Trang chủ Niềm Tin Minh Họa Những Ngày Cuối Cùng Của Thế Giới

Những Ngày Cuối Cùng Của Thế Giới

bởi admin

Thầy ơi, cho tôi hỏi:

Điều Gì Sẽ Xảy Ra Trong Thời Kỳ Cuối Cùng?

Trả lời:

before-1021x580

Khuynh hướng tự nhiên của của chúng ta là muốn biết những điều sẽ xảy ra trong tương lai. Trên núi Ô-li-ve, các môn đồ của Chúa Giê-su đã hỏi Ngài về tương lai của thế giới. “Khi Đức Chúa Jêsus ra khỏi đền thờ, đương đi, thì môn đồ đến gần để chỉ cho Ngài xem các nhà thuộc về đền thờ.  Ngài phán rằng: Các ngươi có thấy mọi điều đó chăng? Quả thật, ta nói cùng các ngươi, đây sẽ không còn một hòn đá nào chồng trên một hòn khác mà không bị đổ xuống.
 Ngài đương ngồi trên núi Ô-li-ve, môn đồ tới riêng cùng Ngài, và nói rằng: Xin Chúa phán cho chúng tôi biết lúc nào những sự đó sẽ xảy ra? Và có điềm gì chỉ về sự Chúa đến và tận thế.” (Ma-thi-ơ 24:1-3; Cũng xem Ma-thi-ơ 24-25, Mác 13, Lu-ca 21). Tựu trung họ hỏi ba câu:

– Khi nào những điều này (sẽ không còn một hòn đá nào của các nhà thuộc đền thờ Giê-ru-sa-lem, chồng trên một hòn khác mà không bị đổ xuống) sẽ xảy đến?

– Dấu hiệu nào cho biết Chúa sắp tái lâm?

– Dấu hiệu nào cho biết kỳ tận thế?

Điều rõ ràng là không ai biết được chính xác ngày và giờ Chúa Giê-su tái lâm (Ma-thi-ơ 24:36; Công vụ 1:7). Tuy nhiên Chúa chúng ta để lại cho hội thánh Ngài hai dấu hiệu cảnh báo: (1) Các Christ giả mạo sẽ đến cám dỗ các Cơ đốc nhân (Ma-thi-ơ 24:4-5). (2) Những tiếng đồn về chiến tranh; có chiến tranh giữa các dân tộc; có đói kém và động đất (Ma-thi-ơ 24:6-7).

Sau đây là những sự kiện sẽ xảy ra trong thời kỳ cuối cùng theo trình tự thời gian.

