Trang chủ Nếp Sống Đạo Làm Vừa Lòng Con Người Là Thờ Thần Tượng

Làm Vừa Lòng Con Người Là Thờ Thần Tượng

bởi

Mục Sư Rick Warren

“Còn bây giờ, có phải tôi mong người ta ưng chịu tôi hay là Đức Chúa Trời? Hay là tôi muốn đẹp lòng loài người chăng? Ví bằng tôi còn làm cho đẹp lòng người, thì tôi chẳng phải là tôi tớ của Đấng Christ.” (Ga-la-ti 1:10)

Trong đời, bạn chỉ phải làm vừa lòng một người, và đó là Đấng Sáng Tạo của bạn.  Bạn chỉ phải làm vừa lòng Chúa, Đấng tạo nên bạn và có một mục đích cho cuộc đời bạn.

Điều đó đơn giản hóa cuộc đời vô cùng!  Bạn chỉ cần sự chấp nhận của một người: Chúa.

Chúa Jesus nói như thế này trong Giăng 5:30: “Ta không thể tự mình làm nổi việc gì; ta xét đoán theo điều ta nghe, và sự xét đoán ta là công bình, vì ta chẳng tìm ý muốn của ta, nhưng tìm ý muốn của Đấng đã sai ta.”  Ngài nói, “Ta đang sống cho một khán giả.”

Bạn có thể chưa bao giờ nhận ra điều này, những làm vừa lòng con người là một hình thức thờ thần tượng.  Mạng lệnh đầu tiên trong Mười Điều Răn là, “Trước mặt Ta ngươi chớ có các thần nào khác.”  Bất cứ điều gì bạn đặt trước Chúa sẽ trở thành chúa.  Vì vậy một cái thuyền có thể trở thành chúa.  Bất cứ điều gì trở thành số một trong cuộc đời bạn mà không phải Chúa trở thành chủ của bạn.

Điều răn thứ hai là, “Ngươi chớ làm tượng chạm cho mình.”  Bất cứ điều gì thay thế Chúa trong cuộc đời bạn là một thần tượng.  Thành công có thể là thần tượng.  Tiền có thể là thần tượng. Tình dục có thể là thần tượng.  Một mối quan hệ có thể trở thành thần tượng.  Nếu mối quan hệ với bạn gái, vợ, ông chủ, hay bạn bè của bạn quan trọng hơn Chúa, đó là một thần tượng.

Khi bạn là một người làm vừa lòng con người, bạn đã cho phép điều khác thay vì Chúa đứng vị trí ưu tiên.  Bỗng nhiên nó trở thành chúa trong cuộc đời bạn, bởi vì quan điểm của những người khác quan trọng với bạn hơn quan điểm của Chúa.  Điều họ nghĩ về bạn quan trọng hơn.  Bạn không muốn nói cho họ biết bạn là một Cơ Đốc nhân vì họ có thể nghĩ về bạn thấp hơn.  Bạn không muốn cho họ biết bạn đi đến nhà thờ vì họ có thể không thích bạn.  Đến lúc đó, bạn có một chúa khác trong cuộc đời bạn.  Bạn có một thần tượng.

Phao-lô nói trong Ga-la-ti 1:10, “Còn bây giờ, có phải tôi mong người ta ưng chịu tôi hay là Đức Chúa Trời?  Hay là tôi muốn đẹp lòng loài người chăng?  Ví bằng tôi còn làm cho đẹp lòng người, thì tôi chẳng phải là tôi tớ của Đấng Christ.”
Bạn chỉ cần làm vừa lòng một người: Chúa!

Thảo Luận

Bạn biến điều gì trong đời trở thành thần tượng?

Thần tượng đó cho bạn điều gì mà Chúa không cho?  Chúa cho bạn điều gì mà thần tượng không cho?

Bạn có thể biết Chúa hơn như thế nào để bạn hiểu nhiều hơn điều Ngài nghĩ về bạn và Ngài yêu và chấp nhận bạn như thế nào?

Nếu bạn chưa bao giờ nhận Chúa Jesus làm Cứu Chúa của bạn, và muốn tìm hiểu thêm, hãy truy cập vào mục Know God trên trang web Daily Hope.

 

Có thể bạn quan tâm