Trang chủ Sứ điệp mỗi ngày Nếu Tôi Biết Trước

Nếu Tôi Biết Trước

bởi
Ở đời nếu mà biết trước, có lẽ chúng ta sẽ tránh được rất nhiều hậu quả đáng tiếc.
Nếu biết trước chúng ta sẽ đỡ phí thời giờ…
Nếu biết trước chúng ta sẽ có nhiều cơ hội thành công…
Nếu biết trước chúng ta sẽ tránh được tai nạn, tránh được đau khổ, tránh được rủi ro…
Nếu biết trước chúng ta sẽ giúp được nhiều người, cứu được nhiều người…
Nếu biết trước chúng ta sẽ làm giàu…
Nếu biết trước chúng ta sẽ sống lâu…
Nếu biết trước thì gia đình, xã hội và thế giới sẽ không đau khổ như ngày nay.
Chẳng hạn nếu mà các nhà lãnh đạo thế giới biết trước nạn dịch corona virus sẽ làn tràn khắp thế giới thì họ sẽ đưa ra nhiều biện pháp ngăn ngừa cứu được nhiều người thoát chết…
Chẳng hạn nếu các nhà lãnh đạo Việt Nam biết trước thế giới sẽ thay đổi quá nhiều như ngày nay năm 2020 thì chiến tranh Việt Nam có thể đã không xảy ra, 58,000 người lính Mỹ sẽ không tử trận ở đất Việt, hàng triệu chiến sĩ Việt Nam hai miền sẽ không chết trên quê hương, hàng ngàn sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa sẽ không đi tập trung cải tạo…
Chẳng hạn nếu mà người Việt biết trước ý Trời luôn luôn tốt hơn ý người thì có thể mọi người sẽ từ chối ý người để tiếp nhận ý Trời.
Chẳng hạn nếu người Việt biết trước thiên đàng có thật như thế nào và hỏa ngục có thật như thế nào thì họ sẽ không dại dột nhắm mắt chọn đi con đường sa xuống hỏa ngục.
Chẳng hạn nếu mỗi người chúng ta biết trước cuối cùng phe của Đức Chúa Trời chiến thắng vinh quang thì chúng ta sẽ không cố chấp về hùa tiếp tục đi theo phe Ma Quỷ diệt vong.
Chẳng hạn nếu nhân loại biết trước… chỉ có tìm kiếm Nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Đức Chúa Trời, thế giới sẽ văn minh, hạnh phúc, vắng bóng đói nghèo, không còn bệnh tật, hết nạn dốt nát, giã biệt lầm than…
Có lẽ ngay hôm nay bạn cũng đang hối tiếc nói rằng, “Nếu mà tôi biết?”
Tiếc thay trên thế giới nầy, sự biết trước của loài người đã không có kết quả xảy ra như lòng chúng ta mong muốn. Loài người xưa nay đã biết trước rất nhiều lãnh vực, bên ngoài lẫn bên trong. Loài người đã biết trước nhiều điều trong quá khứ, trong hiện tại và trong tương lai.
Nhưng cho đến hôm nay sự biết trước như thế vẫn không giúp ích gì cho đời sống của loài người. Tại sao vậy?
Tại vì nhiều người vẫn không tin điều mình biết trước là thật, và cũng ít có ai làm theo điều mình biết trước. Thái độ bình thường của loài người vẫn là không biết điều nầy có đúng hay không? Điều nầy có thật hay không? Chưa thử làm sao biết? Thôi, đến đâu hay đến đó! Người Việt cũng hay nói, “Nước tới chân mới nhảy!” Hoặc có người khác nói, “Ai mà biết vậy đâu?”
Tôi nói điều nầy với bạn như vậy có đúng không?
Nếu bạn biết trước Đức Chúa Trời là Đấng có một và thật, bạn có tin không?
Nếu bạn biết trước loài người có linh hồn không bao giờ chết, bạn có tin không?
Nếu bạn biết trước ai nấy đều sẽ chết một lần và sẽ bị phán xét, bạn có tin không?
Nếu bạn biết trước có Thiên Đàng và có Hỏa Ngục, bạn có tin không?
Nếu bạn biết trước Kinh Thánh là lời sống của Đức Chúa Trời đang muốn nói chuyện với bạn, bạn có đọc không?
Nếu bạn biết trước Đức Chúa Giê-su đã chết vì bạn, Ngài đã sống lại, đã thăng thiên và sắp trở lại, bạn có muốn tiếp đón Chúa không?
Nếu bạn biết trước Chúa Giê-su là con đường duy nhất dẫn bạn đến với Đức Chúa Trời, bạn có theo Ngài không?
Hãy cùng tôi suy nghĩ đến một trường hợp sau đây:
Công Vụ Sứ Đồ 2:32-37
Vì thế, cả nhà Y-sơ-ra-ên hãy biết chắc chắn rằng Đức Chúa Giê-su nầy, là Đấng mà anh em đã đóng đinh trên thập tự giá, đã được Đức Chúa Trời tôn làm Chúa và Đấng Cơ Đốc.”
