Trang chủ Sứ điệp mỗi ngày Lòng Thương Xót

Lòng Thương Xót

bởi
Vua sẽ trả lời rằng: Quả thật, ta nói cùng các ngươi, hễ các ngươi đã làm việc đó cho một người trong những người rất hèn mọn nầy của anh em ta, ấy là đã làm cho chính mình ta vậy.
Ma-thi-ơ 25:40
“Khi nào tôi thấy Chúa cần người lái xe đưa trẻ đến trường, giúp trang trải các hóa đơn hàng tháng hoặc chia sẻ một bữa ăn mà tôi không làm? Khi nào tôi thấy Ngài bị tan nát hôn nhân, tuyệt vọng không có ai lắng nghe… và tôi đã không làm gì cả để an ủi? Hay là khi nào tôi thấy Ngài mất việc làm, cần được bạn bè chia sẻ tài chính nhưng tôi đã ngoảnh mặt quay đi?”
Trên đây là loại câu hỏi mà Đức Chúa Trời được nhiều người hỏi trong ngày phán xét chung cuộc. Hãy lắng nghe câu trả lời từ Ngài: “Hễ các ngươi đã làm việc đó cho một người trong những người rất hèn mọn nầy của anh em ta, ấy là đã làm cho chính mình ta vậy.” Đây sẽ là phản ứng của Vua muôn vua khi chúng ta đứng trước sự phán xét của Ngài. Hành động, cách cư xử của chúng ta trong đời này sẽ quyết định đến phần thưởng hoặc hình phạt trong đời hầu đến.
Hãy tự đánh giá đời sống của chính mình. Những bằng chứng nào cho biết bạn đang phục vụ Chúa Giê-su và bày tỏ lòng thương xót với người khác? Cầu xin Chúa mở mắt để chúng ta có thể nhìn thấy những nhu cầu xung quanh. Cho dù chỉ là một nghĩa cử bé nhỏ thì mỗi hành động tử tế của bạn sẽ phản ánh tình yêu của Đấng Christ và làm cho Đức Chúa Trời đẹp lòng.
“TÔI TIN RẰNG ĐỨC CHÚA TRỜI KÊU GỌI TẤT CẢ CÁC CƠ ĐỐC NHÂN BÀY TỎ RA LÒNG THƯƠNG XÓT VỚI NHỮNG NGƯỜI CẦN ĐƯỢC THƯƠNG XÓT.”
Randy & Rozanee Frazee
Translated by Tuong Vi
🙂
Trên con đường mòn của thành phố quê hương.
Có một người trong cơn đại nạn.
Thầy tế lễ đi qua, kẻ xấu số rơi vào dĩ vãng.
Trên bục giáo đường, ông giải nghĩa tình thương.
Thầy thông giáo đi qua, chân vội bước lên đường.
Để kịp ngày mai, ông giảng bài đạo đức.
Người Sa-ma-ri, một đời cơ cực
Trở về quê, dừng lại ở bên đường.
Cúi xuống ôm người, truyền hơi ấm yêu thương
Vét sạch hầu bao, đắp lên trái tim già cạn máu.
Giữa ngã ba đường:
– Không bục giảng – không đền thờ – không ngôi báu
Tôi thấy người, hình ảnh Chúa Yêu Thương.
Nguyễn Luận

Có thể bạn quan tâm