Trang chủ Bài giảng Mục Đích Của Đời Người?

Mục Đích Của Đời Người?

bởi

Câu hỏi: Mục đích của đời người là gì?

Kinh Thánh trả lời:

Ê-sai 43:5, “Ta đã dựng nên họ vì vinh quang ta; ta đã tạo thành và đã làm nên họ.”

Mục đích của đời người là làm vinh hiển Đức Chúa Trời.

“Vậy, anh em hoặc ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm.” (1 Côr. 10:31)

Mục đích của đời người còn là cứ vui thích, vui mừng trong Chúa, vui hưởng chính mình Ngài mãi mãi. Chúng ta đọc các câu Kinh Thánh sau:

“Ngài đổi biển ra đất khô;
Người ta đi bộ ngang qua sông:
Tại nơi ấy chúng tôi vui mừng trong Ngài.” (Thi thiên 66:6)

“Hỡi người công bình, hãy vui mừng nơi Đức Giê-hô-va.” (Thi thiên 97:12)

“Ngươi sẽ dê nó, gió sẽ lùa đi, gió lốc sẽ làm tan lạc; nhưng ngươi sẽ vui mừng trong Đức Giê-hô-va, khoe mình trong Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên.” (Ê-sai 41:16)

“Bấy giờ ngươi sẽ lấy Đức Giê-hô-va làm vui thích, ta sẽ làm cho ngươi cỡi lên các nơi cao trên đất, và lấy sản nghiệp của Gia-cốp, tổ phụ ngươi, mà nuôi ngươi; vì miệng Đức Giê-hô-va đã phán vậy.” (Ê-sai 58:14)

“Tôi vừa nghe những lời Ngài, thì đã ăn lấy rồi; lời Ngài là sự vui mừng hớn hở của lòng tôi vậy.” (Giê-rê-mi 15:16)

“Dầu vậy, tôi sẽ vui mừng trong Đức Giê-hô-va,
Tôi sẽ hớn hở trong Đức Chúa Trời của sự cứu rỗi tôi.” (Ha-ba-cúc 3:18)

“Hỡi anh em, sau hết, anh em hãy vui mừng trong Chúa!” (Phi-líp 3:1)

“Hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn. Tôi lại còn nói nữa: hãy vui mừng đi.” (Phi-líp 4:4)

“Tôi được rất vui mừng trong Chúa.” (Phi-líp 4:10)

Hãy xem tấm gương của sứ đồ Phao-lô. Mặc dù ông lao tác nặng nhọc cho công tác truyền giáo, đối diện với mọi thứ hiểm nguy, nhưng ông luôn có sự vui mừng của Chúa. Hãy nghe chia sẻ của ông:

“Chúng tôi chẳng làm cho ai vấp phạm, hầu cho chức vụ của mình khỏi bị một tiếng chê bai nào. Nhưng chúng tôi làm cho mình đáng trượng trong mọi sự, như kẻ hầu việc Đức Chúa Trời, bởi lòng nhịn nhục lắm trong những sự hoạn nạn thiếu thốn, khốn khổ, đòn vọt, lao tù, rối loạn, khó nhọc, tỉnh thức, kiêng ăn; bởi sự thanh sạch, thông biết, khoan nhẫn, nhân từ, bởi Đức Thánh Linh, bởi lòng yêu thương thật tình, bởi lời chân thật, bởi quyền phép Đức Chúa Trời, cầm những khí giới công bình ở tay hữu và tay tả; dầu vinh dầu nhục, dầu mang tiếng xấu, dầu được tiếng tốt; ngó như kẻ phỉnh dỗ, nhưng là kẻ thật thà; ngó như kẻ xa lạ, nhưng là kẻ quen biết lắm; ngó như gần chết, mà nay vẫn sống; ngó như bị sửa phạt, mà không đến chịu giết; 10 ngó như buồn rầu, mà thường được vui mừng; ngó như nghèo ngặt, mà thật làm cho nhiều người được giàu có; ngó như không có gì cả, mà có đủ mọi sự!” (2 Cor. 6:3-10).

Câu hỏi: Bạn có rơi vào trường hợp hầu việc Chúa, nhưng không có niềm vui? Các khó khăn trong công tác hầu việc Chúa của bạn có so sánh được với Phao-lô?

🙂

Như vậy, mục đích của đời người là làm vinh hiển Đức Chúa Trời và vui hưởng chính mình Ngài mãi mãi.
Là Cơ đốc nhân, chúng ta học biết đường lối nào, cách sống nào để làm vinh hiển Đức Chúa Trời. Chúng ta dễ dàng có bài học cho riêng mình.
Vui hưởng Chúa – là khám phá mối liên hệ cá nhân với Ngài, và rồi thỏa lòng trong mối liên hệ đó. “Trong lòng con người có một khoảng trống – và chỉ khi nào khoảng trống đó được chính Đức Chúa Trời lấp đầy, con người mới thấy thỏa mãn.” Augustine (354-430) đã nói như thế.

Con người luôn đi tìm cho chính mình một mục đích và ý nghĩa của đời sống. Bạn có quyền chọn lựa mục đích sống.
Kinh Thánh đưa ra câu trả lời cho mục đích đời người. Bạn có đang sống cho mục đích của Đức Chúa Trời dành cho bạn?

Các Giai Đoạn Cuộc Đời

(6 tấm hình là mỗi giai đoạn cuộc đời)

🙂

Khi bóng ngã hoàng hôn nhớ thời niên thiếu

Bắt bóng thả diều trên cánh đồng xanh

Tuổi thiếu niên êm đềm thần tiên quá

Thuở biết yêu cầm tay người ấy dại khờ

Ngày hợp hôn trời xanh trong ánh mắt

Bao yêu thương đi hết tháng năm dài

Lúc tuổi già vẫn như hình với bóng

Gậy trong tay cẩn thận nhé, bà ơi
Và đến lúc buồn đau trong nỗi nhớ

Những buổi chiều ngồi trước mộ cô liêu

Bao lâu nữa châu về hợp phố

Đồi thông reo nghe câu hát tạ từ
Ôi cuộc sống mến thương buồn vui đủ cả

Sống chết biệt ly một cõi đi về

Biết tìm đâu ra ý nghĩa cuộc đời?

Tường Vi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Có thể bạn quan tâm