Khi nghe điều ấy, lòng đau như cắt, họ liền hỏi Phi-e-rơ và các sứ đồ khác rằng: “Các anh ơi, chúng tôi phải làm gì đây?” Phi-e-rơ trả lời: “Hãy ăn năn, mỗi người phải nhân danh Đức Chúa Giê-su nhận báp-têm để được tha tội mình, rồi sẽ nhận lãnh quà tặng là Đức Thánh Linh. 39 Vì lời hứa đó dành cho anh em, cho con cháu anh em, và cho tất cả mọi người ở xa, tức là tất cả những người mà Chúa là Đức Chúa Trời chúng ta sẽ kêu gọi.” Phi-e-rơ lại lấy nhiều lời làm chứng mà thúc giục họ rằng: “Anh em hãy cứu lấy mình thoát khỏi thế hệ gian tà nầy!” Vậy, những người tiếp nhận lời đó đều nhận báp-têm, và trong ngày ấy, có độ ba nghìn người thêm vào Hội Thánh.
Trong thực tế,
ĐỨC CHÚA TRỜI ĐÃ CHO LOÀI NGƯỜI BIẾT TRƯỚC…
Ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất.
Đức Chúa Trời dựng nên loài người theo hình ảnh của Ngài.
Đức Chúa Trời dựng nên người nam và người nữ.
Đức Chúa Trời đã lập gia đình cho loài người để vợ chồng cùng mưu cầu hạnh phúc.
Đức Chúa Trời cho phép loài người tự do vui hưởng tất cả thế gian, và vì ích lợi cho chúng ta trong khu vườn tươi tốt muôn màu muôn vẻ, Chúa chỉ dựng lên một hàng rào, nghĩa là Chúa chỉ cấm một điều, không được đụng đến. Đức Chúa Trời yêu thương sáng suốt đã nói trước với loài người trong Kinh Thánh, nhưng loài người đã không tin, vẫn không tin.
Chúa đã nói trước trong các lời tiên tri trong Kinh Thánh…
Chúa đã nói trước trong thiên nhiên (động đất, bão tố, núi lửa, sóng thần)…
Chúa đã nói trước trong lịch sử loài người, qua các triều đại…
Chúa đã nói trước với bạn trong tiếng nói thì thầm của lương tâm, của nhịp tim, nhịp thở trong đời sống hằng ngày của bạn.
Chúa đã nói trước với chúng ta trong trời mưa, trời nắng, trong sương tuyết, gió mưa.
Chúa cũng đã nói trước rất lớn tiếng trong tình yêu lẫn cơn giận của cha mẹ ông bà của bạn, của những sự đau ốm hoặc những khổ nạn gia đình bạn đã trải qua…
Chúa đã nói trước trong đời sống và môi miệng của Chúa Giê-su, Con Một của Đức Chúa Trời hạ mình giáng sinh, sống giữa chúng ta.
Chúa đã trước qua ngòi bút giáo huấn của các môn đồ của Chúa trong các bức thư…
Chúa đã nói trước qua cái chết của những môn đồ tử đạo, đổ máu để làm chứng cho đức tin và sứ mạng của họ được giao…
Chúa đã nói trước trong lời chứng của những người bạn thân và láng giềng của bạn…
NHƯNG LOÀI NGƯỜI VẪN KHÔNG TIN
Giống như người mù không thấy. Giống như người điếc không nghe. Giống như người bại không di chuyển được. Giống như người tù không tự mình giải thoát. Giống như người bệnh không muốn được chữa lành.
Triết lý và tôn giáo đang lừa dối nhiều người. Chủ thuyết chính trị đang hà hiếp nhiều người. Truyền thống đang kềm kẹp nhiều người. Khoa học lý thuyết giả dối đang lừa phỉnh nhiều người. Sự kiêu ngạo đang làm mù mắt nhiều người. Sự cố chấp đang cầm tù nhiều người. Loài người vẫn tiếp tục đấu tranh để chọn phần thắng giữa ý người và ý Trời.
Cho đến ngày nay, loài người vẫn không chịu thua. Trận chiến tâm linh bất phân thắng bại. Bao nhiêu cái người ta gọi là phản diện. Thế giới tự nhiên mà có! Chỉ có may rủi! Không có sáng tạo! Không có Ông Trời! Ông Trời không có khả năng! Ông Trời chết rồi! Ông Trời ác, diệt chủng, bất công! Loài người đủ sức tự trị, tự điều khiển số phận của mình! Loài người đang lựa chọn giữa quyền lực của Satan và quyền năng của Đức Chúa Trời.
Cho đến ngày nay, có lẽ vì đó bạn vẫn chưa chịu tin Chúa dù bạn đã biết trước tin tức của Ngài.
Tôi nói vậy có phải hay không?
Có lẽ bạn đang nghi ngờ về thẩm quyền của Lời Chúa nói trong Kinh Thánh. Mời bạn hãy nhìn xem từng lời viết ra trong Kinh Thánh rõ ràng.
