Trang chủ Vườn Thơ Nhìn Lại

Nhìn Lại

bởi admin
Warren W. Wiersbe, “Đức Chúa Trời  ban phước cho chúng ta, không chỉ để làm chúng ta hạnh phúc; Ngài ban phước cho chúng ta để khiến chúng ta trở nên một nguồn phước.”

hẹn mùa xuân tới vàng nắng mới
rét mướt ngày đông cũng sẽ xa
vòng luân chuyển có bao giờ nghỉ
nhìn lại mình như mới hôm qua
“ngày mai rồi mình cũng già
nhưng đời người không thể hết
hồn ta là đốm tinh hoa
về viễn phương bay xa bay xa.” (Vũ Thành An)
ngày xưa như thể hôm qua
ai cũng có một thời hoa đỏ
và mộng ước đuổi theo năm tháng
còn lại gì tóc đã pha sương
sáu mươi năm một chặng đường
còn vui sống khỏe chỉ nhờ ân ban
tương lai còn biết bao điều
bàn tay Thiên Hựu dắt dìu ta đi
tường vi

Có thể bạn quan tâm