Trang chủ Nếp Sống Đạo Sau-lơ Qui Đạo

Sau-lơ Qui Đạo

bởi

Cơ đốc nhân trưởng thành không sống theo cảm xúc, nhưng sống theo Lời Chúa. Cảm xúc giống như thời tiết, có thể sáng nắng chiều mưa, nhưng Lời của Chúa không bao giờ thay đổi. Lời Chúa đem đức tin, hy vọng, niềm vui, sức sống mới, câu giải đáp và rất nhiều phúc lợi khác đến với chúng ta. “Đức tin đến bởi điều người ta nghe, và điều người ta cần nghe là lời của Đấng Cứu-thế được rao giảng.” (Rô-ma 10:17)
“Loài người sống chẳng phải nhờ bánh mà thôi, nhưng loài người sống nhờ mọi lời bởi miệng Đức Giê-hô-va mà ra.” (Phục truyền 8:3)

🙂

Randy & Rozanne Frazee

Đây là những lời đáng tin cậy và đáng cho mọi người tiếp nhận: Đấng Cứu-thế Giê-su đã đến thế gian để cứu những kẻ tội lỗi, trong những kẻ ấy ta đứng đầu.

1 Ti-mô-thê 1:15

 

Bạn có những người bạn hay một thành viên nào đó trong gia đình từ chối nghe lẽ thật về Chúa Giê-su? Ai nằm trong danh sách “Người khó nhất có thể tiếp nhận Chúa Jesus” của bạn? Trong thế kỷ đầu tiên, Sau-lơ người Tạt Sơ có lẽ là người đứng đầu trong danh sách này. Trong Công vụ 8:3 cho chúng ta biết về Sau-lơ này, “Nhưng Sau-lơ thì cứ tàn phá hội thánh. Ông đi lùng từ nhà nầy đến nhà khác, bắt cả đàn ông lẫn đàn bà đem nhốt vào tù.” Trong sự kiện Ê-tiên tuận đạo, Sau-lơ là người tán thành việc giết chết Ê-tiên (Công vụ 8:1)

 

Điều gì diễn ra với Sau-lơ sau đó? Trên con đường từ Giê-ru-sa-lem đi tới Đa-mách, Sau-lơ đang thi hành “công vụ” tiếp tục truy nã hội thánh và các môn đồ của Chúa, ông đã chạm trán Đấng từ kẻ chết sống lại. Trong khoảnh khắc đó ông qui phục đời sống mình cho Chúa Giê-su. Và cuộc đời còn lại của Phao-lô (tên cũ là Sau-lơ) dành hết cho công tác xây dựng hội thánh thay vì khủng bố như trước đây. Phao-lô đã truyền tin lành đến cho thế giới ngoại bang, và ông cũng giải thích cho người Do Thái là Chúa Giê-su đã làm trọn những lời tiên tri chỉ về Ngài trong Cựu Ước.

Có người nào mà bạn nghĩ rằng họ sẽ không bao giờ trở thành một chi thể trong thân thể Đấng Christ? Đừng bao giờ bỏ cuộc, không cầu thay cho người đó. Chúng ta thường không có hy vọng về những người như Sau-lơ sẽ qui đạo. Ai có thể biết được Đức Chúa Trời có thể dùng những con người đặc biệt để xây dựng vương quốc Ngài!

 

“TÔI TIN RẰNG HỘI THÁNH LÀ PHƯƠNG TIỆN CHÍNH YẾU ĐỂ HOÀN THÀNH MỤC ĐÍCH CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI TRÊN ĐÂT.”

Translated by Tuong Vi

 

 

 

Có thể bạn quan tâm