ĐỨC CHÚA TRỜI VẪN TÌM CÁCH CỨU NGƯỜI…
BÀI HỌC TRONG VƯỜN
Đoạn, Giê-hô-va Đức Chúa Trời lập một cảnh vườn tại Ê-đen, ở về hướng Đông, và đặt người mà Ngài vừa dựng nên ở đó. Giê-hô-va Đức Chúa Trời khiến đất mọc lên các thứ cây đẹp mắt, và trái thì ăn ngon; giữa vườn lại có cây sự sống cùng cây biết điều thiện và điều ác.
Một con sông từ Ê-đen chảy ra đặng tưới vườn; rồi từ đó chia ra làm bốn ngả. Tên ngả thứ nhứt là Bi-sôn; ngả đó chảy quanh xứ Ha-vi-la, là nơi có vàng. Vàng xứ nầy rất cao; đó lại có nhũ hương và bích ngọc. Tên sông thứ nhì là Ghi-hôn, chảy quanh xứ Cu-sơ. Tên sông thứ ba là Hi-đê-ke, chảy về phía đông bờ cõi A-si-ri. Còn sông thứ tư là sông Ơ-phơ-rát.
Giê-hô-va Đức Chúa Trời đem người ở vào cảnh vườn Ê-đen để trồng và giữ vườn. Rồi, Giê-hô-va Đức Chúa Trời phán dạy rằng: Ngươi được tự do ăn hoa quả các thứ cây trong vườn; nhưng về cây biết điều thiện và điều ác thì chớ hề ăn đến; vì một mai ngươi ăn, chắc sẽ chết.
Vả, trong các loài thú đồng mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã làm nên, có con rắn là giống quỉ quyệt hơn hết. Rắn nói cùng người nữ rằng: Mà chi! Đức Chúa Trời há có phán dặn các ngươi không được phép ăn trái các cây trong vườn sao? Người nữ đáp rằng: Chúng ta được ăn trái các cây trong vườn, song về phần trái của cây mọc giữa vườn, Đức Chúa Trời có phán rằng: Hai ngươi chẳng nên ăn đến và cũng chẳng nên đá động đến, e khi hai ngươi phải chết chăng. Rắn bèn nói với người nữ rằng: Hai ngươi chẳng chết đâu; nhưng Đức Chúa Trời biết rằng hễ ngày nào hai ngươi ăn trái cây đó, mắt mình mở ra, sẽ như Đức Chúa Trời, biết điều thiện và điều ác.
Người nữ thấy trái của cây đó bộ ăn ngon, lại đẹp mắt và quí vì để mở trí khôn, bèn hái ăn, rồi trao cho chồng đứng gần mình, chồng cũng ăn nữa. Đoạn, mắt hai người đều mở ra, biết rằng mình lõa lồ, bèn lấy lá cây vả đóng khố che thân. Lối chiều, nghe tiếng Giê-hô-va Đức Chúa Trời đi ngang qua vườn, A-đam và vợ ẩn mình giữa bụi cây, để tránh mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời.
Giê-hô-va Đức Chúa Trời kêu A-đam mà phán hỏi rằng: Ngươi ở đâu? A-đam thưa rằng: Tôi có nghe tiếng Chúa trong vườn, bèn sợ, bởi vì tôi lõa lồ, nên đi ẩn mình. Đức Chúa Trời phán hỏi: Ai đã chỉ cho ngươi biết rằng mình lõa lồ? Ngươi có ăn trái cây ta đã dặn không nên ăn đó chăng? Thưa rằng: Người nữ mà Chúa đã để gần bên tôi cho tôi trái cây đó và tôi đã ăn rồi. Giê-hô-va Đức Chúa Trời phán hỏi người nữ rằng: Ngươi có làm điều chi vậy? Người nữ thưa rằng: Con rắn dỗ dành tôi và tôi đã ăn rồi.
Giê-hô-va Đức Chúa Trời bèn phán cùng rắn rằng: Vì mầy đã làm điều như vậy, mầy sẽ bị rủa sả trong vòng các loài súc vật, các loài thú đồng, mầy sẽ bò bằng bụng và ăn bụi đất trọn cả đời. Ta sẽ làm cho mầy cùng người nữ, dòng dõi mầy cùng dòng dõi người nữ nghịch thù nhau. Người sẽ giày đạp đầu mầy, còn mầy sẽ cắn gót chân người. Ngài phán cùng người nữ rằng: Ta sẽ thêm điều cực khổ bội phần trong cơn thai nghén; ngươi sẽ chịu đau đớn mỗi khi sanh con; sự dục vọng ngươi phải xu hướng về chồng, và chồng sẽ cai trị ngươi. Ngài lại phán cùng A-đam rằng: Vì ngươi nghe theo lời vợ mà ăn trái cây ta đã dặn không nên ăn, vậy, đất sẽ bị rủa sả vì ngươi; trọn đời ngươi phải chịu khó nhọc mới có vật đất sanh ra mà ăn. Đất sẽ sanh chông gai và cây tật lê, và ngươi sẽ ăn rau của đồng ruộng; ngươi sẽ làm đổ mồ hôi trán mới có mà ăn, cho đến ngày nào ngươi trở về đất, là nơi mà có ngươi ra; vì ngươi là bụi, ngươi sẽ trở về bụi.
Nan đề loài người vẫn còn đó…
GIẢI PHÁP NÀO CHO NHÂN LOẠI?

