Trang chủ Niềm Tin Minh Họa Nết Nhu Mì

Nết Nhu Mì

bởi admin

Hãy cho mọi người đều biết nết nhu mì của anh em. Chúa đã gần rồi.

Phi-líp 4:5

Nết nhu mì có thể được hiểu là phẩm chất tốt bụng, dịu dàng hoặc cư xử nhẹ nhàng với người khác.

Khi nghiên cứu về nết nhu mì trong Kinh Thánh,  phẩm chất này truyền tải ba ý tưởng thực tế:
– Chu đáo: hãy suy nghĩ trước khi nói.

– Cân nhắc: đặt mình vào vị trí của người khác và cho họ cơ hội để sửa chữa sai lầm.

– Bình tĩnh: Không cao giọng hoặc mất tự chủ, không nổi nóng.

Bởi vì chúng ta thuộc về Christ, những phẩm chất này là bằng chứng để mọi người được thu hút đến với chúng ta trong một mối quan hệ tốt đẹp. Nhưng tại sao Phao-lô lại nói, “Chúa đã gần rồi” ở câu tiếp theo? Điều này có thể là: 1/Sự tái lâm của Chúa rất gần. Khi Ngài trở lại, chúng ta không muốn bị coi là khắc nghiệt, kiêu ngạo, cứng nhắc hay ồn ào gây sự. 2/Nó chỉ có nghĩa đơn giản là hiện diện của Chúa thì gần với chúng ta ngay lúc này. Ngài đang nhìn xem mọi sự mà chúng ta đang làm trong mọi thời điểm.

Điểm trọng tâm cho bài học này là: trong tất cả các cuộc gặp gỡ của bạn với mọi người, hãy biết chắc là Chúa Giê-su đang ở với bạn, vì Ngài đang ở trong bạn và Ngài có thể thực sự xuất hiện trực tiếp trước mặt bạn hôm nay. Vì vậy, hãy hành động, cư xử phù hợp.

TÔI CHU ĐÁO, ÂN CẦN VÀ ĐIỀM TĨNH TRONG GIAO TIẾP VỚI NGƯỜI KHÁC

 

Admin

Có thể bạn quan tâm