Trang chủ Niềm Tin Minh Họa Lời Cầu Nguyện

Lời Cầu Nguyện

bởi admin

 

Sovereign Lord!

Thank You for holding me in Your right hand Lead me, guide me, protect me Help me to be a salt and light wherever You have placed me

As we enter into Phase 3, Help me to remain vigilant, Putting others’ interests before my own, Loving them as I would love myself

Teach me to remain watchful, Living a holy life and seizing every opportunity to do good Because perhaps today, You are coming back to reign as King

May You find me faithful Loving You and my neighbors by the empowerment of Your Holy Spirit So that all praise and glory goes to You, both now and forevermore.

Amen

Lạy Chúa là Đấng đang kiểm soát hoàn vũ.
Cảm ơn Ngài đã nắm giữ tôi trong tay phải của Ngài. Xin dẫn dắt tôi, hướng dẫn tôi, bảo vệ tôi. Giúp tôi trở thành muối và ánh sáng ở bất cứ nơi nào Ngài đã đặt tôi.Khi chúng tôi bước vào giai đoạn sau giãn cách (Giai đoạn 3), Hãy giúp tôi cảnh giác, Đặt lợi ích của người khác lên trước lợi ích của mình, Yêu thương họ như yêu chính bản thân mình. Xin dạy tôi luôn tỉnh thức, theo đuổi nếp sống thánh khiết và nắm bắt mọi cơ hội để làm điều tốt. Vì có lẽ hôm nay, Ngài đang trở lại trị vì với tư cách là Vua.

Cầu mong Ngài thấy tôi trung tín yêu mến Ngài và những người lân cận của tôi nhờ sự vùa giúp của Đức Thánh Linh Ngài, để mọi sự ngợi khen và vinh hiển đều qui về Ngài, cả bây giờ và mãi mãi.

Amen

 

 

Có thể bạn quan tâm