Do không tin, Satan đã sửa đổi lời Chúa, do không tin tổ phụ loài người cũng đã thay đổi lời Chúa dặn.

KHÔNG BIẾT MÀ CỨ TƯỞNG MÌNH BIẾT

BIẾT TRƯỚC MÀ VẪN HOÀI NGHI

BIẾT TRƯỚC MÀ VẪN KHÔNG CHỊU VÂNG LỜI

CỐ CHẤP VÀ BA PHẢI

TỰ CẬY SỨC RIÊNG VÀ GIẢ HÌNH

HOÀI NGHI VÀ NHÁC GAN

BẤT TRUNG VÀ BỎ CUỘC…

Tại vì bản tính hoài nghi cố hữu của loài người.

Tại vì tấm lòng gian trá, phản nghịch, cứng cỏi, kiêu ngạo của loài người.

Tại vì có một lực lượng thù nghịch vô hình khủng khiếp đang dụ dỗ và lừa dối mọi người.

Loài người đã không tin lời của Đức Chúa Trời.

Loài người đã tin lời của Satan.

Không có gì tốt lành từ Satan.

Không có gì xấu xa từ Đức Chúa Trời.

Triết lý lừa dối từ Satan.

Chân lý minh bạch từ Đức Chúa Trời.

Satan đã dụ dỗ loài người nghi ngờ ý tốt của Đức Chúa Trời.

Satan xúi giục loài người ham muốn chiếm giữ quyền phép và địa vị ngang hàng với Đức Chúa Trời.

Đức Chúa Trời vẫn tôn trọng ý chí của loài người.

Đức Chúa Trời vẫn yêu thương chờ đợi loài người.

Đức Chúa Trời vẫn đối xử với loài người như tình cha đối với đứa con hư.

Tôi đã thấy nan đề và giải pháp. Nan đề là ý người và giải pháp là ý Trời.

  1. S. Lewis, một học giả người Anh đã nhận định như sau: “Có hai hạng người, hạng người thứ nhất nói với Chúa, “Nguyện xin ý Chúa được nên!” và hạng người thứ hai sẽ nghe Chúa nói, “Ý con được nên!” Tôi hoàn toàn đồng ý, bạn có đồng ý hay không?

GIẢI PHÁP TRONG VƯỜN…

Các sách Tin Lành đồng ý.

Rồi Đức Chúa Giê-su cùng môn đồ đi đến một chỗ kêu là Ghết-sê-ma-nê. Ngài phán rằng: Hãy ngồi đây đợi ta đi cầu nguyện đằng kia. Đoạn, Ngài bèn đem Phi-e-rơ và hai người con của Xê-bê-đê đi với mình, tức thì Ngài buồn bực và sầu não lắm. Ngài bèn phán: Linh hồn ta buồn bực cho đến chết; các ngươi hãy ở đây và tỉnh thức với ta. Rồi Ngài bước tới một ít, sấp mặt xuống đất mà cầu nguyện rằng: Cha ơi! Nếu có thể được, xin cho chén nầy lìa khỏi Con! Song không theo ý muốn Con, mà theo ý muốn Cha. Kế đó, Ngài trở lại với môn đồ, thấy đang ngủ, thì Ngài phán cùng Phi-e-rơ rằng: Thế thì các ngươi không tỉnh thức với ta trong một giờ được! Hãy thức canh và cầu nguyện, kẻo các ngươi sa vào chước cám dỗ; tâm thần thì muốn lắm, mà xác thịt thì yếu đuối. Ngài lại đi lần thứ hai, mà cầu nguyện rằng: Cha ơi! Nếu chén nầy không thể lìa khỏi Con được mà Con phải uống, thì xin ý Cha được nên. Ngài trở lại nữa, thì thấy môn đồ còn ngủ; vì mắt họ đã đừ quá rồi. Đoạn, Ngài bỏ họ lại mà đi cầu nguyện lần thứ ba, và lặp xin như lời trước. Rồi Ngài đi đến với môn đồ, mà phán rằng: Bây giờ các ngươi ngủ và nghỉ ngơi ư! Nầy, giờ đã gần tới, Con người sẽ bị nộp trong tay kẻ có tội. Hãy chờ dậy, đi hè, kìa kẻ phản ta đến kia. Tin Lành Ma-thi-ơ.