Các hoạt động ở trên trời 

 1. Sự cất lên của hội thánh (Giăng 14:1-3; 1 Cor. 15:51-55; 1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:13-18; Khải. 4:1): Nhiều học giả Kinh Thánh cho rằng sự kiện nổi bật tiếp theo sẽ là sự cất lên của hội thánh. Từ “cất lên” trong tiếng Hy-lạp có nghĩa là bắt lấy đem đi. “Kế đến chúng ta là kẻ sống, mà còn ở lại, sẽ cùng nhau đều được cất lên với những người ấy giữa đám mây, tại nơi không trung mà gặp Chúa, như vậy chúng ta sẽ ở cùng Chúa luôn luôn.” (1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:17). Từ này cũng liên quan đến cụm từ Phao-lô sử dụng “sự trông cậy hạnh phước” (Tít 1:13). Sự kiện này sắp xảy ra và có thể xảy ra bất cứ lúc nào (Rô-ma 13:11-12; Gia-cơ 5:7-9). Khi tiếng kèn chót thổi lên các Cơ đốc nhân sẽ được biến hóa trong một thân thể phục sinh và được cất lên trước cơn đại nạn (1 Côr. 15:52-58; 2 Côr. 5:2-4; 1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:16). Các Cơ đốc nhân không cần phải chịu đựng cơn đại nạn, vì họ được cứu khỏi sự thạnh nộ của Đức Chúa Trời (1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:9; Khải. 3:10). Hơn nữa, Hội thánh không được nói đến trong cơn đại nạn (Giê-rê-mi 30:4-11; Đa-ni-ên 8:24-27; Ma-thi-ơ 13:30, 39-42; 2 Tê-sa. 2:1-11; Khải. 4-18)
 2. Sự phán xét của Đấng Christ (Rô-ma 14:10; 1 Côr. 3:9-15; 4:1-5; 9:24-27; 2 Côr. 5:10). Phao-lô dạy rằng mỗi tín hữu sẽ đứng trước ngai phán xét của Christ. “Vì chúng ta hết thảy sẽ ứng hầu trước tòa án Đức Chúa Trời.” (Rô-ma 14:10). Tại tòa án này các Cơ đốc nhân sẽ được nhận phần thưởng hoặc sẽ bị mất phần thưởng, nhưng sự cứu rỗi không bị ảnh hưởng (Rô-ma 8:1; 1 Côr. 3:9-15). Mỗi tín nhân sẽ khai trình, tính sổ công tác quản gia của mình (1 Côr. 4:5)
 3. Lễ cưới của Chiên Con (2 Côr. 11:2; Khải. 19:6-8): Tiệc cưới Chiên con là tiệc cưới của Christ (Tân Lang) và Hội thánh (Tân phụ) trên thiên đàng sau sự phán xét. Sau đó là sự thờ phượng trên thiên đàng, và Chiên Con nhận quyển sách được đóng bảy ấn (Khải. 4:1-5:14)

 

Các sự kiện dưới đất

 1. Bảy năm đại nạn (Đa-ni-ên 9:24-27; Khải. 4-19): Sách Đa-ni-ên đưa ra lời tiên tri là Antichrist sẽ ký một hiệp ước hòa bình bảy năm với Israel (Đa-ni-ên 9:27) – và đây sẽ là dấu hiệu bắt đầu cho bảy năm đại nạn. Cơn đại nạn được chia làm hai giai đoạn, mỗi giai đoạn ba năm rưỡi.
  a. Ba năm rưỡi đầu tiên: (1) Đền thờ của người Do Thái được xây dựng (Khải. 11:1) (2) Đế quốc Rô-ma cổ đại hồi sinh (Đa-ni-ên 2:40-44; 7:7-8, 24) (3) Bảy ấn và bảy tiếng kèn phán xét thế giới (Khải. 6-11:19 mô tả sự tàn phá nặng nề trên đất); và (4) 144 000 thầy giảng tin lành Do Thái chia sẻ phúc âm cho thế giới.

b. Trung điểm của cơn đại nạn: (các sự kiện tiên tri đề cập ở đây không bị hạn chế theo trình tự thời gian này) (1) Liên minh Hồi giáo và Nga tấn công Israel (Gog và Magog trong Ê-xê-chi-ên 38-39) nhưng liên minh này sẽ bị quyền năng siêu nhiên của Đức Chúa Trời làm cho thất bại thảm hại (Đa-ni-ên 11:40-45). (2) Antichrist bẻ gãy hiệp ước với Israel và tiến hành xâm lược vùng đất thánh (Đa-ni-ên 11:40-41). (3) Antichrist sẽ phạm thượng, làm mất đi tính chất thiêng liêng trong đền thờ (Đa-ni-ên 9:27; Ma-thi-ơ 24:15, 2 Tê-sa-lô-ni-ca 2:4; Khải. 13:5). (4) Antichrist sẽ bị giết chết hoặc bị thương trầm trọng và có vẻ như được sống lại (Khải. 13:12, 14). (5) Satan tấn công, khủng bố mãnh liệt Israel (Khải. 12:7-13; 13); và (6) Antichrist kiểm soát đế quốc Rô-ma hồi sinh (khối liên minh gồm mười quốc gia, Đa-ni-ên 7:24; Khải. 17:12-13).

