Trang chủ Thần Học Kinh Thánh Nói Gì Về Sự Chết?

Kinh Thánh Nói Gì Về Sự Chết?

bởi admin

ngày sẽ hết tôi sẽ không trở lại

tôi sẽ đi mà chẳng biết đi đâu
tôi sẽ tiếc thương  trần gian này mãi mãi
vì nơi đây tôi sống đủ vui sầu
bùi giáng

🙂
Với con số cập nhật về người nhiễm và tử vong mỗi ngày, nhiều người trong chúng ta còn nghe những tin buồn về người quen, bạn bè, đồng nghiệp, họ hàng mất vì COVID-19 Nhưng chúng ta có thật hiểu về sự chết và điều gì đằng sau nó?

Sau đây là 5 lẽ thật về sự chết theo Kinh Thánh, sách Hê-bơ-rơ 9:27. Biết những lẽ thật này giúp chúng ta hiểu rõ và chuẩn bị cho sự chết của chính mình, điều chắc chắn sẽ đến.

“Theo như đã định cho loài người phải chết một lần, rồi chịu phán xét”. (Hê-bơ-rơ 9:27)

1. “Theo như đã định…” – Chết là điều không thể tránh khỏi

Trong cụm từ “theo như đã định cho loài người phải chết một lần…”, chúng ta thấy lẽ thật đầu tiên, rằng sự chết là điều không thể tránh khỏi.

Hê-bơ-rơ 9:27 nói rằng sự chết “theo như đã định”, đây là một sự thật hiển nhiên, nhưng hầu hết chúng ta lại sống như thể chết là điều dường như… không đến!

Chúng ta có kiểm soát sinh sản, nhưng không có kiểm soát sự chết. “Đời người chóng qua, rồi chúng con bay mất đi” (Thi Thiên 90:10). Chết là điều không thể tránh khỏi.

Những ngôn từ này thường chỉ dành riêng cho đám tang, nhưng nó diễn đạt một lẽ thật hằng ngày của cuộc sống. Tất cả chúng ta, sớm hay muộn, đều có một cuộc hẹn cá nhân, không thể tránh khỏi, với sự chết.

2. “…cho loài người…” – Bạn không phải là ngoại lệ

Trong cụm từ “theo như đã định cho loài người phải chết một lần…”, chúng ta thấy lẽ thật thứ hai, rằng bạn không phải ngoại lệ. “Loài người” là chỉ chung tất cả, dù là nam hay nữ.

Bạn có thể thay thế từ “loài người” bằng chính tên mình, bởi vì lời Kinh Thánh áp dụng cho cá nhân bạn cũng như cho toàn thể loài người. Dù vậy, như đã nói, hầu hết mọi người sống cuộc đời mình như thể họ là ngoại lệ của quy luật sinh tử.

Trừ khi việc Chúa Jêsus trở lại xảy ra vào thời điểm bạn sống, cá nhân những ai ở trong Đấng Christ sẽ được cất lên cùng Ngài. Trong cả lịch sử nhân loại, chỉ có hai trường hợp ngoại lệ. Một người là Ê-nóc (Sáng Thế Ký 5:23-24), người kia là Ê-li (2 Các Vua 2:1,11). (So sánh với Giăng 21:17-23)

3. “…phải chết một lần…” – Bạn chỉ chết một lần

Trong cụm từ “Theo như đã định cho loài người phải chết một lần…”, chúng ta thấy lẽ thật thứ ba, rằng bạn chỉ phải chết một lần.

Khi Hê-bơ-rơ 9:27 nói “một lần”, nó nhấn mạnh lẽ thật là bạn không có cơ hội sống và chết lần hai. Đây là việc chỉ có một lần.

Khi người ta nói “Bạn chỉ phải chết một lần!”, nó thường có ý hãy liều mạng. Nhưng chắc chắn là, vì chúng ta chỉ sống và chết có một lần, nên hãy sử dụng cuộc đời mình cách có giá trị nhất. Đừng lãng phí cuộc đời duy nhất của mình, nhưng hãy sống như một người lữ hành trên đất đầy ý nghĩa (1 Phi-e-rơ 2:11-12, Gia-cơ 4:13-17).