Đoạn, Đức Chúa Giê-su ra đi, lên núi Ô-li-ve theo như thói quen; các môn đồ cùng đi theo Ngài. Khi đã đến nơi đó, Ngài phán cùng môn đồ rằng: Hãy cầu nguyện, hầu cho các ngươi khỏi sa vào sự cám dỗ. Ngài bèn đi khỏi các môn đồ, cách chừng liệng một cục đá, quì xuống mà cầu nguyện rằng: Lạy Cha, nếu Cha muốn, xin cất chén nầy khỏi tôi! Dầu vậy, xin ý Cha được nên, chớ không theo ý tôi! Có một thiên sứ từ trên trời hiện xuống cùng Ngài, mà thêm sức cho Ngài. Trong cơn rất đau thương, Ngài cầu nguyện càng thiết, mồ hôi trở nên như giọt máu lớn rơi xuống đất. Cầu nguyện xong, Ngài đứng dậy trở lại cùng các môn đồ, thấy đương ngủ mê vì buồn rầu. Ngài phán rằng: Sao các ngươi ngủ? Hãy đứng dậy cầu nguyện, để cho khỏi sa vào sự cám dỗ. Tin Lành Lu-ca.

Đức Chúa Giê-su phán như vậy, đoạn, ngước mắt lên trời mà rằng: Thưa Cha, giờ đã đến; xin làm vinh hiển Con, hầu cho Con cũng làm vinh hiển Cha, và nhân quyền phép Cha đã ban cho Con cai trị loài xác thịt, Con được ban sự sống đời đời cho những kẻ mà Cha đã giao phó cho Con. Vả, sự sống đời đời là nhìn biết Cha, tức là Đức Chúa Trời có một và thật, cùng Giê-su Christ, là Đấng Cha đã sai đến. Con đã tôn vinh Cha trên đất, làm xong công việc Cha giao cho làm. Cha ôi! Bây giờ xin lấy sự vinh hiển Con vốn có nơi Cha trước khi chưa có thế gian mà làm vinh hiển Con nơi chính mình Cha. Tin Lành Giăng.

HY VỌNG TRONG VƯỜN…

Song khi ngươi cầu nguyện, hãy vào phòng riêng, đóng cửa lại, rồi cầu nguyện Cha ngươi, ở nơi kín nhiệm đó; và Cha ngươi, là Đấng thấy trong chỗ kín nhiệm, sẽ thưởng cho ngươi.

Vả, khi các ngươi cầu nguyện, đừng dùng những lời lặp vô ích như người ngoại; vì họ tưởng vì cớ lời mình nói nhiều thì được nhậm. Vậy, các ngươi đừng như họ; vì Cha các ngươi biết các ngươi cần sự gì trước khi chưa xin Ngài. Vậy, các ngươi hãy cầu như vầy:

Lạy Cha chúng tôi ở trên trời;

Danh Cha được thánh;

Nước Cha được đến;

Ý Cha được nên, ở đất như trời!

Xin cho chúng tôi hôm nay đồ ăn đủ ngày;

Xin tha tội lỗi cho chúng tôi, như chúng tôi cũng tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng tôi;

Xin chớ để chúng tôi bị cám dỗ, mà cứu chúng tôi khỏi điều ác!

(Vì nước, quyền, vinh hiển đều thuộc về Cha đời đời. A-men.)

Vả, nếu các ngươi tha lỗi cho người ta, thì Cha các ngươi ở trên trời cũng sẽ tha thứ các ngươi. Song nếu không tha lỗi cho người ta, thì Cha các ngươi cũng sẽ không tha lỗi cho các ngươi.

Khi các ngươi kiêng ăn, chớ làm bộ buồn rầu như bọn giả hình; vì họ nhăn mặt, cho mọi người biết họ kiêng ăn. Quả thật, ta nói cùng các ngươi, bọn đó đã được phần thưởng của mình rồi. Song khi ngươi kiêng ăn, hãy xức dầu trên đầu, và rửa mặt, hầu cho người ta không xem thấy ngươi đang kiêng ăn, nhưng chỉ Cha ngươi là Đấng ở nơi kín nhiệm xem thấy mà thôi; và Cha ngươi thấy trong chỗ kín nhiệm sẽ thưởng cho ngươi. Tin Lành Ma-thi-ơ 6: 6-18.

ĐỨC CHÚA CON HY SINH MẠNG SỐNG

Đức Chúa Giê-su là Đấng duy nhất khước từ ý riêng để làm theo ý Chúa. Tin cậy Chúa, vâng lời Chúa, thuận phục Chúa.

Đức Chúa Giê-su đã công khai chịu chết giữa thanh thiên bạch nhật, trên thập tự giá, trên ngọn đồi, giữa trời đất. Thân thể Chúa tan nát, huyết báu Chúa đổ ra, Chúa trút hơi thở cuối. Mọi sự đã được trọn. Done. Not doing.

Đức Chúa Trời đã làm hết mọi sự, đã trả hết mọi giá, để chuẫn bị một món quà cứu rỗi. Loài người không cần làm thêm điều gì hết. Loài người không trả thêm món nợ nào. Loài người chỉ cần tiếp nhận món quà với lòng biết ơn, với tinh thần biết ơn, với môi miệng tôn vinh, với thái độ khiêm nhường.