c. Giai đoạn hai của cơn đại nạn: 42 tháng còn lại hay 1 260 ngày (Khải. 11:2-3) của cơn đại nạn (Ma-thi-ơ 24:21) hay Ngày Của Chúa (Ê-sai 2:12; Giô-ên 1:15; Xa-cha-ri 14:1; 1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:2) là thời gian khủng khiếp và đen tối nhất trong lịch sử nhân loại (Ma-thi-ơ 24:8, 21, 29; Khải. 6:16). Điều này giống như “sự đau đớn xảy đến cho người đàn bà có nghén” xảy ra và tiếp tục gia tăng với bảy bát thạnh nộ của Đức Chúa Trời (Khải. 15:1-16:21). Tiên tri giả, Con thú như là hiện thân của Antichrist sẽ chinh phục và cai trị thế giới (Đa-ni-ên 11:42-43; Khải. 13:5, 15-18). Điểm cuối cùng của cơn đại nạn là sự hủy diệt Ba-by-lôn (Khải. 17-18) và trận đánh Armageddon (Khải. 16:16). Christ sẽ tái lâm, đạo binh trên trời cưỡi ngựa bạch theo Ngài (Khải. 19:11-16). Vương quốc thiên hy niên được thiết lập (Xa-cha-ri 14:4; Khải. 20:4-6)

2. Khoảng thời gian bảy mươi lăm ngày (Đa-ni-ên 12:11-12): Có một khoảng thời gian bảy mươi lăm ngày giữa lần đến thứ hai của Christ và sự khởi đầu chính thức của vương quốc ngàn năm bình an. Trong thời gian này tiên tri giả và Antichrist bị ném vào hồ lửa (Khải. 19:20-21). Sau đó “Sa-tan cũng phải được thả ra trong ít lâu.” (Khải. 20:1-3); Làm tinh sạch đền thờ (Đa-ni-ên 12:11; 2 Tê-sa-lô-ni-ca 2:4); Israel và các dân ngoại bị xét đoán (Ma-thi-ơ 25:1-46), và sự sống lại của các thánh đồ trong cơn đại nạn và trong thời Cựu ước (Đa-ni-ên 12:1-3; Khải. 20:4)

3. Vương quốc thiên hy niên (Thi. 2:6; Ê-sai 2:1-4; 33:5; 35:1-10; Ê-xê-chi-ên 48:35; Khải. 20:4-6): Đấng Christ trị vì thế giới trong một ngàn năm. Có hòa bình hoàn toàn trên các quốc gia, sự thịnh vượng về nông nghiệp ở Israel, kinh tế phồn vinh, tuổi thọ của đời sống được kéo dài, và Đấng Christ giải thoát thế giới khỏi những ảnh hưởng từ sự sa ngã của tổ phụ loài người. Sự cai trị của Christ đem đến sự công nghĩa, thánh khiết trên toàn thế giới.

4. Cuộc nổi loạn cuối cùng của Satan (Khải. 20:7-10). Satan được thả ra, nhóm họp dân Gót và Ma-gót tiến hành chiến tranh tấn công các thánh đồ, rồi sau đó bị hủy diệt đời đời. “Ma quỉ là đứa đã dỗ dành chúng, thì bị quăng xuống hồ lửa và diêm, trong đó đã có con thú và tiên tri giả rồi.” (Khải. 20:10)

5. Tòa lớn và trắng –sự phán xét cuối cùng. “Tôi thấy những kẻ chết, cả lớn và nhỏ, đứng trước tòa, và các sách thì mở ra. Cũng có mở một quyển sách khác nữa, là sách sự sống; những kẻ chết bị xử đoán tùy công việc mình làm.” Những ai từ chối Christ đều bị quăng xuống hồ lửa (Khải. 20:11-15).

