Trang chủ Dưỡng Linh Lời Này Chắc Chắn Lắm

Lời Này Chắc Chắn Lắm

bởi admin
Khi còn là tuổi teen, nhìn thấy các giáo viên Trường Chủ Nhật truy bài các câu gốc KT, tôi thầm nghĩ: “Sao mà dễ quá vậy, mỗi tuần chỉ học thuộc có 1 câu KT?” Bây giờ đã tuổi 53, tôi mới trân trọng cái nền tảng đó của các lớp Trường Chủ Nhật. Hãy nghĩ xem nếu trong 1 năm bạn thuộc lòng 52 câu gốc KT, điều đó thật tuyệt vời. Nếu bạn bước đi với Chúa 10 năm bạn đã học thuộc 520 câu KT, lúc ấy bạn sẽ trở thành một chuyên gia về Kinh Thánh. Ngạc nhiên chưa?
Bạn có bao giờ học thuộc lòng những câu Kinh Thánh quan trọng không? Nếu câu trả lời của bạn là: NO, thì tôi thành thật chia buồn cùng bạn. Bây giờ hãy xem thủ lãnh của các nhà truyền đạo nói gì về việc này:
Lời nầy chắc chắn lắm
(IITi-mô-thê 2:11)
Phao-lô có chép về bốn lời chắc chắn như vậy. Câu thứ nhứt là ITi-mô-thê 1:15 Ðức Chúa Jêsus đã đến trong thế gian để cứu vớt kẻ có tội, ấy là lời chắc chắn đáng đem lòng tin trọn vẹn mà nhận lấy. Câu thứ hai là ITi-mô-thê 4:8,9: Sự tin kính là ích cho mọi việc vì có lời hứa về đời nầy và về đời sau nữa. Ấy đó là một lời nói chắc chắn, đáng đem lòng tin trọn vẹn mà nhận lấy. Câu thứ ba là IITi-mô-thê 2:11,12: Lời nầy chắc chắn lắm… nếu chúng ta chịu thử thách nổi, thì sẽ đồng trị với Ngài; và câu thứ tư là Tít 3:8 Lời nầy chắc chắn lắm… hầu cho những kẻ đã tin Ðức Chúa Trời lo chăm chỉ làm việc lành. Chúng ta có thể vạch rõ mối liên hệ giữa những lời nói chắc chắn đáng tin đó.
Lời đầu tiên đặt nền tảng cho sự cứu rỗi đời đời của chúng ta trong ân điển vô điều kiện của Ðức Chúa Trời, như đã được bày tỏ cho chúng ta trong sứ mạng của Ðấng Cứu Chuộc cao cả. Câu thứ hai xác nhận phần phước hạnh song phương chúng đã nhận được nhờ sự cứu rỗi ấy: các phước hạnh xuất phát từ trên cao và dưới thấp, trong thời gian và trong cõi đời đời. Câu thứ ba trình bày một trong các bổn phận mà người được kêu gọi phải làm; chúng ta được truyền lịnh phải chịu khổ (thử thách) với Ðấng Christ, kèm theo có lời hứa: Nếu chúng ta chịu nổi, thì sẽ đồng trị với Ngài. Lời cuối cùng nêu rõ hình thức hoạt động của việc phục vụ nơi người tín đồ Ðấng Christ, truyền dạy chúng ta phải chăm chỉ duy trì những việc lành.
Như vậy, gốc rễ của sự cứu rỗi chúng ta là ân điển nhưng không; kế đó, các đặc quyền của sự cứu rỗi trong đời sống hiện tại và đời hầu đến, rồi chúng ta cũng có hai nhánh lớn là cùng chịu khổ với Ðấng Christ và phục vụ Ngài, cả hai nhánh ấy đều sai trĩu các trái của Ðức Thánh Linh. Hãy giữ thật kỹ những lời nói chắc chắn đáng tin đó. Hãy đặt chúng làm người dẫn đường cho đời sống, sự yên ủi và sự dạy dỗ chúng ta. Vị sứ đồ cho các dân ngoại đã chứng minh rằng những lời ấy vốn chắc chắn đáng tin; chúng vẫn còn chắc chắn đáng tin vì không có một chữ nào sẽ đổ xuống. Chúng đáng tin nhận trọn vẹn, vậy chúng ta hãy tiếp nhận ngay giờ nầy và chứng minh tánh cách đáng tin đáng nhận của chúng. Nguyện bốn câu nói chắc chắn đáng tin nầy được ghi trên bốn góc nhà tôi.
C. H.  Spurgeon.
CẦU NGUYỆN: Lạy Chúa Jesus, xin Lời Ngài ghi tạc vào tấm lòng con, để con luôn sống với Lời Chúa mỗi ngày. Amen.

Có thể bạn quan tâm