Trang chủ Niềm Tin Minh Họa Lời Cầu Nguyện Gợi Ý

Lời Cầu Nguyện Gợi Ý

bởi admin

Đức Giê-hô-va ôi! Ngài sẽ hằng quên tôi cho đến chừng nào?

Ngài ẩn mặt cùng tôi cho đến bao giờ?

Thi thiên 13:1

 

Đức Giê-hô-va ôi! Ngài sẽ hằng quên tôi cho đến chừng nào?

Ngài ẩn mặt cùng tôi cho đến bao giờ?

Chúng ta cũng có thể rơi vào tình trạng giống như Đa-vít trong lời cầu nguyện này, với sự trung thực, minh bạch và bị tổn thương.  Loại cầu nguyện này không chỉ được khuyến khích mà còn rất quan trọng để có một mối quan hệ thực sự và sâu sắc với Đức Chúa Trời.

Đức Chúa Trời không ở xa, mà Ngài ở rất gần và tương tác với mọi con cái Ngài khi họ ở trong sự giận giữ, sợ hãi, tuyệt vọng, và trong bất kỳ tình huống nào. Chúng ta đang hầu việc Đức Chúa Trời là Đấng không bị đe dọa bởi câu hỏi và nghi ngờ của chúng ta. chúng ta không cần phải giả tạo để làm đẹp lòng Ngài. Ngài cho phép chúng ta thành thật về nỗi sợ hãi, những cảm xúc tuyệt vọng, cô đơn của mình – thậm chí là với sự thất vọng của chúng ta đối với Ngài.

Vì vậy giống như Đa-vít trong Thi thiên 13, chúng ta có thể dốc đổ tấm lòng mình ra trước mặt Chúa của hoàn vũ. Giống như Đa-vít bạn có thể biết chắc rằng Chúa thấu hiểu những trải nghiệm và cảm xúc của bạn. Ngài muốn lắng nghe bạn từ trong nơi sâu thẳm của tấm lòng bạn.

 

“TÔI CẦU NGUYỆN VỚI ĐỨC CHÚA TRỜI ĐỂ NHẬN BIẾT NGÀI, ĐỂ TÌM THẤY SỰ HƯỚNG DẪN CHO ĐỜI SỐNG TÔI, VÀ TÔI ĐẶT CÁC NHU CẦU CỦA TÔI TRƯỚC MẶT NGÀI.”

Admi

 

Có thể bạn quan tâm