Trang chủ Dưỡng Linh Sự Bình An

Sự Bình An

bởi admin

Vì có một con trẻ sanh cho chúng ta, tức là một con trai ban cho chúng ta; quyền cai trị sẽ nấy trên vai Ngài. Ngài sẽ được xưng là Đấng Lạ lùng, là Đấng Mưu luận, là Đức Chúa Trời Quyền năng, là Cha Đời đời, là Chúa Bình an.

Ê-sai 9:5

Những tin tức nổi bật hằng ngày trên các phương tiện truyền thông có thể cướp đi sự bình an của chúng ta. Các mối quan hệ và tài chính bị đổ vỡ làm chúng ta ngã lòng. Lo lắng về con cái, cuộc sống nhiều áp lực cũng khiến con người không có sự bình an.

Chúng ta ao ước một cuộc sống bình an, nhưng sự bình an mà chúng ta thực sự cần thì không phụ thuộc vào các tình huống chúng ta đang đối diện. Điều trước tiên và quan trọng nhất là chúng ta cần sự bình an với Đức Chúa Trời.  Sự bình yên này có thể giúp chúng ta vượt qua những tình huống thảm khốc nhất của chúng ta. Tuy nhiên, con người bất toàn của chúng ta không thể trải qua sự bình an với Đức Chúa Trời hoàn hảo một cách đơn giản được. Sự bình an với Đức Chúa Trời chỉ có khi thông qua Hoàng tử của Sự bình an là Chúa Giê-su Christ, Ngài là Đấng mà tiên tri Ê-sai đã dự ngôn về sự sinh ra của Ngài trước đó bảy trăm năm. Ê-sai cũng viết, “Đức Giê-hô-va lấy làm vừa ý mà làm tổn thương người, và khiến gặp sự đau ốm. Sau khi đã dâng mạng sống người làm tế chuộc tội, người sẽ thấy dòng dõi mình; những ngày người sẽ thêm dài ra, và ý chỉ Đức Giê-hô-va nhờ tay người được thạnh vượng” (Ê-sai 53:10).

Giá phải trả cho sự bình an? Sự bình an giữa các dân tộc, giữa các cá nhân, và giữa tội nhân với Đức Chúa Trời. Cái giá đó chính là mạng sống của Con Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu yêu bạn đủ để trả cái giá khủng khiếp đó, hầu cho bạn có thể trải nghiệm sự bình an thực sự và vượt qua những tình huống đáng sợ nhất.

TÔI THOÁT KHỎI MỌI SỰ LO LẮNG BỞI VÌ TÔI TÌM THẤY SỰ BÌNH AN VỚI ĐỨC CHÚA TRỜI, SỰ BÌNH AN VỚI NGƯỜI KHÁC VÀ SỰ BÌNH AN VỚI CHÍNH BẢN THÂN.

Có thể bạn quan tâm