6. Trời mới và đất mới (Khải. 21-22): Thế giới hiện tại – cõi sáng tạo cũ sẽ qua đi (Ê-sai 34:4; Ma-thi-ơ 24:35; 2 Phi-e-rơ 3:10-12; Khải. 21:1), và trời mới đất mới được thiết lập đời đời là nơi sự công bình ngự trị (2 Phi-e-rơ 3:13)

7. Giê-ru-sa-lem mới (Khải. 21:10-22:5): Giê-ru-sa-lem mới là thủ phủ của trời mới và đất mới, là nơi mà sự vinh hiển của Đức Chúa Trời chiếu sáng mãi mãi (Khải. 21:11, 23)

ÁP DỤNG

Thật là vinh hiển và phước hạnh khi chúng ta sẽ thừa hưởng nước trời trong tương lai. Đức Chúa Trời đã bày tỏ những điều huyền nhiệm này cho dân sự của Ngài, để chúng ta trung tín rao giảng phúc âm, mở rộng vương quốc của Chúa cho đến khi Đấng Christ trở lại.

KINH THÁNH THAM KHẢO

Đa-ni-ên 9:24-27; Ma-thi-ơ 24-25; Mác 13; Lu-ca 21; 1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:13-18; Khải. 4-22

Tác giả: Norman L. Geisler and Jason Jimenez
Translated by Huongdi  

 

Bài trước:
http://huongdionline.com/2018/05/08/tai-sao-chung-ta-duoc-sinh-ra-trong-toi-loi/ 

Nguồn:

The Bible’s Answers To 100 of Life’s Biggest Questions, by Norman L. Geisler & Jason Jimenez

Tham khảo một bài viết khác:

Jnewsvn.com – Nhà sáng lập Hãng tin Cơ đốc CBN News Pat Robertson nói về cuộc xâm lược gây chấn động của Nga vào Ukraine và lời tiên tri về Thời kỳ cuối trong Kinh Thánh.

Ông Pat Robertson (ảnh 2,3) trích dẫn các đoạn quan trọng của tiên tri Ê-xê-chi-ên về một ngày mà các quốc gia sẽ cùng đứng lên chống lại Israel – đặc biệt chỉ ra những gì Nga đang làm ở Ukraine như tiền đề cho sự kiện đó:

Ông Pat chỉ bản đồ hiển thị vị trí địa lý của Ukraine, chỉ ra một ‘nút thắt’ giữa Bulgaria, Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp và lý do tại sao Nga nhắm mục tiêu kiểm soát cho bằng được ‘nút’ đó.

Ông đọc Ê-xê-chi-ên 38 rồi đưa ra bản đồ, giải thích những cái tên trong Kinh Thánh tương ứng với các quốc gia ngày nay:

 • Gomer = Ukraine
 • Rosh = Nga
 • Magog = Kazakhstan, Uzbekistan, Turkmenistan, Armenia và Azerbaijan
 • Persia = Iran
 • Togarmah và Tubal = Thổ Nhĩ Kỳ và Syria
 • Put = Libya
 • Cush = Bắc Sudan và Ai Cập

Ông Pat Robertson nói: “Bắc Sudan được gọi là Cush”. Tất cả các đội quân đó sẽ đến chống lại Israel những ngày sau này. Và Đức Chúa Trời phán: ‘Ta sẽ lo liệu nó!’”.

“Nhưng Putin có bị mất trí không?” – ông hỏi – “Chà, có và không. Bởi vì ông ta đang bị thúc đẩy để chống lại Israel bởi vì Chúa phán: ‘Ta sẽ quay ngươi lại, đặt móc trong hàm ngươi và đem ngươi ra trận cùng với cả đạo quân ngươi’. Bây giờ bạn sẽ có được bức tranh”.

Ông Robertson cho biết quân đội của Putin và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdoğan một ngày nào đó sẽ làm việc cùng nhau, tạo thành một đội quân hùng hậu trong những ngày sau này.