“Vì tiền công của tội lỗi là sự chết; nhưng sự ban cho (tặng phẩm) của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đức Chúa Giê-su Christ, Chúa chúng ta” (Rô-ma 3:23).

NHƯNG NHIỀU NGƯỜI VẪN KHÔNG TIN…

Nhiều người vẫn khước từ…

GIỐNG NHƯ NGƯỜI TRAI TRẺ GIÀU CÓ…

“Quả thật, ta nói cùng các ngươi, ai không nhận lãnh nước Đức Chúa Trời như một đứa trẻ, thì sẽ không được vào đó.

Bấy giờ có một quan hỏi Đức Chúa Giê-su rằng: Thưa thầy nhân lành, tôi phải làm gì cho được hưởng sự sống đời đời? Đức Chúa Giê-su phán rằng: Sao ngươi gọi ta là nhân lành? Chỉ có một Đấng nhân lành, là Đức Chúa Trời. Ngươi đã biết các điều răn nầy: Ngươi chớ phạm tội tà dâm; chớ giết người; chớ trộm cướp; chớ nói chứng dối; hãy hiếu kính cha mẹ. Người ấy thưa rằng: Tôi đã giữ các điều ấy từ thuở nhỏ. Đức Chúa Giê-su nghe vậy, bèn phán rằng: Còn thiếu cho ngươi một điều; hãy bán hết gia tài mình, phân phát cho kẻ nghèo, thì ngươi sẽ có của cải ở trên trời; bấy giờ hãy đến mà theo ta. Nhưng người ấy nghe mấy lời thì trở nên buồn rầu, vì giàu có lắm. Đức Chúa Giê-su thấy người buồn rầu, bèn phán rằng: Kẻ giàu vào nước Đức Chúa Trời là khó biết dường nào! Lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào nước Đức Chúa Trời! Những người nghe điều đó, nói rằng: Vậy thì ai được cứu? Ngài đáp rằng: Sự chi người ta không làm được, thì Đức Chúa Trời làm được. Lu-ca 18: 18-27.

GIỐNG NHƯ NHỮNG NGƯỜI DO THÁI ĐÒI NÉM ĐÁ CHÚA

Người Giu-đa lại lượm đá đặng ném Ngài. Đức Chúa Giê-su phán rằng: Ta đã làm trước mắt các ngươi lắm việc lành bởi Cha đến; vì việc chi mà các ngươi ném đá ta? Người Giu-đa trả lời rằng: Ấy chẳng phải vì một việc lành mà chúng ta ném đá ngươi, nhưng vì lỗi lộng ngôn: Ngươi là người, mà tự xưng là Đức Chúa Trời. Giăng 10: 31-33

GIỐNG NHƯ NHỮNG QUAN TRƯỞNG KHÔNG CHỊU TIN CHÚA

Vả, dẫu Ngài đã làm bấy nhiêu phép lạ trước mặt chúng, họ cũng không tin Ngài, để được ứng nghiệm lời nầy của đấng tiên tri Ê-sai:
Lạy Chúa, ai đã tin lời giảng chúng tôi,
Và cánh tay Chúa đã tỏ ra cho ai?

E-sai 53:1

Vả lại, chúng không thể tin, vì Ê-sai lại có nói rằng:
Ngài đã khiến mắt họ mù, lòng họ cứng,
Hầu cho mắt chẳng thấy, lòng chẳng hiểu,
Không tự hối cải,
Và ta chẳng chữa lành cho.

E-sai 6:10

Ê-sai nói điều đó, khi thấy sự vinh hiển của Ngài và nói về Ngài. Nhưng, trong hàng quan trưởng cũng có nhiều người tin Đức Chúa Giê-su; song vì cớ người Pha-ri-si, nên không xưng Ngài ra, sợ bị đuổi khỏi nhà hội chăng. Vì họ chuộng danh vọng bởi người ta đến hơn là danh vọng bởi Đức Chúa Trời đến. Giăng 12:37-43.

GIỐNG NHƯ ĐOÀN DÂN ĐÔNG ĐÒI ĐÓNG ĐINH GIẾT CHÚA

Phi-lát trả lời rằng: Các ngươi muốn ta tha Vua dân Giu-đa cho chăng? Vì người biết rõ các thầy tế lễ cả đã nộp Ngài bởi lòng ghen ghét. Nhưng các thầy tế lễ cả xui dân xin người tha tên Ba-ra-ba cho mình thì hơn. Phi-lát lại cất tiếng hỏi rằng: Vậy thì các ngươi muốn ta dùng cách nào xử người mà các ngươi gọi là Vua dân Giu-đa? Chúng lại kêu lên rằng: Hãy đóng đinh nó vào thập tự giá! Phi-lát nói cùng chúng rằng: Song người nầy đã làm điều ác gì? Chúng lại kêu lớn tiếng hơn rằng: Hãy đóng đinh nó vào thập tự giá! Phi-lát muốn cho đẹp lòng dân, bèn tha tên Ba-ra-ba; và sai đánh đòn Đức Chúa Jêsus, rồi giao Ngài cho chúng đem đóng đinh trên cây thập tự.

