Trang chủ Bài giảng Radio Tình Yêu Hy Vọng

Radio Tình Yêu Hy Vọng

bởi

Chương trình Radio Tình Yêu và Hy Vọng do Mục sư Nguyễn Vãn Huệ và Mục sư Trần Lưu Chuyên phụ trách hàng tuần từ tháng 10 nãm 2019 trên sóng radio 1600 AM vùng Dallas-Fort Worth. Chương trình này có mục đích dùng Lời Hằng Sống của Ðức Chúa Trời để khích lệ và hướng dẫn niềm tin của người Việt trong vùng này, đồng thời giới thiệu Tin Lành Cứu Rỗi qua Chúa Cứu Thế Giê-su. Cám ơn website Sống Ðạo Online và huongdionline đã cho phép chia sẻ các chương trình radio này. Xin quí vị liên lạc với MS Huệ ([email protected]) hay MS Chuyên ([email protected]) nếu cần.

 

 

Có thể bạn quan tâm