“Và tôi nghĩ bạn có thể nói, chà, Putin mất trí rồi! Và vâng, có thể như vậy. Nhưng đồng thời, ông ấy đang bị Chúa thúc giục” – nhà sáng lập CBN nói. “Ông ấy đã đến Ukraine, nhưng đó không phải mục tiêu của ông ấy. Mục tiêu của ông ấy cuối cùng là để chống lại Israel. Và ông ấy sẽ liên kết với Thổ Nhĩ Kỳ và họ sẽ đến với nhau. Sau đó bạn nhìn vào Bắc Sudan, có một quốc gia Hồi giáo ở đó, và tất cả đều ở đó. Tất nhiên, Ba Tư là Iran”.

“Và có một vùng đất được thiết lập trong Ê-xê-chi-ên 38, bạn thấy Ukraine là chìa khóa quan trọng thế nào, vì bạn thấy cầu nối trên bộ giữa Bulgaria, Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ. Và tất cả khu vực đó sẽ được huy động để chống lại Israel trong những ngày tiếp theo ‘Và Chúa nói Ta sẽ giải quyết chúng’ – ông Robertson nói.

Ông giải thích: “Bạn có thể nhìn vào bản đồ. Bạn có thể đọc báo. Bạn có thể nghe tin tức. Nhưng hãy biết một sự thật rằng Đức Chúa Trời đang thực hiện những gì ngài đã tiên tri từ nhiều năm trước thông qua đầy tớ Ngài là Ê-xê-chi-ên – trong Ê-xê-chi-ên 38:1-6 – tất cả đều ở đó. Và Đức Chúa Trời đang sẵn sàng làm một điều gì đó tuyệt vời, và điều đó sẽ được ứng nghiệm” – ông Robertson tiếp – “Hãy đọc Kinh Thánh của bạn vì ngày đó sắp đến”.

Tương tự, Mục sư – Nhà truyền giáo Greg Laurie cũng đồng ý rằng cuộc chiến của Nga ở Ukraine có thể phù hợp với lời tiên tri trong Kinh Thánh về thời kỳ cuối. “Tôi tin rằng chúng ta đang sống trong những ngày cuối cùng” – Mục sư Laurie nói. “Tôi tin rằng Chúa Jesus có thể trở lại bất cứ lúc nào. Có những dấu hiệu về thời điểm mà Kinh Thánh cho chúng ta biết. Trên thực tế Chúa Jesus đã ví thời kỳ đó như những cơn đau đẻ của phụ nữ gần ngày sinh nở”.

“Và khi ta thấy nhiều dấu hiệu hơn, nhiều điều xảy ra hơn, điều đó càng nhắc nhở ta rằng Chúa Jesus sắp trở lại” – ông giải thích trong đoạn video dài gần 4 phút. “Hãy đọc Ma-thi-ơ 24. Chúa Jesus đã nói gì? Trong những ngày đó sẽ có chiến tranh và tin đồn về chiến tranh. Và đây là chiến tranh trên quy mô mà chúng ta đã không thấy trong một thời gian dài”.

Nhà truyền giáo nói có một hiện tượng khác mà chúng ta nên theo dõi, đó là một nhà lãnh đạo thế giới được mô tả là “kẻ chống Chúa”.

“Nhưng hãy để tôi xem xét một điều khác trong Ma-thi-ơ 24, nói về dịch bệnh xảy ra quanh ta vào những ngày cuối cùng” – Mục sư Laurie nói – “Nếu coronavirus không phải là bệnh dịch, thì tôi không biết gọi nó là gì nữa – một bệnh dịch toàn cầu. Ngoài ra tôi có thể nói thêm rằng Kinh Thánh cảnh báo về một nhà lãnh đạo thế giới sẽ thống trị và đánh bại các nước, các dân. Nhưng cuối cùng nó sẽ lộ diện mạo thực của mình là kẻ chống Chúa. Tôi tin rằng việc quá khích, áp đặt cái tôi và tham vọng của mình lên tính mạng người khác là dấu hiệu của kẻ chống Chúa”.