Lính điệu Đức Chúa Jêsus vào sân trong, tức là trong chỗ trường án; và nhóm cả cơ binh lại đó. Họ choàng cho Ngài một cái áo điều, và đội trên đầu Ngài một cái mão bằng gai họ đã đương, rồi chào Ngài rằng: Kính lạy Vua dân Giu-đa! Lại lấy cây sậy đánh đầu Ngài, nhổ trên Ngài, và quì xuống trước mặt Ngài mà lạy. Khi họ đã nhạo cười Ngài như vậy rồi, thì cởi áo điều ra, mặc áo của Ngài lại cho Ngài, và đem ra để đóng đinh trên cây thập tự. Mác 15: 9-15.

MAY THAY, CŨNG CÓ NGƯỜI TIN CHÚA GIỐNG NHƯ CÁC MÔN ĐỒ

Phi-e-rơ bèn thưa rằng: Nầy, chúng tôi đã bỏ sự mình có mà theo thầy. Đức Chúa Giê-su phán rằng: Quả thật, ta nói cùng các ngươi, người nào vì cớ nước Đức Chúa Trời mà bỏ nhà cửa, cha mẹ, anh em, vợ con, thì trong đời nầy được lãnh nhiều hơn, và đời sau được sự sống đời đời.

Cha cũng chẳng xét đoán ai hết, nhưng đã giao trọn quyền phán xét cho Con, đặng ai nấy đều tôn kính Con, cũng như tôn kính Cha vậy. Ai không tôn kính Con, ấy là không tôn kính Cha, là Đấng đã sai Con đến.

Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, ai nghe lời ta mà tin Đấng đã sai ta, thì được sự sống đời đời, và không đến sự phán xét, song vượt khỏi sự chết mà đến sự sống. Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, giờ đến, và đã đến rồi, khi những kẻ chết sẽ nghe tiếng của Con Đức Chúa Trời, và những kẻ nghe sẽ được sống. Giăng 5: 24-25.

Kế đó, Đức Chúa Giê-su đem mười hai sứ đồ riêng ra mà phán rằng: Nầy, chúng ta lên thành Giê-ru-sa-lem, mọi điều mà các đấng tiên tri đã chép về Con người sẽ ứng nghiệm. Vì Ngài sẽ bị nộp cho dân ngoại; họ sẽ nhạo báng Ngài, mắng nhiếc Ngài, nhổ trên Ngài, sau khi đánh đòn rồi, thì giết Ngài đi; đến ngày thứ ba, Ngài sẽ sống lại. Song các môn đồ không hiểu chi hết; vì nghĩa những lời đó kín giấu cho môn đồ, nên không rõ ý Đức Chúa Giê-su nói là gì.

NGÀY NAY CHÚA VẪN DÙNG KINH THÁNH, BẠN ĐÃ ĐỌC KINH THÁNH CHƯA?

Đoạn, Ngài phán rằng: Ấy đó là điều mà khi ta còn ở với các ngươi, ta bảo các ngươi rằng mọi sự đã chép về ta trong luật pháp Môi-se, các sách tiên tri, cùng các thi thiên phải được ứng nghiệm. Bấy giờ Ngài mở trí cho môn đồ được hiểu Kinh Thánh.

Hiểu Kinh Thánh bạn có thể biết trước rất nhiều điều. Có phước hay vô phước là tùy bạn có dám tin cậy và vâng lời Kinh Thánh hay không. Hãy tin cậy Kinh Thánh, hãy tin cậy một mình Chúa Cứu Thế Giê-su.

Đây là những môn đồ theo Chúa ba năm…

BẠN VÀ TÔI ĐANG CẦN CHÚA MỞ MẮT, MỞ TRÍ, MỞ LÒNG ĐỂ CÓ THỂ TIN…

KHI HIỂU KINH THÁNH BẠN MỚI CÓ THỂ DẠN DĨ THEO CHÚA GIÊ-SU…

Theo Chúa không dễ, bạn sẽ gặp nhiều thử thách trên đường đi theo Chúa, bạn cần cả lý trí, tình cảm và ý chí. Bạn cần xác định hướng đi.

BẠN MUỐN LÀM MÔN ĐỒ CỦA CHÚA GIÊ-SU KHÔNG?

-Một số người Do Thái xưa nói: “Chúng tôi là môn đồ của Môi-se.”

-Một số ít người Do Thái nói: “Chúng tôi là môn đồ của Giăng Báp-tít.”

-Một số người Tây Phương nói, “Chúng tôi là môn đồ của Socrate và Platon.”

-Một số người Đông Phương nói, “Chúng tôi là môn đồ của Phật Thích Ca.”

-Một số người Trung Hoa nói, “Chúng tôi là môn đồ của Khổng Tử.”

-Một số người Á-đông nói, “Chúng tôi là môn đồ của Lão Tử.”

-Một số người Hoa và người Nga nói, “Chúng tôi là môn đồ của Karl Marx.”

