua hội thánh để mang lại những kết quả theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Và Đức Thánh Linh sẽ sử dụng chúng ta làm chứng nhân cho Chúa Giê-su, để thuyết phục các tội nhân về tội lỗi, về sự công bình và về sự phán xét (16:8-11).

Tội lỗi lớn nhất của thế giới là không tin: các tội nhân không tin nhận Chúa Giê-su Christ, và đây là lý do họ bị hư mất. Tòa án lương tâm có thể kết án một người về tội lỗi, nhưng chỉ Đức Thánh Linh có thể kết án tội nhân về tội lỗi lớn nhất – từ chối Chúa Giê-su Christ. Một người có thể bị “dơ bẩn phần xác thịt và phần thần linh” (2 Cô-rinh-tô 7:1) và ở trong sự hư mất. Và chỉ có đức tin trong Christ mới có thể làm cho người đó được tái sinh và đem anh/chị ấy vào trong gia đình của Đức Chúa Trời. Sứ đồ Phi-e-rơ đã rao giảng Phúc âm cho những người nhiệt thành theo Do thái giáo. Sau khi nghe sứ điệp “trong lòng họ cảm động, bèn hỏ1 Phi-e-rơ và các sứ đồ khác rằng: Hỡi anh em, chúng ta phải làm chi?” (Công. 2:37). Đức Thánh Linh dùng Lời của Đức Chúa Trời để cáo trách họ. Dân sự của Đức Chúa Trời là những chứng nhân không phải là công tố viên. Chúng ta hãy để Đức Thánh Linh kết án, cáo trách tội nhân.

Nhu cầu lớn nhất của thế giới hư mất là sự công bình của Chúa Giê-su Christ. Cho dù thế gian biết hay không, những người mà nhìn thấy Chúa Giê-su phục vụ trên đất đã chứng kiến sự công bình trong nếp sống của Ngài. Những tội nhân hư mất không thể được cứu nhờ vào sự công bình theo luật pháp của Môi-se (Ga-la-ti 2:16-21), hay là nhờ vào sự công bình riêng (Ê-sai 64:6). Chúa Giê-su được xác định là vô tội và không phạm tội (1 Phi-e-rơ 2:22; 1 Giăng 3:5). Kinh Thánh nói về Ngài: “Đức Chúa Trời đã làm cho Đấng vốn chẳng biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta, hầu cho chúng ta nhờ Đấng đó mà được trở nên sự công bình của Đức Chúa Trời.” (2 Cô-rinh-tô 5:21). Chúng ta được mặc chiếc áo công bình của Đấng Christ, và được Đức Chúa Trời chấp nhận (Ê-phê-sô 1:6). Nhưng Chúa Giê-su đã về thiên đàng, làm thế nào những người hư mất có thể thấy sự công bình của Ngài và biết rằng họ đang hư mất? Câu trả lời là họ có thể nhìn thấy Chúa Giê-su qua nếp sống của chúng ta (Ma-thi-ơ 5:13-16) và nghe sự dạy dỗ của Đấng Christ từ Kinh Thánh.

Thế giới hư mất đang ở dưới xích xiềng của ma quỉ – chúa đời này (Ê-phê-sô 2:1-3).  Và nhu cầu lớn nhất của thế giới hư mất là được tự do khỏi tội lỗi, sự chết và sự phán xét. Tuy nhiên các tội nhân lại vui thích trong những gì họ gọi là tự do. Chúa Giê-su đã đánh bại sự chết, tội lỗi, ma quỉ trong sự phục sinh của Ngài. Ngài phán, “Hiện bây giờ, có sự phán xét thế gian nầy, và hiện nay vua chúa của thế gian nầy phải bị xua đuổi.” (Giăng 12:31). Đối với thế giới vô tín, thập tự giá của Đấng Christ là một điều hổ thẹn, nhưng đối với chúng ta đó là chiến thắng khải hoàn của Cứu Chúa (Cô-lô-se 2:15). Trước khi Chúa Giê-su chết Ngài không thều thào: “Ta đã kết thúc” nhưng Ngài thét lớn “Mọi sự đã hoàn tất.” Công tác cứu chuộc của Ngài đã hoàn thành!

Nếu Đức Thánh Linh cáo trách tấm lòng của những người hư mất, dân sự của Đức Chúa Trời phải sẵn sàng cho Ngài, bày tỏ ra các bông trái của Đức Thánh Linh (Ga-la-ti 5:22-23) và chia sẻ tin mừng. Chúng ta hãy là những chứng nhân trung tín, công bố “lẽ thật, toàn bộ lẽ thật và không nói điều gì ngoài lẽ thật.” Hãy tin cậy Đức Thánh Linh để Ngài làm phần còn lại. Ngài đang sẵn sàng, còn chúng ta thì sao?

Vì, về phần chúng tôi, không có thể chẳng nói về những điều mình đã thấy và nghe.

Công vụ. 4:20

admin

Có thể bạn quan tâm