Trang chủ Thần Học Phận Biệt Đúng Sai, Thiện Ác?

Phận Biệt Đúng Sai, Thiện Ác?

bởi admin

Câu hỏi: Làm thế nào tôi có thể học cách phân biệt đúng và sai?

Trả lời: Mỗi con người được tạo ra theo hình ảnh của Đức Chúa Trời (Sáng thế ký 1:27; Gia-cơ 3:9). Một phần ý nghĩa của việc được tạo ra theo hình ảnh Đức Chúa Trời là chúng ta có một lương tâm nhận biết tốt và xấu và cho biết đúng hay sai một cách tự nhiên. Mọi nền văn hóa trên thế giới đều áp dụng các tiêu chuẩn tương tự nhau cho người dân dựa trên sự hiểu biết vốn có về thiện và ác. Giết người, trộm cắp và lừa đảo được hiểu một cách phổ biến là sai. Đôi khi sự sa đoạ lấn át những hiểu biết đó, và một nhóm người chọn coi trọng cái ác hơn là cấm nó, như trong trường hợp giết trẻ sơ sinh được thực hành ở các quốc gia ngoại đạo xung quanh Y-sơ-ra-ên (Lê-vi Ký 18:21; 2 Các Vua 23:10).

Do bản chất tội lỗi, chúng ta có xu hướng bào chữa cho sự xấu xa trong chính bản thân mình (Rô ma 5:12; Giê-rê-mi 2:35). Một mô hình của sự bào chữa cho cái ác liên tục dẫn đến sự cứng lòng của lương tâm. Rô-ma 1:28 đưa ra phản ứng của Đức Chúa Trời cho những người khăng khăng làm ác: “Vì họ không lo nhận biết Đức Chúa Trời, nên Đức Chúa Trời đã phó mặc họ cho một tâm trí bại hoại để làm những điều bất xứng” (Bản dịch Truyền Thống Hiệu Đính). Có một điểm mà Chúa bỏ mặc. Những người khăng khăng giữ tội lỗi của họ giờ đây có thể phạm tội cách mạnh dạn và không phải chịu đựng sự dằn vặt của lương tâm. Họ tin rằng họ đã vượt qua lương tâm và thông tuệ hơn cả Đức Chúa Trời. Nhưng sự phán xét của họ sẽ đến khi họ phải đứng trước Chúa Giê-xu (Hê-bơ-rơ 9:27; Ma-la-chi 3:5).

Như bóng tối được định nghĩa bởi sự vắng mặt của ánh sáng, tội lỗi được định nghĩa bởi sự thiếu vắng điều đúng (Gia-cơ 4:17). Vì Đức Chúa Trời là hiện thân của sự tốt lành (Thi thiên 86: 5; 119:68), bất cứ điều gì trái với bản chất của Ngài đều là xấu xa (Rô ma 3:23). Chúng ta học cách phân biệt thiện và ác bằng cách nhận biết Chúa. Lời Ngài là nền tảng để hiểu Ngài (Thi thiên 1:1-2; 119:160; Giăng 17:17). Chúng ta càng đến gần sự thánh thiện của Đức Chúa Trời, càng thấy chính mình tồi tệ hơn. “Về năm vua Ô-xia băng, tôi thấy Chúa ngồi trên ngôi cao sang, vạt áo của Ngài đầy dẫy đền thờ. Những sê-ra-phim đứng bên trên Ngài; mỗi sê-ra-phim có sáu cánh, hai cái che mặt, hai cái che chân và hai cái dùng để bay.  Các sê-ra-phim cùng nhau kêu lên rằng: Thánh thay, thánh thay, thánh thay là Đức Giê-hô-va vạn quân! Khắp đất đầy dẫy sự vinh hiển Ngài! Nhân tiếng kêu đó, các nền ngạch cửa rúng động, và đền đầy những khói. Bấy giờ tôi nói: Khốn nạn cho tôi! Xong đời tôi rồi! Vì tôi là người có môi dơ dáy, ở giữa một dân có môi dơ dáy, bởi mắt tôi đã thấy Vua, tức là Đức Giê-hô-va vạn quân!” (Ê-sai 6:1, 5). Một chiếc áo có thể xuất hiện màu trắng trên một bức tường màu đen. Nhưng khi bạn đặt chiếc áo đó lên tuyết mới rơi, nó có vẻ khá bẩn. Tương tự như vậy, những nỗ lực của chúng ta về lòng tốt trông rất tồi tệ khi được đặt bên cạnh sự thánh thiện của Đức Chúa Trời. Khi chúng ta bước vào sự hiện diện của Ngài, chúng ta bắt đầu nhận thấy những suy nghĩ và việc làm của mình chỉ chú ý đến bản thân tới mức nào. Chúng ta thấy sự tham lam, thèm muốn, ham muốn và lừa dối của chính mình đối với những điều ác mà chúng có. Chỉ trong ánh sáng của Chúa, chúng ta mới bắt đầu thấy rõ chính mình.