-Một số đông người Ả-rập nói, “Chúng tôi là môn đồ của Mô-ha-mết.”

-Một số đông người Indonesia nói, “Chúng tôi là môn đồ của Mô-ha-mết.”

-Người theo Cơ-đốc giáo nói, “Chúng tôi là môn đồ của Chúa Giê-su.”

-Người theo Công giáo nói, “Chúng tôi là môn đồ của Chúa Giê-su.”

-Người theo Tin Lành nói, “Chúng tôi là môn đồ của Chúa Giê-su.”

-Nhiều người Anh nói, “Chúng tôi là môn đồ của Chúa Giê-su.”

-Nhiều người Pháp nói, “Chúng tôi là môn đồ của Chúa Giê-su.”

-Nhiều người Đức nói, “”Chúng tôi là môn đồ của Chúa Giê-su.”

-Nhiều người Bắc Mỹ nói, “Chúng tôi là môn đồ của Chúa Giê-su.”

-Nhiều người Nam Mỹ nói, “Chúng tôi là môn đồ của Chúa Giê-su.”

-Nhiều người Ca-na-đa nói, “Chúng tôi là môn đồ của Chúa Giê-su.”

-Nhiều người Úc nói, “Chúng tôi là môn đồ của Chúa Giê-su.”

-Nhiều người Phi Luật Tân nói, “Chúng tôi là môn đồ của Chúa Giê-su.”

-Nhiều người Nam Hàn nói, “Chúng tôi là môn đồ của Chúa Giê-su.”

-Nhiều người Singapore nói, “Chúng tôi là môn đồ của Chúa Giê-su.”

Chúa Giê-su kêu gọi, “Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Ta có lòng nhu mì, khiêm nhường; nên hãy gánh lấy ách của tavà học theo ta; thì linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ. Vì ách ta dễ chịu và gánh ta nhẹ nhàng.”

Tôi muốn làm môn đồ của Chúa Giê-su!

Bạn muốn làm môn đồ của Chúa Giê-su hôm nay không?

Bạn thân mến:

Tôi muốn chia sẻ với bạn một câu danh ngôn, của một môn đồ của Chúa Giê-su, cũng là một nhà văn, bà Elizabeth Elliot:

“Đức Chúa Trời không bao giờ hứa giải quyết mọi nan đề của chúng ta.

Đức Chúa Trời cũng không bao giờ hứa trả lời mọi vấn nạn của chúng ta.

Nhưng Ngài đã hứa sẽ cùng đi với chúng ta, vâng, “ta thường ở cùng các con luôn cho đến tận thế.”

Bạn muốn nắm lấy lời hứa nầy của Chúa Giê-su hôm nay không?

Người Việt rất thích biết trước tương lai. Đó là lý do người ta thích coi bói, thích xem tử vi, thích khoa phong thủy, thích cầu đồng, thích cầu cơ… Các dân tộc khác trên thế giới cũng vậy… Người Do Thái cũng tò mò muốn biết trước tương lai, khi nghe Chúa Giê-su nói trước là ông Phi-e-rơ sẽ chết cách nào cho sáng danh Chúa, lập tức chính ông đã hỏi Chúa Giê-su hãy cho biết về tương lai của Giăng là bạn trẻ của ông.

Khi thấy người ấy, Phi-e-rơ hỏi Đức Chúa Giê-su: “Thưa Chúa, còn người nầy thì sao?” Đức Chúa Giê-su đáp: “Nếu Ta muốn người ấy cứ ở lại cho tới lúc Ta đến, thì can hệ gì đến con? Phần con, hãy theo Ta.” Vì vậy, có tiếng đồn ra trong các anh em rằng môn đồ nầy sẽ không chết.

Tôi thấy ở đây lời nói của Chúa Giê-su rất có thẩm quyền và lời Chúa rất đáng tin. Những môn đồ nghe Chúa nói về Giăng như vậy thì lập tức tin rằng ông sẽ không bao giờ chết. Họ đồn nói với nhau y như họ hiểu, rằng nếu Chúa nói một người sống thì người đó sống và nếu Chúa nói một người chết thì người đó sẽ chết, điều nầy rõ ràng đến mức sứ đồ Giăng giải thích như sau:

Nhưng Đức Chúa Giê-su không nói với Phi-e-rơ rằng: “Người nầy sẽ không chết,” mà chỉ nói: “Nếu Ta muốn người nầy cứ ở lại cho tới lúc Ta đến, thì có can hệ gì đến con?” Chính môn đồ ấy làm chứng về những việc nầy, và đã ghi chép lại. Chúng ta biết lời chứng của người ấy là xác thực. Đức Chúa Giê-xu còn làm nhiều việc khác nữa. Nếu cứ ghi chép hết từng việc, thì thiết nghĩ rằng cả thế gian cũng không thể chứa hết những sách được viết ra.

Mục Sư Nguyễn Văn Huệ

VIETNAMESE MISSIONARY INSTITUTE

[email protected]

Có thể bạn quan tâm