“Về tình hình Ukraine” – ông tiếp – “Rất nhiều học giả Kinh Thánh tin Ê-xê-chi-ên 38 đã được ứng nghiệm, rằng Magog chính là nước Nga ngày nay”.

Chúa Jesus nhắc nhở các môn đồ Ngài trong Lu-ca 21 “khi các con thấy những điều ấy xảy ra thì biết vương quốc Đức Chúa Trời đã cận kề”. 

Sự cứu chuộc đang đến gần. Đây là điểm mấu chốt. Những lời tiên tri trong Kinh Thánh đang được ứng nghiệm trong thế hệ chúng ta. Có vẻ như ta đang thấy nhiều điều xảy ra, trong một khoảng thời gian cực gần nhau như lời Kinh Thánh nói”.

“Vậy chúng ta nên làm gì?” – Mục Laurie hỏi – “Chúng ta nên tra xem Kinh Thánh, và nhớ rằng Chúa nắm quyền kiểm soát. Chúng ta đang đọc những trang cuối của Kinh Thánh, sách Khải Huyền, và cuối cùng chúng ta sẽ chiến thắng. Nhưng giờ tất cả chúng ta hãy cùng cầu nguyện cho người dân Ukraine. Họ đang phải trải qua khoảng thời gian đau khổ lớn, ngay bây giờ. Hãy cầu nguyện để Chúa ban cho các nhà lãnh đạo sự khôn ngoan khi đưa ra những quyết định rất quan trọng trong những ngày sắp tới”.

Pat Robertson  là ai?

Marion Gordon “Pat” Robertson (born March 22, 1930)[1] is an American media mogultelevangelist, political commentator, former Republican presidential candidate, and former Southern Baptist minister. Robertson advocates a conservative Christian ideology and is known for his past activities in Republican party politics. He is associated with the Charismatic Movement within Protestant evangelicalism. He serves as chancellor and CEO of Regent University and chairman of the Christian Broadcasting Network (CBN). Until 2021 he appeared daily on The 700 Club, CBN’s flagship television program.

On Robertson’s own account, he was not a serious Christian until he underwent personal difficulty. He graduated near the top of his class at Yale Law School in 1955, but failed the New York bar exam. Failing the bar cost Robertson opportunities at post-graduate employment, and in the ensuing months of what he later described as disappointment, embarrassment, and unemployment, he became a born-again Christian and began a career as a minister.

Spanning over five decades, Robertson has had a career as the founder of several major organizations and corporations as well as a university: The Christian Broadcasting Network (CBN), the International Family Entertainment Inc. (ABC Family Channel), Regent University, the American Center for Law & Justice (ACLJ), the Founders Inn and Conference Center, the Christian Coalition, an L-1011 Flying Hospital, Operation Blessing International Relief and Development Corporation, and CBN Asia.[1][2] He is a best-selling author and the host of The 700 Club, a Christian News and TV program broadcast live weekdays on Freeform (formerly ABC Family) via satellite from CBN studios, as well as on channels throughout the United States, and on CBN network affiliates worldwide.[1] Robertson announced his retirement at the age of 91 from the 700 Club in October 2021, on the sixtieth anniversary of the first telecast on October 1, 1961 of what eventually became CBN.[3]

The son of U.S. Senator A. Willis Robertson, Robertson was a Southern Baptist and was active as an ordained minister with that denomination for many years, but holds to a charismatic theology not traditionally common among Southern Baptists.[4][5] He unsuccessfully campaigned to become the Republican Party‘s nominee in the 1988 presidential election.[6][7] As a result of his seeking political office, he no longer serves in an official role for any church, but continued as the main host for his series, The 700 Club until October 2021, advocating for religion to this day. His personal influence on media and financial resources make him a recognized, influential, and controversial public voice for conservative Christianity in the United States and around the world.[8]

Có thể bạn quan tâm