Trang chủ Dưỡng Linh Lẽ Thật Là Gì?

Lẽ Thật Là Gì?

bởi admin

Bạn có nghĩ rằng niềm tin vào chân lý tuyệt đối sẽ bị tấn công trong thời đại ngày nay? Trong thế kỷ 21 những người trẻ tuổi đang có khuynh hướng nắm lấy một thực tế “cảm thấy tốt” về lẽ thật để thỏa mãn khẩu vị của họ. Trong khi đó nhiều mục sư và nhà thờ đang chuyển hướng nhào nặn một “lẽ thật” có xu thế và kích cỡ phù hợp với thời đại văn minh!

Trong thế kỷ đầu tiên chúng ta đã nhìn thấy Bôn-xơ Phi-lát, một quan chức của Đế quốc La-mã đã đặt câu hỏi về lẽ thật với Chúa Giê-su. Sứ đồ Giăng ghi lại: “Phi-lát bèn nói rằng: Thế thì ngươi là vua sao? Đức Chúa Giê-su đáp rằng: Thật như lời, ta là vua. Nầy, vì sao ta đã sanh và vì sao ta đã giáng thế: Ấy là để làm chứng cho lẽ thật. Hễ ai thuộc về lẽ thật thì nghe lấy tiếng ta.  Phi-lát hỏi rằng: Lẽ thật là cái gì?” (Giăng 18:37-38)

Phi-lát rất thờ ơ với lẽ thật (hầu hết người Mỹ ngày nay cũng như vậy). Trong cương vị của một thống đốc, ông nắm quyền quyết định trong “vụ án” của Chúa Giê-su, và ông đã chuyển giao Ngài cho các người lãnh đạo Do thái giáo trước áp lực của họ, mặc dù ông có ý muốn tha Ngài. “Phi-lát bèn giao Ngài cho chúng (các thầy tế lễ của dân Do-thái) đặng đóng đinh trên thập tự giá. Vậy, chúng bắt Ngài và dẫn đi.” (Giăng 19:16). Phi-lát đã không quan tâm đến lẽ thật là gì.  Cũng vậy, lẽ thật là một vấn đề rất quan trọng mà nhiều người ngày nay bỏ qua.

“Lẽ thật là cái gì?”

 

Lẽ thật đơn giản là nói về điều đó (sự vật, con người, một đối tượng nào đó) như nó vốn là. Lẽ thật phù hợp, đúng với cách đối tượng biểu hiện. Cách viết sau đây sẽ giúp bạn nhớ điều gì là đúng về lẽ thật (chú ý những chữ đầu tiên của từ):

Transcendent (Siêu việt): Lẽ thật đến từ Đức Chúa Trời, và Ngài biểu lộ nó qua sự sáng tạo của Ngài. Lấy trọng lực làm ví dụ. Newton đã không phát minh ra trọng lực; ông chỉ khám phá ra sự tồn tại của nó. Tương tự như vậy con người có thể hiểu biết về lẽ thật nhờ vào Đức Chúa Trời bày tỏ trong công cuộc sáng tạo vũ trụ qua Kinh Thánh là Lời của Ngài.

Real (thật – không phải giả): Lẽ thật kết nối với những sự kiện có thật trong một thế giới thật. Hai điều đối lập không thể đúng cùng một lúc và có chung một ý nghĩa. Điều đó sẽ mâu thuẫn.

Universal (toàn bộ, phổ thông, thuộc vũ trụ): Lẽ thật được áp dụng phù hợp cho tất cả mọi người trong mọi thời đại, trong mọi vị trí địa lý. Ví dụ: 1+1 = 2 là chân lý phổ quát và không ai có thể phủ nhận nó.

Exclusive (riêng biệt, độc nhất): Lẽ thật là tuyệt đối đúng sự thật. Niềm tin con người có thể thay đổi, nhưng lẽ thật thì không.

TRUE (adj): thật, đúng, chính xác

ÁP DỤNG

Hãy cẩn thận, không đánh mất niềm tin khi cho rằng lẽ thật là tương đối, hoặc khẳng định rằng không có lẽ thật tuyệt đối. Ngày nay, có rất nhiều người gây ảnh hưởng của họ lên nhận thức của Cơ đốc nhân theo hướng: con người cần khoan dung hơn với các cách suy nghĩ khác và chấp nhận sự thật là không có chân lý tuyệt đối hoặc duy nhất. Từ ngàn xưa vua Đa-vít đã viết, “Xin hãy dẫn tôi trong lẽ thật của Ngài, và dạy dỗ tôi.
Vì Ngài là Đức Chúa Trời về sự cứu rỗi tôi.” (Thi thiên 25:5).

Đức Chúa Trời là lẽ thật. “Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống; chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha.” (Giăng 14:6). Đời sống của bạn sẽ tốt hơn khi được đặt trong tay của Ngài hơn là tin cậy vào những lời gian dối đang lan truyền trên thế giới.

KINH THÁNH THAM KHẢO

1 Các vua 22:16; Thi thiên 5:9; 15:2; 86:11; Châm ngôn 8:7; Giăng 8:32; 15:26; 14:6.

Hướng Đi biên soạn

Sách tham khảo:

The Bible’s Answers To 100 of Life’s Biggest Questions, by Norman L. Geisler & Jason Jimenez

Có thể bạn quan tâm