Chúng ta cũng học cách phân biệt đúng sai bằng cách học biết Lời Chúa. Rốt cuộc, chính Kinh thánh đã phân định điều gì là tội lỗi và điều gì không. Tác giả của thư Hê-bơ-rơ nói về những người chưa trưởng thành trong đức tin của họ, những người chỉ có thể tiêu hóa được “sữa tâm linh” — những nguyên lý cơ bản nhất của Lời Chúa (Hê-bơ-rơ 5:13). Trái ngược với “những em bé trong Chúa” là những người trưởng thành về mặt tâm linh, “những người nhờ thực hành mà luyện tập khả năng phân biệt điều lành và điều dữ” (Hê-bơ-rơ 5:14). Lưu ý rằng các giác quan tâm linh của Cơ Đốc nhân được tăng cường thông qua việc sử dụng liên tục Lời Chúa. Khả năng phân biệt đúng sai, để phân biệt giữa học thuyết của Chúa và của con người, được hình thành bằng cách nghiên cứu và áp dụng Lời Chúa.

Lời Chúa chứa đầy những ví dụ về những người đã làm đúng và những người đã làm sai. Những ví dụ đó là để chúng ta học biết Chúa là Đấng như thế nào và Ngài đòi hỏi những gì từ chúng ta (1 Cô-rinh-tô 10:11). Mi-chê 6:8 đưa ra một bản tóm tắt ngắn gọn về đòi hỏi của Đức Chúa Trời đối với mỗi người: “Ngài đã tỏ cho ngươi điều gì là thiện, Điều mà Đức Giê-hô-va đòi hỏi ngươi. Đó chẳng phải là làm điều công chính, ưa sự nhân từ và bước đi cách khiêm nhường với Đức Chúa Trời sao?” Ma-la-chi 3:18 nói rõ hơn. Chúa phán, “bấy giờ các ngươi sẽ trở lại và thấy sự khác biệt giữa người công chính và kẻ gian ác, giữa người phụng sự Đức Chúa Trời và kẻ không phụng sự Ngài”. Ở đây, Chúa đang đặt sự công bình ngang hàng với việc phục vụ Ngài. Nếu cái thiện được định nghĩa là phục vụ Chúa, thì cái ác đang từ chối Chúa và từ chối phục vụ Ngài. Bất kể một người hay làm từ thiện có thể xuất hiện trước người khác như thế nào, việc tốt của anh ta là rất nhỏ nếu chúng được thực hiện vì lý do ích kỷ. Nếu chúng ta đặt mục tiêu tìm kiếm Đức Chúa Trời và tôn vinh Ngài trong mọi việc chúng ta làm (1 Cô-rinh-tô 10:31), chúng ta sẽ nhận biết đúng-sai và biết rằng những lựa chọn trong đời sống của chúng ta là đẹp lòng Ngài (Giê-rê-mi 29:13; 1 Phi-e-rơ 3:12; Thi thiên 106:3).

English 

Nguồn: https://www.gotquestions.org/Viet

Có thể bạn quan tâm