Trang chủ Sứ điệp mỗi ngày NHỮNG GIÁ TRỊ BỊ ĐẢO NGƯỢC

NHỮNG GIÁ TRỊ BỊ ĐẢO NGƯỢC

bởi
“Người ta ưa sự tối tăm hơn sự sáng, vì việc làm của họ là xấu xa.” (Giăng 3:19)
Một số người đề cao và tôn vinh những điều tệ hại, không xứng đáng trong khi những giá trị đích thực của đời sống bị lãng quên – hoặc bị cố tình lãng quên. Trong thời Chúa Giê-su, dân Do Thái đã xin chính quyền La mã tha cho Ba-ra-ba là một tên tội phạm nổi tiếng (Ma-thi-ơ 27:16) nhưng cổ xúy, hô hào phải đóng đinh Chúa Giê-su là một Người vô tội. “Song các thầy tế lễ cả và các trưởng lão dỗ chúng hãy xin tha Ba-ra-ba và giết Đức Chúa Giê-su.” (Ma-thi-ơ 27:20)
Những gì xảy ra trong thế giới hôm nay cho chúng ta biết một điều: Lịch sử luôn luôn tái diễn! Vì sao? Vì con người ưa thích sự tối tăm hơn là sự sáng, và việc làm của họ là xấu xa (Giăng 3:19).
Những ai sẽ đến cùng sự sáng? Là những người yêu công lý, sự chính trực – là những người lấy Kinh Thánh làm thước đo mọi giá trị của đời sống. Có thể có một số người không có Kinh Thánh nhưng họ có lương tri, sự tỉnh táo và biết phân biệt những mảnh nào là SÁNG, mảnh nào là TỐI trong thế giới hôm nay. Những người như thế rất gần với tiêu chuẩn của nước TRỜI.
Cơ đốc nhân thuộc về sự sáng. Chúa Giê-su phán, “Ta là sự sáng của thế gian; người nào theo ta, chẳng đi trong nơi tối tăm, nhưng có ánh sáng của sự sống.” (Giăng 8:12)
Khi Đức Thánh Linh và Lời Chúa dẫn dắt chúng ta đi qua thế giới này, thì những FAKE NEWS, truyền thông sai trật không thể khuynh đảo chúng ta.
“Các ngươi sẽ biết lẽ thật, và lẽ thật sẽ khiến các ngươi được tự do.” (Giăng 8:32)
“Then you will know the truth, and the truth will set you free.” (John 8:32. NIV)

Admin

 

Có thể bạn quan tâm