Từ “phải chết một lần” trái ngược với thuyết luân hồi (rằng chúng ta sống nhiều đời nhiều kiếp trên trái đất). Câu “Các ngươi phải sinh lại” (trong Giăng 3:7) hoàn toàn không nói về sự luân hồi. Chúa Jêsus nói rõ rằng sự sinh lại Ngài đang nói là thuộc linh, không phải thuộc thể (Giăng 3:1-21).

4. “…rồi…” – Chết không phải là hết

Trong cụm từ “rồi chịu phán xét”, chúng ta có lẽ thật thứ tư, rằng chết không phải là hết.

Khi Hê-bơ-rơ 9:27 nói “rồi”, ở đây đang đặt sự sống và cái chết vào bối cảnh, và cho ta một hi vọng tuyệt vời ở một câu lẽ ra là buồn chán số phận.

Một câu khẩu hiệu xưa từng nói “Chết là vĩnh viễn”. Nhưng trong khía cạnh nào đó chết hoàn toàn không phải là vĩnh viễn. Có cái gì đó sau cái chết. Đây là lý do Cơ Đốc nhân nói đến cái chết như là một “giấc ngủ” bởi vì nó chỉ là một trạng thái tạm thời

“Sau khi nói điều nầy, Đức Chúa Jêsus lại bảo: “La-xa-rơ, bạn của chúng ta, đang ngủ nhưng Ta đi đánh thức anh ấy”. (Giăng 11:11)

“Thưa anh em, chúng tôi không muốn anh em không biết về những người đã ngủ, để anh em không đau buồn như người khác không có hi vọng”. (1 Thê-sa-lô-ni-ca 4:13)

Cho những ai tìm kiếm và đi theo Chúa Giê-xu, đằng sau cái chết là “một cơ nghiệp không hư hoại, không hoen ố, không suy tàn, để dành trong các tầng trời cho anh em”. (1 Phi-e-rơ 1:3-9)

5. “…chịu phán xét” – Chết là cánh cửa mở ra số phận đời đời của bạn

Trong cụm từ “rồi chịu phán xét”, chúng ta tìm thấy lẽ thật thứ năm, rằng chết là cánh cửa mở ra số phận đời đời của bạn.

Không có cơ hội thứ hai sau cái chết. Hê-bơ-rơ 9:27 nói cho chúng ta chính xác cái gì đến sau khi chết – “chịu phán xét”. Nhưng những ai “ở trong đấng Christ” không cần phải sợ. “Vậy bây giờ, những ai ở trong Đấng Christ Jêsus sẽ không bị kết tội nữa”. (Rô-ma 8:1)

Nhưng làm sao bạn có thể “ở trong Đấng Christ”? Bởi đức tin và báp-tem trong Chúa, “Vì bởi đức tin trong Đấng Christ Jêsus, tất cả anh em đều là con Đức Chúa Trời. Người nào trong anh em đã được báp-têm để thuộc về Đấng Christ đều mặc lấy Đấng Christ”. (Ga-la-ti 3:26-27)

Những người từ chối hay bỏ lơ điều này sẽ được tính là vô đạo, bất khiết và phàm tục, không chuẩn bị. Họ có tất cả mọi thứ để sợ (Giăng 5:28-29, Ma-thi-ơ 25:31-46).

Kết Luận

“Theo như đã định cho loài người phải chết một lần, rồi chịu phán xét”. Chết là điều đã được định sẵn, và bạn không phải là ngoại lệ. Bạn sẽ chỉ chết một lần, và chết không phải là hết; đó là cánh cửa mở ra số phận đời đời của bạn.

Bài: Ron Graham; Dịch: Richard Huynh
Theo simplybible.com

https://oneway.vn

Có thể bạn quan tâm