Trang chủ Mục sư viết Nhu Mì Là Gì?

Nhu Mì Là Gì?

bởi admin
Sao không là mặt trời
Gieo hạt nắng yêu thương
Sao không là bình minh
Xua bóng đêm tăm tối
Sức mạnh đến từ Nguồn
Của sự sống trên cao
Chân lý muôn đời ấy
Chúng ta nhận hôm nay
🙂
Bạn tôi là Archie vừa về nhà sau kỳ nghỉ thì phát hiện nhà hàng xóm đã dựng hàng rào gỗ lấn sâu vào đất của mình 1,5 mét. Suốt nhiều tuần sau đó, Archie cố gắng thương lượng với người hàng xóm để dời hàng rào đó. Anh sẵn sàng hỗ trợ và chia sẻ một phần chi phí di chuyển nhưng không có kết quả. Archie có thể nộp đơn kiện ra tòa nhưng anh quyết định bỏ qua chuyện này và cho phép hàng rào ở yên đó để bày tỏ với người hàng xóm về ân điển của Chúa.
Có thể bạn sẽ nói: “Archie là người nhu nhược!” Không, anh ấy là người rất mạnh mẽ, nhưng anh đã chọn ân điển thay vì khoảnh cỏ.
Tôi nghĩ về chuyện Áp-ra-ham và Lót xung đột với nhau vì bầy gia súc của họ đang trở nên quá đông đúc. “Hơn nữa, giữa những người chăn bầy của Áp-ram và Lót đã xảy ra tranh chấp. Bấy giờ dân Ca-na-an và dân Phê-rê-sít [những người không tin Chúa] đang còn ở trong xứ” (Sáng. 13:7). Lót chọn vùng đất màu mỡ nhất nhưng cuối cùng đã mất tất cả. Còn Áp-ra-ham chọn phần đất còn lại và nhận được đất hứa (c.12-17).
Chúng ta có những quyền lợi và chúng ta có thể đòi hỏi quyền lợi đó, đặc biệt khi quyền lợi của người khác ảnh hưởng tới mình. Đôi khi, chúng ta cần đòi hỏi quyền lợi của mình. Phao-lô đã làm điều đó khi Hội Đồng Công Luận phân xử trái luật (xem Cv. 23:1-3). Nhưng chúng ta cũng có thể chọn đặt quyền lợi của mình qua một bên để bày tỏ cho thế giới một phương cách tốt hơn. Kinh Thánh gọi điều này là “nhu mì”, chứ không phải yếu đuối. Đó là sức mạnh ở dưới sự điều khiển của Chúa.
Lạy Chúa, con thường chăm lo cho quyền lợi của bản thân. Xin ban cho con sự khôn ngoan để nhận biết khi nào nên từ bỏ quyền lợi của mình để bày tỏ tình yêu và ân điển của Ngài cho người khác.
Cách tôi sống sẽ bày tỏ về Chúa cho người lân cận tôi.
🙂
Dear Lord, I am prone to look out for myself. Give me wisdom to know when giving up my rights would best demonstrate Your love and grace to others.
My life helps paint my neighbor’s picture of God.

Có thể bạn quan tâm