Trang chủ Dưỡng Linh Người Lãnh Đạo Có Kinh Nghiệm

Người Lãnh Đạo Có Kinh Nghiệm

bởi admin

Tôi giao phó anh em cho Đức Chúa Trờicho đạo của ơn Ngài, là giao phó cho Đấng có thể gây dựng, và ban gia tài cho anh em chung với hết thảy những người được nên thánh.

Công vụ 20:32

Sứ đồ Phao-lô nói lời chia tay với các trưởng lão của Hội Thánh Ê-phê-sô, chắc chắn có rất nhiều người trong số họ đã được Phao-lô dẫn dắt đến niềm tin nơi Đấng Christ. Các đầy tớ Chúa đến và đi trong đời sống của chúng ta, và dẫu chúng ta yêu mến họ và được lợi từ các mục vụ của họ, nhưng chúng ta không được tôn sùng họ. Chúng ta phải xây dựng trên những điều đời đời và không bao giờ thay đổi để vui hưởng một đời sống Cơ Đốc đầy thỏa lòng và kiên định.

Đức Chúa Trời không thay đổi. “Vì ta là Đức Giê-hô-va, ta không hề thay đổi” (Ma-la-chi 3:6). “Đức Chúa Jêsus Christ hôm qua, ngày nay, và cho đến đời đời không hề thay đổi” (Hê-bơ-rơ 13:8). Hãy tưởng tượng sẽ ra sao nếu mục sư của bạn giống như Phao-lô! Ông đã nhìn thấy Đức Chúa Giê-su trong sự vinh quang của Ngài và lắng nghe tiếng Ngài phán, ông cũng đã đến thiên đàng và trở về. Ông có ân tứ chữa bệnh, ông là một người trung tín trong sự cầu nguyện, và ông biết những điều sâu nhiệm về Đức Chúa Trời. Nếu mục sư của bạn cũng vĩ đại giống như Phao-lô và nhìn thấy bạn xây dựng đời sống của mình dựa trên ông, chắc hẳn mục sư đó sẽ nói rằng: “Hãy xây dựng đời sống của mình trên Đức Chúa Giê-su Christ! Ngài chính là nền tảng!” “Vì chẳng ai có thể lập một nền khác ngoài nền đã lập, là Đức Chúa Jêsus Christ” (1 Cô-rinh-tô 3:11). Quả là một bi kịch khi những con người không tin kính biến người giảng đạo, thầy dạy Kinh Thánh, hoặc một tác giả “yêu thích” của họ trở thành một ngôi sao trong lĩnh vực tôn giáo, đó cũng là điều mà các Cơ Đốc Nhân đã làm tại Hội Thánh Cô-rinh-tô (1:10-17). Và cũng thật không may khi một số người làm trong công tác nhà Chúa lại khích lệ cho hành động phi Kinh Thánh này và đắm mình trong hành động ấy. Họ cần phải nói theo điều mà Phi-e-rơ đã nói khi Cọt-nây quỳ dưới chân ông: “Ngươi hãy đứng dậy, chính ta cũng chỉ là người mà thôi.” (Công vụ 10:26).

Lời Đức Chúa Trời không thay đổi. “Hỡi Đức Giê-hô-va, lời Ngài được vững lập đời đời trên trời.” (Thi Thiên 119:89). “Trời đất sẽ qua, nhưng lời ta nói chẳng bao giờ qua đi.” (Ma-thi-ơ 24:35). Chính Kinh Thánh đã bày tỏ cho chúng ta biết về đặc tính, công tác và mục đích của một Đức Chúa Trời chân thật và hằng sống, và chúng ta phải kiểm chứng mỗi một lời mà các lãnh đạo tôn giáo phát biểu bằng chính Lời không thay đổi của Chúa. Trong mỗi một thời kỳ, chúng ta có những bản dịch Kinh Thánh mới, không bởi Kinh Thánh thay đổi, nhưng vì ngôn ngữ thay đổi. Đức Chúa Trời muốn chúng ta hiểu về chính Ngài, và về ý muốn của Ngài dành cho chúng ta. Không ai có thể hiểu hết mọi điều trong Kinh Thánh và luôn luôn có những điều mới để học từ trong Lời Chúa. Các trưởng lão tại thành Ê-phê-sô không có trọn bộ Kinh Thánh như chúng ta có ngày nay. Các cuộn Kinh Cựu Ước khi ấy rất đắt tiền, còn Kinh Thánh Tân Ước thì vẫn đang được viết ra, song những tín hữu thời kỳ đầu tiên có đủ Lời Chúa để hiểu những điều căn bản và thực hành những điều ấy. Chúng ta đừng xem Kinh Thánh như một quyển sách về luật pháp và luật lệ như hãy xem Kinh Thánh là “lời ân điển của Chúa” (Công vụ 20:32), bởi ân điển của Chúa được bày tỏ trong Kinh Thánh từ ban đầu cho đến cuối cùng.

Ân điển của Đức Chúa Trời không thay đổi. Ân điển là đặc ân của Đức Chúa Trời ban tặng miễn phí cho những con người không xứng đáng như chúng ta. Sứ điệp cứu rỗi đó là “Tin Lành của ơn Đức Chúa Trời” (Công vụ 20:24), ngoài ra không còn sứ điệp cứu rỗi nào khác từ Đức Chúa Trời. Phúc âm chính là “Đấng Christ chịu chết vì tội chúng ta theo lời Kinh Thánh; Ngài đã bị chôn, đến ngày thứ ba, Ngài sống lại, theo lời Kinh Thánh” (1 Cô-rinh-tô 15:3-4). Đức Chúa Giê-su đã chết thế chỗ cho chúng ta! Đây chính là ân điển của Đức Chúa Trời. “Vả lại ai cầu khẩn danh Chúa thì sẽ được cứu.” (Công vụ 2:21). Nhưng ân điển của Đức Chúa Trời không chỉ để cứu chúng ta, ân điển ấy còn đáp ứng cho nhu cầu của chúng ta; bởi Ngài đã phán rằng: “Ân điển ta ủ cho ngươi rồi.” (2 Cô-rinh-tô 12:9). Ân điển quý báu của Đức Chúa Trời luôn luôn có sẵn cho mỗi một người tin Chúa (Rô-ma 5:1-2). Ngai của Đức Chúa Trời chính là ngôi ân điển cho chúng ta, đó không phải là ngai của sự đoán xét (Hê-bơ-rơ 4:14-16); và ngôi ơn phước đó luôn có sẵn cho chúng ta vào mọi thời điểm, cho mọi nhu cầu. Sự ban cho của Chúa là vô hạn và “Ngài lại ban cho ta ơn lớn hơn nữa.” (Gia-cơ 4:6).

Ta lại nói cùng các ngươi: Hãy xin, sẽ ban cho; hãy tìm, sẽ gặp; hãy gõ cửa, sẽ mở cho.

Lu-ca 11:9

admin

Có thể bạn quan tâm